Fotosoutěž v distanční výuce

Distanční výuka pro děti 1. stupně byla velmi dlouhá a náročná. Spousta úkolů a každodenní kontakt s počítačem. Vyhlásili jsme Fotosoutěž  pro žáky 3. – 5. ročníku  : Probouzející se jaro.

 I přes nepříznivé počasí byly děti nuceny vyrazit do přírody, rozhlížet se kolem sebe a fotit probouzející se přírodu.  Jaru to probuzení letos totiž dlouho trvalo.  Spolek rodičů nám přispěl na odměny, za které bychom chtěli poděkovat. 

Fotky se nakonec dětem moc povedly.  Mgr. Aneta Stáňová

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   

  

S dětmi ze 3.A jsme využili dne, kdy nepršelo a vydali jsme se na vycházku do lesa. Naším cílem bylo
pozorovat probouzející se jarní přírodu. Cestou jsme poznávali jarní květiny, u kterých nás zaujala
barevnost a různorodost. Dětem neunikl také hlemýžď zahradní, kterému se rozhodly postavit
domeček. Cestou zpět jsme také poslouchali zpěv ptáků. Doufejme, že se nám počasí umoudří a tyto
vycházky do lesa budeme moci opakovat častěji.

Za ŠD Veronika Pokludová

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Od pondělí 24. 5. 2021 je výuka pro všechny žáky školy prezenčně bez rotací. Vyučování probíhá podle rozvrhu. Žáci jej mají v elektronické žákovské knížce (DM SOFTWARE).

Testování probíhá jednou týdně, první den nástupu do školy. Uvnitř jsou stále povinny roušky.

Obědy, pokud je měl žák odhlášeny, je nutné přihlásit na portálu e-strava. V případě, že platíte za obědy hotově, je potřeba je uhradit u paní vedoucí.

Od pondělí 17. 5. 2021 je výuka pro všechny žáky 1. stupně prezenčně bez rotací. Testování probíhá jednou týdně, první den nástupu do školy. Uvnitř jsou stále povinny roušky.

Školní družina již není omezena homogenitou tříd. Žáci jsou rozděleni do skupin podle běžného provozu.

Obědy, pokud je měl žák odhlášeny, je nutné přihlásit na portálu e-strava. V případě, že platíte hotově, uhradit u paní vedoucí.

Pro žáky 2. stupně se v tomto týdnu nic nemění.

Děti v bezpečí

     V úterý, dne 27. dubna 2021, proběhly na Základní škole v Rychvaldě, ve třídách 1. A, B a C přednášky na téma Děti v bezpečí. Setkání vedla lektorka Bc. Radana Vozňáková.  Děti byly vhodnou formou seznámeny s nebezpečím, se kterým se mohou v životě setkat.   V průběhu akce se seznámily s bezpečností a chováním na silnici, se základy první pomoci, s chováním k cizím lidem i s chováním lidí k sobě navzájem. Také byly seznámeny se zubní hygienou, s ochranou před nebezpečnými předměty, před útokem psa. 

     Vhodně byla použita motivace známými pohádkami, ze kterých vždy vyplynulo ponaučení, které děti využijí při ochraně svého zdraví.     Žáci byli po akci odměněni drobnou sladkostí a na památku si odnesli velice hezky zpracovaná osvědčení. 

Akce byla hrazena z projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II.

Za učitelky 1. tříd Jiřina Jungová.

   

Výuka:

  • Sportovní činnosti jsou umožněny POUZE ve venkovních prostorách za zachování homogenity třídy. Při sportování platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest. VYBAVTE DĚTI CVIČEBNÍM ÚBOREM NA VEN.
  • Výuka na 2. stupni probíhá v rotačním systému prezenční výuky:
    • od 10. 5. 2021 nastupují žáci 7. a 9. ročníku,
    • od 17. 5. 2021 pak žáci 6. a 8. ročníku.

Školní jídelna:

  • Obědy mají žáci 2. stupně hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete PŘES E-STRAVU, pouze v nutných případech u paní vedoucí: tel: 730 521 485
  • Přihlásit obědy (vybrat z nabídky) je nutné i v případě, že máte obědy uhrazeny přes SIPO
  • Výdej do jídlonosičů je možný v době 11:00 – 11:30 a 13:45 – 14:00 (pro žáky v distanční výuce)

Celé znění organizace od 10. května 2021 ZDE.