Výběr budoucího povolání je pro vycházející žáky nelehký úkol.

V pondělí 14. 10. 2019 se na naší škole uskutečnila beseda pro všechny žáky devátých tříd. Besedu vedly pracovnice Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Karviné. Žáci byli během besedy seznámeni se službami, které IPS nabízí. Dále jim pracovnice ÚP poskytly informace o síti středních škol v Moravskoslezském kraji, o podmínkách a průběhu přijímacího řízení a také o nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání.

Závěrem si žáci vyslechli aktuální informace o situaci na trhu práce. Nechyběla ani diskuze nad dotazy našich žáků. Věřím, že tato beseda usnadnila žákům proces rozhodování a zvýšila jejich informovanost o světě práce.

Jiřina Dofková, výchovný poradce

V pátek 4. 10. 2019 byli naši žáci připravováni v areálu školy na mimořádné události či situace formou projektového dne pod názvem „Ochrana školáka za mimořádných situací“.

Chlapci i dívky naší ZŠ se opět teoreticky seznamovali s fungováním celého integrovaného záchranného systému. Zdravotnice předávaly našim dětem základy první pomoci. Hasiči a policisté se snažili svými barvitými zážitky z vlastní praxe připravit zúčastněné teoreticky či prakticky na možné nebezpečí živelních pohrom či jakékoli jiné mimořádné události. Číst dále

Hned první říjnový den se odpoledne utkalo 30 žáků naší školy ve stolním tenise. V tělocvičně ZŠ soutěžilo 21 chlapců ve dvou věkových kategoriích: 6. – 7. ročník a 8. – 9. ročník. V kategorii dívek přišlo poměřit šikovnost 9 tenistek. Všichni sportovci bojovali za stoly o diplomy a sladkou odměnu.

Pro zhlédnutí fotogalerie turnaje klikněte zde.   David Pokluda

Číst dále

19.9. v prvních třídách uskutečnila paní Radana Vozňáková preventivní program zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu, upozornila je na možná nebezpečí při setkání s cizími lidmi, nastínila dětem základy ošetření drobných poranění. Figurant z řad školáků předvedl bezpečnostní pomůcky určené k jízdě na bruslích, žáci byli srozuměni s nutností použití přilby při jízdě na kole. Číst dále