Nejen tuto, ale i mnoho dalších informací, se dozvěděli žáci 3. A a 3. B třídy dne 7. 6., kdy probíhal jejich projektový den „Naše příroda“. Tento den jsme odjeli do hájenky v Havířově, kde pro nás Okresní myslivecký spolek společně s vyučujícími připravil 4 hodiny zajímavého učení v přírodě.

Číst dále

Žáci 1. stupně slavili „Den dětí“ pohybem a zábavou. Učitelé si pro ně připravili atletický trojboj v hodu, skoku do dálky a běhu na 50 m. Žáci soutěžili, hráli míčové hry, také se bavili s Hopsalínem. Ten s nimi tančil, připravil pro ně různé hry, foukal bubliny a za odměnu jim vykouzlil z balónků různé hračky.

Číst dále

Žáci 4. B třídy se zapojili do soutěže Hledej pramen vody, kterou pořádá ostravská společnost OVAK. Téma vody je v současné době více než aktuální. Během dvou měsíců plnili šest teoretických úkolů – zajímali se o čištění a distribuci pitné vody, rozdíly mezi vodou balenou a kohoutkovou, vodní zdroje ve svém okolí, rostliny a živočichy žijící v okolí rybníků a řek, ale také točili reklamní VODOSPOT s tématem Proč pít vodu z kohoutku? Číst dále

V pondělí 13. 5. si třídy 3. C a 4. B společně vyjely na školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm. První zastávka na Ranči Bučiska byla ve znamení soutěží, při kterých si žáci mohli vyzkoušet lukostřelbu, chození na chůdách nebo skákání v pytli, a také se povozili na koních. Poté pro ně byla nachystána cesta za pokladem místního loupežníka, ale dříve než jej našli, museli se vypořádat s obrovským drakem a zodpovědět několik záludných otázek z českých dějin. Po vydatném obědě jsme se přesunuli do Valašského muzea v přírodě. Prošli jsme si Mlýnskou dolinu a seznámili se s životem našich předků. Nakonec jsme vystoupali až k nádherné Jurkovičově rozhledně, odkud se ti nejodvážnější mohli rozhlédnout po okolí.

Andrea Kochová, Taťána Gränzerová

Ve středu 5. 6. 2019 v 15.00

se koná schůzka rodičů budoucích prvňáčků  v horní třídě ZŠ Václav, ul. Petřvaldská 632 (organizace školního roku 2019 – 2020, pomůcky a školní potřeby).

Těší se na Vás učitelky ZŠ

Vážení rodiče,

zveme Vás na schůzku rodičů žáků budoucího 1. ročníku, která se koná dne 6. 6. 2019 v 16.00 hod. v multimediální učebně ZŠ Rychvald. Na této schůzce budete seznámeni s informacemi o výuce ve školním roce 2019/20.

Na setkání se těší učitelé a vedení školy.

V Rychvaldě  22. 5. 2019                                                                                                                                                                                        Ing. Mgr. Daniel Cigánek, ředitel školy

Život bez možnosti přístupu k webu si dnes většina z nás dovede představit zřejmě jen stěží, prostupuje zcela běžnými situacemi, nezřídka formuje osobnost (poptejte se dětí na YouTubery a influencery), dokáže být dobrým pomocníkem, bavičem, prostředníkem pro plnění přání i povinností. Přesto však – nikoli překvapivě – existují jeho stinné oblasti – jmenujme například dostupnost závadného obsahu, aktivitu hackerů či sexuálních predátorů. Je zarážející, jak snadno se i dospělý člověk může stát obětí zmíněných i dalších situací. Proto se v rámci preventivních programů i výuky samotné snažíme naše žáky upozorňovat na nutnost opatrnosti v kyberprostoru od raného věku, ač to mnohdy není snadné – spousta z nich je dávno v pohybu v síti zběhlá.

Číst dále