Před Vánoci se konala interaktivní beseda realizovaná z projektu MAP pro žáky 4. a 5. tříd. Za dodržení hygienických pravidel se dozvěděli spoustu nových informací. Jak se jim program líbil, se přesvědčte sami (drobné chyby jim určitě odpustíte):

 

Číst dále

Výuka

Žáci 1. a 2. tříd nastupují do školy k prezenční výuce (učí se ve škole). O přesné organizaci budete informováni TU běžným způsobem.

Žáci ZŠ Václav nastupují do školy k prezenční výuce (učí se ve škole). O přesné organizaci budete informováni TU běžným způsobem

Žáci 3. až 9. tříd přecházejí na distanční výuku. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin. Je možné se domluvit na individuálních konzultacích s vyučujícím.

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ. Kvalita práce se promítne do pololetního hodnocení.

V případě neúčasti na výuce je zákonný zástupce povinen absenci omluvit. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí totéž, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (z rodičovského účtu DM software – elektronická žákovská knížka).

Rodiče žáků do 10 let v distanční výuce mají nárok na ošetřovné.

Školní autobus bude v provozu.

 

Školní družina

Žáci, kteří navštěvují školní družinu (jsou přihlášeni), mohou ŠD navštěvovat za dodržování opatření – není povoleno míchání tříd, proto i v družině jsou  pohromadě pouze děti jedné třídy. 1.ABC – přízemí, 2.ABC – 2. patro.

 

Školní jídelna – Sídliště

Žáci 1. a 2. tříd mají obědy PŘIHLÁŠENY, pokud platí stravné bezhotovostně. V případě, že platíte v hotovosti u paní vedoucí, je nutné je přijít zaplatit.

Ostatní žáci mají obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit dnes od 13:00 do 20:00 na portálu e-strava, popř. telefonicky na čísle 730 521 485 od 16:00 do 18:00. Výdej pak bude možný do jídlonosičů v době od 11:15 do 12:30.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zároveň pro základní školy, střední školy, konzervatoře a základní umělecké školy stanovilo 21. a 22. prosinec 2020 jako volné dny. Neprobíhá distanční výuka. Školní jídelna nevaří. Rodiče mají nárok na ošetřovné. Návrat do školy je 4.1.2021. O režimových opatřeních v lednu budete včas informováni.

„Za devatero horami a devatero řekami…“

Tento týden si naši družinkoví žáčci z 2. C krátili adventní čas vymýšlením divadelní pohádky.Jitka napsala poutavý scénář, který se jmenoval „Za devatero horami a devatero řekami“. Ostatní děti vyráběly z papíru kulisy k pohádce. Při představení malí herci použili maňásky – princeznu, šaška, ale také i čerta. Příběh dokázali zahrát nejen poutavě podle scénáře, ale občas dokázali natolik improvizovat, že se tomu i zasmáli. Za příjemné předvánoční odpoledne dostaly všechny děti sladkou odměnu.

Veronika Pokludová

Výuka:

 • Do školy nastupuje celý první stupeň dle rozvrhů
 • Do školy nastupují 9. ročníky dle rozvrhů
 • V rotačním systému nastupují dle svých rozvrhů žáci 6., 7., 8. tříd

– od 30. 11. – 4. 12.  a 14. 12. –  18. 12. se učí prezenčně 6. ABC + 8. B

– od 7. 12. – 11. 12.  a 21. 12. – 22. 12. se učí prezenčně 7. ABC + 8. A

– v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, je pro ně povinná distanční výuka

 • Je zakázán zpěv, TV bez sportovních činností (častější pobyt venku – NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Časté větrání (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost NOSIT ROUŠKU při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Vybavte žáky minimálně dvěma rouškami.

 

Školní jídelna:

 • 30. 11. mají žáci, kteří se stravují, obědy přihlášeny. Od 1. 12. mají žáci, kteří platí přes SIPO, oběd zaplaceny. Ti, kteří platí hotově, si musí obědy přihlásit u paní vedoucí: tel: 730 521 485
 • Žáci v rotační výuce mají obědy přihlášeny vždy v týdnech, kdy jsou ve škole. V týdnu distanční výuky jsou obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem o odběr obědů i v době distanční výuky, je nutné nahlásit tuto skutečnost paní vedoucí.
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době od 11:00 – 11:30

 

Školní družina:

 • Pobyt v družině probíhá ve skupinách v rámci ročníků
 • Častější pobyt venku (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost nosit roušku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od středy 18. 11. se opět povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole. Výuka bude probíhat dle následujících pravidel:

 • Začátek vyučování je v 8:00
 • Vyučující si na svou třídu čeká před školou od 7:40, popř. před vchodem do ŠD a ŠJ (ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY S VYUČUJÍCÍM)
 • Po celou dobu ve škole mají žáci i vyučující roušky (na výuku, ve společných prostorách, v ŠD)
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vyučování
 • Z důvodu častějšího větrání doporučujeme teplejší oblečení
 • Je doporučen pobyt venku – uzpůsobte oblečení a obutí dětí podle počasí
 • Ukončení výuky bude v rozmezí 11:30 – 12:00 (bude upřesněno)
 • od středy by také měl jezdit školní autobus

Třídním učitelům sdělte do neděle 15. 11. v jakém čase bude Vaše dítě využívat družinu (ráno, odpoledne) a zda se bude stravovat.

 

Školní jídelna

 Při platbě z účtu – obědy jsou PŘIHLÁŠENY. Pokud Vaše dítě na oběd nepůjde, je nutné jej ODHLÁSIT.

 • Platba v hotovosti – obědy je nutné přihlásit. Platba ve středu 7:30.
 • Výdej pro žáky ostatních ročníků nezměněn

 

Školní družina

 Družina funguje v běžných časech

 • Pouze pro přihlášené děti – děti, které chodily do družiny před uzavřením školy
 • Není povoleno míchání tříd, proto i v družině jsou pohromadě pouze děti jedné třídy
 • Vyzvedávání dětí do 16:00 přes vrátnici, od 16:00 do 16:30 zvoňte u venkovních dveří ŠD
 • Umístění skupin bude upřesněno

 

Vrátnice

 • V provozu 7:30 – 16:00

 

Ostatní ročníky

 Pokračují v distanční výuce

 • Možnost osobních konzultací s učiteli – NUTNÉ SE DOMLUVIT NA PŘESNÉM ČASE
 • Možnost využívat PC u vrátnice – rezervace na telefonním čísle: 730 521 487, popř. vratnice@zsrychvald.cz
 • Možnost vyzvedávat a odevzdávat materiály