Rezervace školního hřiště

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Uživatelem hřiště během školního roku je v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 hod. Základní škola Rychvald, Školní 1600, příspěvková organizace (dále jen ZŠ). Dalšími uživateli jsou Mateřská škola Rychvald, příspěvková organizace (dále jen MŠ), Dům dětí a mládeže Rychvald Školní 1600, příspěvková organizace (dále jen DDM), školní družina při ZŠ Rychvald. Hřiště je v uvedených hodinách vyhrazeno pouze pro potřeby školy. Žákům ZŠ je vstup na hřiště povolen pouze v doprovodu vyučujícího nebo jiné zletilé osoby pověřené dohledem nad žáky. Pokud ZŠ bude na hřišti organizovat sportovní či jinou událost v odpoledních hodinách, bude hřiště pro veřejnost uzavřeno. V době od 15:00 hod. je areál tohoto hřiště veřejným sportovištěm, užívaným bezplatně. V případě rezervace hřiště v provozní době určené pro veřejnost, nutnost kontaktovat pracovnici kulturního domu města Rychvald, paní Ing. Petru Kotkovou, e-mailem: kotkova@rychvald.cz, nebo telefonicky 596 572 511. Provozní doba areálu sportoviště pro veřejnost je určena takto:

  • v období od 1. 11. — 31. 3.   PO — PÁ: 15:00 – 17:00 hod., SO – NE: 8.00 —17.00 hod.
  • v období od 1. 4. – 31. 10.   PO- PÁ: 15:00 – 19:30 hod., SO – NE 8:00 – 19:30 hod.

Provozní řád hřiště – od května 2021