Dveře naší školy se otevřou pro všechny žáky od 2. tříd v úterý 1. září v 8:00 hodin a první den končí výuka v 8:45. Vyučující 2. ABC, 3. AB si na své žáky počkají před školou, popřípadě žáky ochotně nasměruje paní vrátná. Pro 1. třídy je připraveno slavnostní zahájení v 9:00 v kulturním domě.

Organizace následujících dnů:

1. třída  2. -5. třída 6. – 9. třída
Středa 2.9. 8:00 – 9:40 8:00 – 11:40 8:00 – 11:40
Čtvrtek 3.9. 8:00 – 9:40 8:00 – 11:40 8:00 – 12:35
Pátek 4.9. 8:00 – 10:45 8:00 – 11:40 8:00 – 12:35

Přejeme úspěšný vstup do následujícího školního roku Vašim dětem i Vám. Těšíme se, že se budeme potkávat v prostorách školy a výuka bude probíhat v co možná nejběžnějším provozu.

T. Gränzerová, ZŘ

Ředitel ZŠ Rychvald ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 10. a  pátek 11. září 2020. Volit je možné v těchto dnech v čase od 7:30 do 16:30. Volební urna s hlasovacími lístky bude umístěna na vrátnici školy každý den v čase od 7:30 do 15:00. V čase od 15:00 do 16:30 bude pak umístěna ve školní družině.

Oznámení o vyhlášení voleb 2020

 

Zahájení školního roku: 1. září 2020 (út)
Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2020 (Čt + Pá)
Vánoční prázdniny: od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021, (nástup do školy 4. ledna 2021) (Po)
Vysvědčení za 1. pololetí: 28. ledna 2021 (Čt)
Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (Pá)
Jarní prázdniny: 22. února – 28. února 2021
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (Čt)
Vysvědčení za 2. pololetí: 30. června 2021 (St)
Hlavní prázdniny: 1. červenec 2021 (Čt) – 31. srpna 2021 (Út)
Zahájení nového šk. roku: 1. září 2021 (St)

 

Vážení rodiče,

školní družina bude fungovat od 2. září 2020. Informace ohledně přihlašování Vašich dětí, jejichž účast jste předběžně potvrzovali telefonicky kvůli koronavirové situaci, jsou uvedeny zde:

 

Přihlašování do ŠD – (část sídliště)

Možnost přihlašování dětí 2. a 3. tříd do ŠD je možné osobně 27. 8. a 28. 8. od 8:00 do 13:00, v pondělí 31. 8. od 10:00 do 13:00, v úterý 1. 9. od 7:00 do 14:00 ve školní družině, případně při prvním návštěvě ŠD.

S sebou 300,- Kč v hotovosti na úhradu ŠD, vlastní propisku. Prosíme o vstup s rouškou vzhledem k velkému množství příchozích.

V případě, že jste si během června nevyzvedli věci vašich dětí, které navštěvovaly družinu v loňském školním roce, máte možnost tak učinit také do 1.9. Informace ve stejných časech na vrátnici školy.

Vážení rodiče,

s nadcházejícím školním rokem 2020/2021 bychom Vás rádi informovali o organizaci výuky  a také o několika zásadních věcech:

1) Stravování: Vzhledem ke skutečnosti, že stavební firma zajišťující generální opravu jídelny nedodržela termín předání stavby, dojde k výdeji obědů pro žáky nejdříve od pondělí 7. září. Z hlediska organizace výdeje a hygienických pravidel není možné zajistit náhradní stavu tak velkému počtu strávníků. Omlouváme se za vniklou situaci.

Výběr stravného probíhá od čtvrtku 27. 8. do pondělí 31. 8. od 7:30 do 13:00, v úterý 1. 9. od 7:30 do 15:00 ve školní jídelně u paní vedoucí.

Cena za 1 oběd:
strávníci 7-10 let: 24,- Kč
strávníci 11-14 let: 26,- Kč
strávníci 15 a více: 29,- Kč

2) Koronavirová opatření:

  1. A) Mimoškolní akce: S ohledem na stávající situaci, termín konání a doporučení MŠMT jsme se rozhodli zrušit letošní školu v přírodě. Lyžařský kurz zrušen není a věříme, že proběhne.
  2. B) Organizace výuky: 1. září proběhne výuka beze změn stejně jako v minulých letech. Žákům (kromě 1. tříd) začíná výuka v 8:00 v kmenových třídách. Žáci 1. tříd začínají v 9:00 v kulturním domě.
  3. C) Škola zajistí pravidelný úklid a desinfekci hygienických prostor, povrchů či předmětů, které používá větší počet lidí (klávesnice, počítačové myši….).

Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického či alergického onemocnění (např. alergie – rýma, kašel….), není umožněn vstup do školy bez potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost. Toto odevzdá třídnímu učiteli.

Přesto, že žáci nemusejí nosit roušky ve společných prostorách, prosíme, abyste své děti jednou rouškou vybavili. Budou ji potřebovat v případě, že se vydají kamkoli autobusem (plavání, divadlo, kino…) nebo do veřejných prostor (knihovna…). Rouška je také nutná v případě, že se u žáka vyskytnou akutní příznaky infekčního onemocnění. Z tohoto důvodu také  žádáme o důkladnou kontrolu a aktualizaci telefonních čísel a osob, zmocněných k vyzvedávání dítěte.

Výuka žáků bude v co největší míře probíhat v kmenových třídách s ohledem na možnosti a provoz školy.

 

Děkujeme za Vaše pochopení i spolupráci.

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald

Výběr stravného probíhá od čtvrtku 27. 8. do pondělí 31. 8. od 7:30 do 13:00, v úterý 1. 9. od 7:30 do 15:00 ve školní jídelně u paní vedoucí (tel. 730 521 485).

V této době lze zakoupit také čipy na obědy – výše vratné zálohy je 120,- Kč.

Cena za 1 oběd:
strávníci 7-10 let: 24,- Kč
strávníci 11-14 let: 26,- Kč
strávníci 15 a více: 29,- Kč

 DÍTĚ MÁ NÁROK NA DOTOVANÝ OBĚD VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ, JEN KDYŽ JE VE ŠKOLE!!!

Chybí-li dítě ve škole druhý a každý další den a nemáte-li stravu odhlášenou, tato strava propadá bez náhrady a navíc musíte uhradit režijní náklady ve výši 28,- Kč/1 den.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
vzhledem k rozvolňování opatření je možné předání vysvědčení 26. června téměř v běžném režimu za dodržení hygienických a organizačních opatření.
Předání vysvědčení žákům 1. – 5. tříd proběhne 26. 6. od 8:00 do 8:55. Třídní učitel si žáky vyzvedne osobně před školou v 7:45. Žáci, kteří doposud ve škole nebyli a neodevzdávali čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, je musí doložit (ke stažení zde). Výuka v družinových skupinách v pátek není!

Předání vysvědčení žákům 6. – 9. tříd proběhne 26. 6. od 8:55 do 9:40. Třídní učitel si žáky vyzvedne osobně před školou v 8:45. Žáci, kteří doposud ve škole nebyli a neodevzdávali čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, je musí doložit (ke stažení zde).

Na pondělí a úterý 29. 6. a 30. 6. vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno z organizačních důvodů.
V případě, že se Vaše dítě předání vysvědčení nezúčastní, je možné si vysvědčení vyzvednout v době od 29. 6. do 10. 7. od 8:00 do 14:00 na vrátnici školy (tel. 730 521 487).

Děkujeme Vám za společné úspěšné zvládnutí netypického školního roku a přejeme příjemné léto v klidu a bez omezení.

Vedení školy

Vážení rodiče,
děkuji Vám za spolupráci v poslední době a zároveň bych Vás chtěl informovat o několika zásadních věcech, které proběhnou do konce školního roku.
Vzhledem k blížící se generální opravě školní kuchyně i jídelny bych Vás rád informoval o tom, že výdej obědů pro žáky bude probíhat jen do pátku 12. června. Letošní školní rok bude také i z těchto důvodů předčasně ukončen a to v pátek 26. června.

Informaci ohledně rozdávání vysvědčení Vám ještě pošleme. Co se týče odevzdávání učebnic a ostatních třídnických záležitostí, budou Vás vždy informovat jendotliví třídní učitelé. Přes veškeré komplikace jsme se rozhodli přistoupit i ve druhém pololetí ke klasickému hodnocení známkami. Většina žáků využila možnosti zlepšit si známku svým aktivním přístupem v době uzavření škol.

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald