O Škole

Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace se sídlem na adrese Školní 1600, 735 32 Rychvald vznikla ke dni 1. 1. 2003 a sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Právní subjekt tvoří pavilónová škola na rychvaldském sídlišti a expozitura na Václavu (Petřvaldská 632). Foto ZDE!

Dnes má škola pět pavilónů, v nichž jsou nejen kmenové třídy, ale i odborné učebny. Budovy školy doznaly změnu k lepšímu obnovou fasády, areálu tělocvičny, vestibulu školy, šaten, tříd, sborovny a kabinetů. 

 

 

Historie školy

Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace se sídlem na adrese Školní 1600, 735 32 Rychvald vznikla ke dni 1.1. 2003 a sdružuje základní školu, školní družinu a školní jídelnu. Právní subjekt tvoří pavilónová škola na rychvaldském sídlišti a expozitura na Václavu (Petřvaldská 632). Areál budov byl otevřen k 1. 9. 1968 po výstavbě v letech 1966–68. Postupně byla dobudována tělocvična, školní družina a jídelna. Na přelomu 70. a 80. let byla uskutečněna přístavba školy, která byla dokončena v únoru 1982. Celý areál školy se nachází za Rychvaldským sídlištěm a je částečně včleněn do parku. Součástí areálu je školní hřiště.

Když Základní škola v Rychvaldě na sídlišti vstoupila do další čtyřicítky, její 40. výročí vzniku jsme si připomněli a představili školu široké rodičovské veřejnosti při Dni otevřených dveří dne 22. listopadu 2008 (zúčastnilo se celkem 268 rodičů).Těší nás hlavně, že si našli čas i bývalí žáci a nezapomínají na svou alma mater. Všichni přítomní mohli zhlédnout prezentaci školy na CD, zalistovat si v pamětní brožuře, vydané u této příležitosti. Rodiče, pozvaní hosté i bývalí učitelé mohli pozorovat, jak se za uplynulých 40 let škola změnila a jak se neustále proměňuje. Přístupné byly všechny prostory školy, odborné učebny, učebny PC na 1. i 2. stupni a hlavně multifunkční učebna.

V pavilónu 1.- 5. byla rekonstruována WC v 1. a 2. p., dále ve všech třídách byla provedena rekonstrukce vestavěných skříněk, postaven koridor, který spojuje vestibul školy areálem ŠD, ŠJ, případně DDM. Prostranství před školou bylo nově upraveno. Adaptací prošel areál školních dílen, kde místo stávající dřevodílny byla zřízena „aula“ s multifunkční tabulí. Dílny zůstaly omezeny pouze na kovodílny a sklad.

Škola a její současnost

Novým ředitelem ZŠ Rychvald se stal ve školním roce 2016/17 Ing. Mgr. Daniel Cigánek. Vystudoval učitelství (obor geografie a občanská nauka) na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, má za sebou také úspěšné studium na Slezské univerzitě v oboru Veřejná ekonomika a správa. Absolvoval také mnoho kurzů, mimo jiné je instruktorem školního lyžování a snowboardingu. Od roku 2005 do června 2016 působil jako učitel zeměpisu, společenskýchvěd a tělocviku na Gymnáziu Orlová, kde pořádal sportovní dny, majálesy i lyžařské a vodácké kurzy a také sportovní kurzy v zahraničí.

Ve škole máme nové šatny, třídy, sborovnu, pracovnu u sborovny a změnila se na první pohled i fasáda. Velkou proměnou prochází vstup do školy a přízemí pavilonu, který na vstup a šatny navazuje. Kromě výměny podlahy a obkladů, se pracuje na výměně elektrických rozvodů i starých světel.

Škola se může ještě pochlubit krásnou tělocvičnou a hřištěm.

Školní družina

Škola provozuje školní družinu s úkolem zajišťovat výchovné, vzdělávací, zájmové akce a osvětovou činnost pro žáky. Vychovatelky ŠD: Danuše Kozlová a Helena Wozniaková