Formuláře

Zápisový lístek pdf | 373,80 KB

Souhlas se zpracováním citlivých údajů pdf | 96,32 KB

Souhlas s pořízením a použitím dokumentů osobní povahy pdf | 97,05 KB

Přihláška ke stravování pdf | 85,47 KB

Přihláška xlsx | 26,33 KB

Prohlášení zákonného zástupce pdf | 134,01 KB

Potvrzení_žák školy pdf | 83,58 KB

Potvrzení k povolení inkasa pdf | 85,60 KB

Manual Estrava pdf | 1,34 MB

Informace ke stravování_2017_18 pdf | 112,93 KB

Generální souhlas rodičů s činností školního psychologa pdf | 104,68 KB

Dotazník na kontrolu aktuálnosti osobních údajů žáka a zákn. zástupců pdf | 127,19 KB

Dohoda o vzájemné spolupráci pdf | 118,26 KB