Škola Václav

 

 

 

 

 

 


Budoucím prvňáčkům 2020 – 2021

Vážení rodiče!
Po prázdninách se stane Vaše dítě školákem. Dovolujeme si Vám nabídnout seznam věcí, které budou žáci ve škole potřebovat.

Budoucím prvňáčkům Václav 2020

Školní potřeby Václav 2020

 


1. D – Vánoce u prvňáků

4. D – Vánoce u čtvrťáků

ŠD – Vánoce v družině

ŠD – Vánoční zpívání

ŠD – Mikulášská diskotéka

Projektový den – Čertí den

4. D – Spaní ve škole

1. D – Projektový den Adventní spirála

Výroba adventních věnců

ŠD – Keramika s rodiči

1.D – Čteme spolu

Vítání Martina

Podzimní výstavka

Školní družina – Podzimníčci

Beseda s policií

Projektový den – Zamykání lesa

4.D Archeopark

Drakiáda

4.D – Doravní hřiště

1.D – Děti a bezpečí

Projektový den – Modrý den

Školní družina na hřišti

První den ve škole

Zápis do 1. třídy

Škola Václav