Zápis do 1. tříd 2020

 

Zápis 2020
Informace k zápisu (zde)
Průběh zápisu (zde)  
 
Formuláře k zápisu Informativní dokumenty
Žádost o přijetí (zde) Desatero pro rodiče (zde)
Zápisní list do 1. třídy (zde)
Žádost o odklad (zde)
Přihláška do školní družiny (zde) Školní družina – kritéria pro přijetí (zde)
Přihláška ke stravování (zde) Školní jídelna – informace ke stravování (zde)

V případě elektronického podání žádosti zasílejte na email granzerova@zsrychvald.cz (datum žádosti o přijetí nejdříve od 1. 4. 2020).

Veškeré dokumenty je možné také vhodit do poštovní schránky školy.  Obálku vždy prosím označit: zápis do 1. třídy.

Možnost telefonické rezervace data a času u zápisu
V případě Vaší osobní účasti na zápisu do 1. tříd máte možnost rezervovat si datum a čas na tel. čísle: 730 521 487 (možno volat každý pracovní den v čase od 8:00 do 15:00). Pro část sídliště můžete rezervaci provést nejpozději do 30. března, pro část Václav nejpozději do 6. dubna 2020. K zápisu jsou přednostně přijímáni rodiče, kteří jsou zarezervováni!