V polovině září naše první třídy zazářily nebeskou, vesmírnou, noční i dravou modrou září.
Objevovaly modř naší planety Země, barvu jezer i moří, oblohy…., běžných předmětů. V tento den
přišli žáci modře oblečeni. Obdivovali i doplňky, modré copánky spolužáků a spolužaček. Pobavili se
nad vtipností ponožek.
Pak nastala vážnější chvíle při objevování a pojmenovávání barvy, která děti provázela celým
dopolednem. Modrá, modrá, modrá, modrá – všude znělo přece MMMM……
Děti se seznámily s příběhem kozy Melindy, která svou nešikovností M ,,vyrobila“, manipulovaly
s předměty, zkoušely písmeno M vytvořit ve dvojicích, trojicích, pokusily se písmeno poprvé správně
napsat. Bezvadně se jim podařilo písmeno vymodelovat.
Další den písmeno všichni poznali, zabojovali s tužkou a linkami při psaní, dokázali určit, zda je ,,M“
malé, velké, dokonce tiskací či psací.
Je odstartováno…….
Za 1. třídy Eva Ulmanová

Modry-den-v-1.B

Obrázek 1 z 2

Letos se opět konala karvinská pěvecká soutěž – Karvinský talent, a to v rekordním počtu
přihlášených zpěváků základních i středních škol. Jednou z nich byla i Emma Krobotová ze 7. A naší
školy. V této konkurenci se dobojovala až do samého finále. To se konalo 13. 9. 2022 v Kulturním
domě v Karviné. Se třídou jsme se dohodli, že Emmu pojedeme podpořit. Soutěž byla plná
výjimečných talentů. Na pódiu se vystřídalo 23 vynikajících zpěváků doprovázených živou hudbou.
Moderátorem soutěže byl Petr Šiška, který si společně se svou kapelou Legendy se vrací naživo
zahrál. Vytvořili tak jedinečnou atmosféru, jakou zažíváte na rockovém koncertě.
Třešničkou na dortu pak byl úspěch naší spolužačky, která ve své kategorii zaslouženě získala
2. místo. Byla to pěkná kulturní akce, na kterou budeme rádi vzpomínat.
Emmi, gratulujeme! Díky za tuto příležitost.
Třída 7. A a třídní učitelka Lucie Tvardková

Každým rokem ZOO Ostrava pořádá pro děti z Ostravy a přilehlých měst a obcí přírodovědnou
soutěž zaměřenou na znalosti týkající se flory a fauny celého světa.
Nejinak tomu bylo i letos. Tématem letošního ročníku byl ostrov Madagaskar.
Po delší pauze, způsobené pandemií, jsme se této soutěže letos zúčastnili i my – a to
13 žáků především z pátých ročníků.
Soutěž byla zaměřena nejen na vědomosti, ale také na fyzickou zdatnost dětí. Všech 23 otázek bylo
rozmístěno po celém areálu ZOO a soutěžící měli za úkol zvládnout tyto otázky + kvíz a poznávačku
v co nejkratším čase.
Naši páťáci se s tím poprali, jak nejlépe dovedli, a teď už jen netrpělivě budou čekat na
vyhodnocení.
Držíme moc palce k co nejlepšímu umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Jana Pechová

Čtvrtek 1. 9.
– výuka probíhá od 8:00 do 8:45, jídelna nevaří, ŠD není
– třídy 1.ABC (sídliště) – začínají v  9:00 hod. (uvedeno na pozvánce)
– třídy 1.D (Václav) – začíná v 8:00 hod. (uvedeno na pozvánce)

Pátek 2. 9. – probíhá výuka dle následujícího rozpisu:

 1. třídy – 11:30 (Výuka trvá 2 vyučovací hodiny, pak mohou žáci odejít. Ti, kteří zůstávají v družině nebo jdou na oběd, končí v uvedený čas a přecházejí do ŠD nebo domů.)
 2. třídy – 11:40
 3. třídy – 11:50
 4. třídy – 12:00
 5. třídy – 12:10
 6. třídy – 12:20
 7. třídy – 12:35
 8. třídy – 12:40
 9. třídy – 12:45

Od 2. 9. je v provozu jídelna i ŠD.

V úterý 6. 9. proběhnou třídní schůzky

 • pro rodiče žáků 1. stupně v 16:00
 • pro rodiče žáků 2. stupně v 17:00.

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování). Vzhledem k neustálému růstu cen potravin, dochází k navýšení stravného od 1. 9. 2022.

ZŠ Václav
od 7 let oběd 30,- Kč
od 11 let oběd 32,- Kč

Cena pro žáky ZŠ /od 7let/ je vyšší než ve školce z důvodů vyšší gramáže masa a větší porci.

V Rychvaldu 1. 8. 2022

Vedoucí ŠJ

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování). Vzhledem k neustálému růstu cen potravin, dochází k navýšení stravného od 1. 9. 2022.

ZŠ Školní (sídliště)
7-10 let       27,- Kč
11-14 let      29,- Kč
15 a více      32,- Kč

1. 9. žáci oběd nemají.

Strava se odhlašuje POUZE na portálu e-strava nejpozději do 7:00 hod na daný den. Odhlašovat telefonicky již nelze.

Dále se upravuje cena režijních nákladů na 40,- Kč (doplácí se za neodhlášené obědy). Pokud  žák onemocní, nebo se z jiného důvodu neúčastní vyučování (ozdravovna, výlet, lyžařský kurz atd.), je rodič/žák povinen dítě odhlásit ze stravování. První den nepřítomnosti je považován za pobyt ve škole a je možno stravu odebrat do jídlonosiče za dotovanou cenu.
V případě, že rodič/žák stravu neodhlásí, bude od 2. dne nepřítomnosti doúčtována do plné výše  bez ohledu nato, zda byla či nebyla odebrána (doplatek režií 40,- Kč/ 1 den).

Jana Valečková
Vedoucí ŠJ