Metodikové prevence

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, Policie ČR)

5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji

 

Rozcestník pomoci

Všeobecná odborná pomoc

Schránka důvěry ZŠ Rychvald

Odborníci v blízkosti školy

zeptej.se – poradenská aplikace pro řešení obtíží

Linka bezpečí (také non stop bezplatná telefonní linka 116 111)

Bílá medvědice – poradenství a podpora pro lidi, kteří pečují o děti

Diakonie – pomoc s různými životními krizemi, sociální služby, speciální školství

Charita – pomoc rozličným cílovým kategoriím

 

Psychologická pomoc a intervence

Mobilní aplikace pro Android První psychologická pomoc (zdarma ke stažení na Google Play), prezentace k aplikaci zde.

Centrum psychologické pomoci – poradny pracovišť v Karviné a dalších městech Moravskoslezského kraje 

Psychologie Bohumín – ambulance klinické psychologie a dětské klinické psychologie 

Slezské psychologické středisko – ambulance klinické psychologie a psychoterapie

Psychosociální intervenční tým – komunitní krizová spolupráce

 

Domácí násilí, rozchody a rozvody, znásilnění

Locika – centrum pro děti ohrožené domácím násilím

Porozvodové a porozchodové poradenství – poradna a bezplatné e-learningové kurzy pro rodiče i děti

Konsent – co dělat po znásilnění?

 

Duševní zdraví

Safezóna – informace týkající se duševního zdraví, prevence psychických potíží a odkazy na příslušné organizace. Cílové skupiny: dospívající, učitelé i odborníci.

opatruj.se – doporučení, pomoc, kontakty

Nevypusť duši! – vše o duševním zdraví, kontakty na mnoho míst kvalifikované pomoci pro všechny věkové kategorie

 

Psychické potíže

Nepanikař – první pomoc při psychických potížích

 

Sebepoškozování, pokusy o sebevraždy, úmrtí, následky dopravních nehod

Sebepoškozování – sekce webu Linky bezpečí

Wikihow – jak přestat se sebepoškozováním

sebevrazdy.cz – informace a pomoc v problematice sebepoškozování a sebevražd

Poradna Vigvam – pomoc vyrovnat se s úmrtí blízkých 

Luctus – opora zejména pro pozůstalé po sebevraždách

Dlouhá cesta – podpora rodičů a rodin po ztrátě dítěte

České sdružení obětí dopravních nehod – podpora zájmů a práv poškozených lidí při dopravních nehodách a pozůstalých

 

Kriminalita a trestné činy

Probační a mediační služba – řešení konfliktů spojených s trestnou činností

 

Internetová rizika

Nástěnka bezpečného internetu (autor: Safer Internet Centrum)

YouTube kanál E-Bezpečí (prevence rizikových projevů chování na internetu, rady, jak je efektivně řešit)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Jeden svět na školách (JSNS) – online vzdělávací kurzy pro:

 

Ostatní pomoc, doporučení školy, povinné dokumenty 

Síť pomoci 2023-24 pdf | 561,63 KB

Minimální preventivní program školy 2022-23 + Program proti šikanování pdf | 726,83 KB

Školní preventivní strategie 2020-25 pdf | 1,38 MB

Rozcestník pro rodiče – užitečný materiál o tom, co dělat, aby se děti chovaly v prostoru internetu bezpečně (autor: NÚKIB) pdf | 950,83 KB

Okamžitá opatření při poranění se o použitou injekční jehlu pdf | 45,48 KB

Průvodce pro rodiče – TikTok pdf | 2,59 MB

Pravidla bezpečného pobytu na síti pdf | 583,87 KB