Přestože se letos většina akcí musela zrušit, povedlo se nám zorganizovat konverzační soutěž v angličtině, která u nás na škole probíhá každý rok. Zúčastnilo se celkem třináct žáků ze sedmých, osmých a devátých ročníků. V kategorii mladších žáků byl nejlepší Honza ze 7. B, v kategorii starších žáků to byla Beáta z 8. B. Kromě diplomů pro první tři místa si účastníci odnesli sladkou odměnu a hlavně pochvalu za to, jak se v angličtině všichni zlepšili i distanční výuce navzdory.

 

Mgr. Vítězslav Adam 
učitel anglického a německého jazyka

V odkazech níže můžete zjistit, kterou první třídu bude Vaše dítě navštěvovat příštím školním roce:

  • žáci ve třídě 1.A – zde
  • žáci ve třídě 1.B – zde
  • žáci ve třídě 1.C – zde

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.A proběhne ve čtvrtek 24.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.B proběhne v pondělí 28.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.C proběhne v  úterý 29.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Fotosoutěž v distanční výuce

Distanční výuka pro děti 1. stupně byla velmi dlouhá a náročná. Spousta úkolů a každodenní kontakt s počítačem. Vyhlásili jsme Fotosoutěž  pro žáky 3. – 5. ročníku  : Probouzející se jaro.

 I přes nepříznivé počasí byly děti nuceny vyrazit do přírody, rozhlížet se kolem sebe a fotit probouzející se přírodu.  Jaru to probuzení letos totiž dlouho trvalo.  Spolek rodičů nám přispěl na odměny, za které bychom chtěli poděkovat. 

Fotky se nakonec dětem moc povedly.  Mgr. Aneta Stáňová

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   

  

S dětmi ze 3.A jsme využili dne, kdy nepršelo a vydali jsme se na vycházku do lesa. Naším cílem bylo
pozorovat probouzející se jarní přírodu. Cestou jsme poznávali jarní květiny, u kterých nás zaujala
barevnost a různorodost. Dětem neunikl také hlemýžď zahradní, kterému se rozhodly postavit
domeček. Cestou zpět jsme také poslouchali zpěv ptáků. Doufejme, že se nám počasí umoudří a tyto
vycházky do lesa budeme moci opakovat častěji.

Za ŠD Veronika Pokludová

Vážení rodiče, zákonní zástupci.

Od pondělí 24. 5. 2021 je výuka pro všechny žáky školy prezenčně bez rotací. Vyučování probíhá podle rozvrhu. Žáci jej mají v elektronické žákovské knížce (DM SOFTWARE).

Testování probíhá jednou týdně, první den nástupu do školy. Uvnitř jsou stále povinny roušky.

Obědy, pokud je měl žák odhlášeny, je nutné přihlásit na portálu e-strava. V případě, že platíte za obědy hotově, je potřeba je uhradit u paní vedoucí.

Od pondělí 17. 5. 2021 je výuka pro všechny žáky 1. stupně prezenčně bez rotací. Testování probíhá jednou týdně, první den nástupu do školy. Uvnitř jsou stále povinny roušky.

Školní družina již není omezena homogenitou tříd. Žáci jsou rozděleni do skupin podle běžného provozu.

Obědy, pokud je měl žák odhlášeny, je nutné přihlásit na portálu e-strava. V případě, že platíte hotově, uhradit u paní vedoucí.

Pro žáky 2. stupně se v tomto týdnu nic nemění.