Po loňském úspěšném ročníku se i letos díky velkému zájmu otevřely dvě skupiny vědeckého kroužku. Od října opět probíhají na naší škole pod organizací Veselá věda badatelské lekce se zaměřením na přírodní vědy. Děti od 1. do 5. třídy se učí nejen bádat jako vědci ve vědecké laboratoři, ale také pracovat s chemickým nádobím, látkami, používat odbornou terminologii a zkoumat různé přírodní jevy v našem každodenním životě. Číst dále

V úterý 5. listopadu jsme v první vyučovací hodině měli návštěvu. Navštívili nás rodiče žáků 1.C. Přišli se podívat, jak se jejich děti zabydlely ve škole a čemu se již naučily. Děti nejdříve skládaly slabiky, vymýšlely slova na daná písmena, četly slova. Nakonec ze slabikáře, který jim minulý týden slavnostně předali žáci z deváté třídy, četly věty. Ani jsme se nenadáli a byl konec hodiny. Už teď se těšíme na další setkání.

Kožuszniková Soňa

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás požádat o pochopení v souvislosti s nadcházející stávkou. Jsme si vědomi, že Vám tato výjimečná situace může způsobit komplikace a ani v nejmenším nás to netěší. Věříme však, že právě touto cestou se zasadíme o to, aby do škol postupně nastupovali noví a kvalifikovaní pedagogové, kteří budou předávat to nejlepší Vašim dětem.

Dne 6. listopadu 2019 (středa) se ZŠ Rychvald (pouze část sídliště, ulice Školní 1600) zapojí do celorepublikové stávky. Stávky se účastní takový počet pedagogických pracovníků, který neumožní zajistit běžný provoz školy. Škola bude v tento den zavřená, a to včetně školní družiny i školní jídelny.
Část školy Václav – ulice Petřvaldská 632 bude mít provoz nepřerušen!
Děkujeme za pochopení.

Společnou hodinu s těmi nejstaršími si užili žáci všech 1. tříd dne 25. října 2019. Díky školnímu projektu Čteme spolu si zpestřili hodinu českého jazyka/čtení. Deváťáci si vybrali
pohádky známé i neznámé. Nejdříve předčítali všichni společně, poté se rozdělili do skupinek. Kromě čtení si prolistovali knížku a pobavili se nad ilustracemi. Nechybělo ani čtení
s porozuměním a samozřejmě malá zkouška vnímavosti těch nejmenších. Devítky si připravily spoustu zapeklitých otázek. Prvňáčci si však s otázkami hravě poradili. Někteří
dokonce chtěli otázek víc a víc.

Ve třídách 1.B a 1.C se slavnostně předaly první Slabikáře. „Tak ať se Vám ve čtení daří“, loučili se deváťáci.

Radka Křižoščaková

To nebyla jediná otázka, která zazněla na besedě s paní spisovatelkou Petrou Braunovou. Beseda proběhla dne 18. 10. v Městské knihovně Rychvald a zúčastnili se jí žáci 4. A, 4. C a 5. A třídy.
Paní spisovatelka žákům představila svoji nejnovější knihu „Evička – lhářka, žhářka“ a také řadu svých dříve napsaných knih. Dále jim vyprávěla, jak taková kniha vzniká. Na začátku musí vzniknout
rukopis, potom ilustrace, dále se zapojí do procesu výroby knihy vydavatelství, nakladatelství a nakonec prodejna knih – cesta ke čtenáři. Její laskavé vyprávění a četba jistě motivovaly žáky
k celoživotnímu čtenářství.

Děkujeme paní knihovnici za přípravu besedy a paní Braunové za její milé a vstřícné pojetí.
Za účastníky besedy M. Kaděrová