Děti v bezpečí

     V úterý, dne 27. dubna 2021, proběhly na Základní škole v Rychvaldě, ve třídách 1. A, B a C přednášky na téma Děti v bezpečí. Setkání vedla lektorka Bc. Radana Vozňáková.  Děti byly vhodnou formou seznámeny s nebezpečím, se kterým se mohou v životě setkat.   V průběhu akce se seznámily s bezpečností a chováním na silnici, se základy první pomoci, s chováním k cizím lidem i s chováním lidí k sobě navzájem. Také byly seznámeny se zubní hygienou, s ochranou před nebezpečnými předměty, před útokem psa. 

     Vhodně byla použita motivace známými pohádkami, ze kterých vždy vyplynulo ponaučení, které děti využijí při ochraně svého zdraví.     Žáci byli po akci odměněni drobnou sladkostí a na památku si odnesli velice hezky zpracovaná osvědčení. 

Akce byla hrazena z projektu Lepší KLIMA pro Bohumínsko II.

Za učitelky 1. tříd Jiřina Jungová.

   

Výuka:

 • Sportovní činnosti jsou umožněny POUZE ve venkovních prostorách za zachování homogenity třídy. Při sportování platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest. VYBAVTE DĚTI CVIČEBNÍM ÚBOREM NA VEN.
 • Výuka na 2. stupni probíhá v rotačním systému prezenční výuky:
  • od 10. 5. 2021 nastupují žáci 7. a 9. ročníku,
  • od 17. 5. 2021 pak žáci 6. a 8. ročníku.

Školní jídelna:

 • Obědy mají žáci 2. stupně hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete PŘES E-STRAVU, pouze v nutných případech u paní vedoucí: tel: 730 521 485
 • Přihlásit obědy (vybrat z nabídky) je nutné i v případě, že máte obědy uhrazeny přes SIPO
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době 11:00 – 11:30 a 13:45 – 14:00 (pro žáky v distanční výuce)

Celé znění organizace od 10. května 2021 ZDE.

VÝUKA

 • 1. stupeň pokračuje v rotační výuce
 • 2. stupeň pokračuje v distanční výuce do doby, než bude umožněna prezenční rotační výuka. O této skutečnosti budete informováni okamžitě, jakmile ji škola dostane potvrzenu oficiálními zdroji.
 • 9. ročníky pokračují v distanční výuce. V pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021 je pro žáky 9. ročníků z důvodu konání přijímacích zkoušek vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Provoz školní družiny je beze změn.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • VŠICHNI žáci mají obědy na květen ODHLÁŠENY.
 • Pro přihlášení použijte stránky e-stravy, pouze v nejnutnějších případech volejte paní vedoucí 730 521 485.
 • Výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří mají distanční výuku, je od 11:00 do 11:30 a od 13:00 do 13:30.

V souladu s § 24, odst. 2 školského zákona vyhlašuji dne 3. a 4. května 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky 9. tříd. V tyto dny probíhají přijímací zkoušky na střední školy.

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald

Vážení rodiče,

Od září 2021 jsme se rozhodli rozšířit výuku na části Václav (místo vzdělávání Petřvaldská 632) o 5. ročník. Na Václavu tak bude kompletní první stupeň. Pozitivní bude i fakt, že šesté třídy na části sídliště vzniknou vždy nově a budou pokud možno rovnoměrně rozděleny.

Věřím, že tento krok oceníte a že nám přinese pozitivní zpětnou vazbu. 

 

Daniel Cigánek

ředitel ZŠ Rychvald

Dobrý den,

po konzultaci s MŠMT je umožněno testování i jinými než školou poskytnutými antigenními testy. Pokud budete chtít tohoto využít, je nutné informovat třídního učitele s předstihem s tím, že mu sdělíte typ testu (popř. pošlete fotografii) a výrobce, aby byla umožněna kontrola, zda se jedná o schválený typ testu. Pro testování v pondělí je nutná domluva s učitelem nejpozději během pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy. U testování jiným typem testů než školou poskytnutým, je nutná přítomnost zákonného zástupce u testování z důvodu zaručení správného použití. Zajištění jiného než Singclean testu je v režii rodičů. V jiném případě nebude umožněno testování jinými testy než poskytnutými školou.

Seznam antigenních testů

 

 

Organizace vyučování od 12. dubna 2021

Výuka 1. stupeň:

 • V rotačním systému nastupují dle svých rozvrhů žáci 1. stupně (Školní 1600 – část Sídliště):
  • Od 12.4. do 16.4. – 1.ABC, 2.B, 3.B, 4.ABC (a další liché týdny = 1. v pořadí)
  • Od 19.4. do 23.4. – 2.AC, 3.AC, 5.ABC (a další sudé týdny = 2. v pořadí)
  • v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, je pro ně povinná distanční výuka
 • Prezenčně dle rozvrhů nastupují všichni žáci ZŠ Petřvaldská 632 (část Václav)
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr (u žáků 1. a 2. ročníků je možná přítomnost zákonného zástupce u testování)
 • V případě, že své dítě nenecháte testovat, nemůže se účastnit prezenční výuky. Práce bude zadávána stejným způsobem, jako když je dítě nemocné.
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Je zakázán zpěv, TV bez sportovních činností (častější pobyt venku – NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Časté větrání (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost NOSIT ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKU při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Vybavte žáky minimálně dvěma rouškami.

Dobrovolná skupinová konzultace pro žáky 9. ročníků:

 • Žáci 9. ročníků možnost skupinových konzultací (maximálně po 6) – příprava na přijímací pohovory
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr. Bez testování se této skupinové aktivity nemůže zúčastnit. Skupinové výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce (v případě, že doloží podepsané potvrzení zákonného zástupce, že může odcházet sám, opouští školu)

Výuka 2. stupeň:

 • Ostatní žáci 2. stupně povinná distanční výuka

Školní jídelna:

 • Obědy mají žáci hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete u paní vedoucí: tel: 730 521 485 (Školní 1600 – Sídliště), tel. 734 788 706 (Petřvaldská 632 – Václav)
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době od 11:00 – 11:30 a 13:00 – 13:30

Školní družina:

 • Pobyt v družině probíhá ve skupinách (nelze mísit třídy) pouze pro žáky prezenční výuky (pro ty, kteří jsou daný týden ve škole)
 • Pokud využijete ranní družinu v pondělí a čtvrtek, dítě bude testováno už zde
 • Častější pobyt venku (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku
 • Vyzvedávání dětí
  • Do 15 hodin přes paní vrátnou (hlavní vchod) – dítě vám zavolá
  • Po 15. hodině zvoňte u hlavních dveří do ŠD (z chodníku), p. vychovatelky Vám dítě pošlou

 

Vrátnice:

 • Otevřena pondělí – pátek 7:30 – 15:00

Více informací naleznete na portále https://testovani.edu.cz/ v sekci „pro rodiče“ https://testovani.edu.cz/pro-rodice , popř. „informace pro žáky a studenty“ https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty .

 

Testování – leták pro žáky

Testování -leták pro rodiče