Po loňském úspěšném ročníku se i letos díky velkému zájmu otevřely dvě skupiny vědeckého kroužku. Od října opět probíhají na naší škole pod organizací Veselá věda badatelské lekce se zaměřením na přírodní vědy. Děti od 1. do 5. třídy se učí nejen bádat jako vědci ve vědecké laboratoři, ale také pracovat s chemickým nádobím, látkami, používat odbornou terminologii a zkoumat různé přírodní jevy v našem každodenním životě. Číst dále

V úterý 5. listopadu jsme v první vyučovací hodině měli návštěvu. Navštívili nás rodiče žáků 1.C. Přišli se podívat, jak se jejich děti zabydlely ve škole a čemu se již naučily. Děti nejdříve skládaly slabiky, vymýšlely slova na daná písmena, četly slova. Nakonec ze slabikáře, který jim minulý týden slavnostně předali žáci z deváté třídy, četly věty. Ani jsme se nenadáli a byl konec hodiny. Už teď se těšíme na další setkání.

Kožuszniková Soňa

Společnou hodinu s těmi nejstaršími si užili žáci všech 1. tříd dne 25. října 2019. Díky školnímu projektu Čteme spolu si zpestřili hodinu českého jazyka/čtení. Deváťáci si vybrali
pohádky známé i neznámé. Nejdříve předčítali všichni společně, poté se rozdělili do skupinek. Kromě čtení si prolistovali knížku a pobavili se nad ilustracemi. Nechybělo ani čtení
s porozuměním a samozřejmě malá zkouška vnímavosti těch nejmenších. Devítky si připravily spoustu zapeklitých otázek. Prvňáčci si však s otázkami hravě poradili. Někteří
dokonce chtěli otázek víc a víc.

Ve třídách 1.B a 1.C se slavnostně předaly první Slabikáře. „Tak ať se Vám ve čtení daří“, loučili se deváťáci.

Radka Křižoščaková

To nebyla jediná otázka, která zazněla na besedě s paní spisovatelkou Petrou Braunovou. Beseda proběhla dne 18. 10. v Městské knihovně Rychvald a zúčastnili se jí žáci 4. A, 4. C a 5. A třídy.
Paní spisovatelka žákům představila svoji nejnovější knihu „Evička – lhářka, žhářka“ a také řadu svých dříve napsaných knih. Dále jim vyprávěla, jak taková kniha vzniká. Na začátku musí vzniknout
rukopis, potom ilustrace, dále se zapojí do procesu výroby knihy vydavatelství, nakladatelství a nakonec prodejna knih – cesta ke čtenáři. Její laskavé vyprávění a četba jistě motivovaly žáky
k celoživotnímu čtenářství.

Děkujeme paní knihovnici za přípravu besedy a paní Braunové za její milé a vstřícné pojetí.
Za účastníky besedy M. Kaděrová

To by určitě platilo pro letošní Drakiádu. V úterý 15.10. se totiž nejen vrátilo babí léto se svým úžasným sluníčkem a báječnou teplotou, ale vzalo s sebou i vítr. Takže po dlouhé době nemusely děti
ani jejich maminky, tatínkové, babičky či dědečkové tolik běhat, a přesto jim jejich draci létali dlouho a vysoko.
Na start se nakonec postavilo sedmdesát soutěžících nejen z prvního stupně ZŠ, ale i z mateřské školy. Soutěžili v umění udržet svého draka co nejvýš, co nejdéle, ale mohli využít i svou vtipnost,
když vybírali jméno pro svého dráčka, a zručnost, protože se mohli zapojit do soutěže výtvarné.

Číst dále

V pondělí 7. 10. 2019 se čtvrté ročníky zúčastnily Komiksového workshopu s komiksovým scénáristou Danielem Vydrou. Nejprve se naši žáci stručně seznámili s historií komiksu, principy a konkrétním postupem tvorby komiksu. V následující části se proměnili na scénáristy, ilustrátory, ale také režiséry a herce. Tato pasáž pro ně byla velmi atraktivní, dali prostor své fantazii, učili se vzájemné spolupráci a mohli také zjistit, že z připraveného podkladu a jednoho tématu dokáže každá skupina vytvořit vlastní originální příběh.

Andrea Kochová