Škola Václav

 

 

 

 

 

 


1. D – Vánoce u prvňáků

4. D – Vánoce u čtvrťáků

ŠD – Vánoce v družině

ŠD – Vánoční zpívání

ŠD – Mikulášská diskotéka

Projektový den – Čertí den

4. D – Spaní ve škole

1. D – Projektový den Adventní spirála

Výroba adventních věnců

ŠD – Keramika s rodiči

1.D – Čteme spolu

Vítání Martina

Podzimní výstavka

Školní družina – Podzimníčci

Beseda s policií

Projektový den – Zamykání lesa

4.D Archeopark

Drakiáda

4.D – Doravní hřiště

1.D – Děti a bezpečí

Projektový den – Modrý den

Školní družina na hřišti

První den ve škole

Zápis do 1. třídy

Škola Václav