2020-Václav-1. D – Projektový den Adventní spirála