ZŠ Rychvald pořádá pro rodiče žáků besedu na téma:

Kam z deváté třídy

Beseda se uskuteční 29.11.2018 v 16:00 hod. v učebně zeměpisu v přízemí školy.

                                                                                           Těšíme se na Vaši účast.

V letošním školním roce budeme nově otevírat kroužek Veselá věda, jehož náplní budou zábavné VĚDECKÉ POKUSY z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz. Kroužek začně od října, 1x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.