Formuláře

GDPR_souhlas zákonného zástupce pdf | 76,69 KB

Prihlaska-ke-stravovani 2023 pdf | 411,45 KB

Zápisový lístek pdf | 373,80 KB

Přihláška xlsx | 26,33 KB

Prohlášení zákonného zástupce pdf | 134,01 KB

Potvrzení_žák školy pdf | 83,58 KB

Potvrzení k povolení inkasa pdf | 85,60 KB

Manual Estrava pdf | 1,34 MB

Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákn. zástupců pdf | 127,19 KB

Dohoda o vzájemné spolupráci pdf | 118,26 KB