Stanovení výše úplaty v ŠD

Rada města Rychvald Usnesením č. 54/14. ze dne 11.3.2024 rozhodla o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách Základní školy Rychvald, Školní 1600, okres Karviná, příspěvkové organizace pro školní rok 2024/2025, a to ve výši 250,- Kč/měsíc. Tzn., že částka úplaty za ŠD zůstává  i nadále v původní výši.