Metodikové prevence

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, Policie ČR)

5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji

 

Rozcestník pomoci

Všeobecná odborná pomoc

Schránka důvěry ZŠ Rychvald

Odborníci v blízkosti školy

Linky pomoci – materiál PDF s důležitými odkazy

zeptej.se – poradenská aplikace pro řešení obtíží

Linka bezpečí (také non stop bezplatná telefonní linka 116 111)

Rodičovská linka – krizová pomoc a základní sociální poradenství zdarma pro rodiče, prarodiče i pedagogy

Bílá medvědice – poradenství a podpora pro lidi, kteří pečují o děti

Diakonie – pomoc s různými životními krizemi, sociální služby, speciální školství

Charita – pomoc rozličným cílovým kategoriím

 

Šikana

SORUDO – online kurz o prevenci a řešení šikany, nabídka kurzů pro třídy, učitele i veřejnost

 

Psychologická pomoc a intervence

Pět kroků první psychologické pomoci – krizový plán pro zvládnutí emoční a psychické nestability

Linka první psychické pomoci: 116 123 – – bezplatně a nonstop

shifto.cz – diskrétní online terapie pro klienty od 13 let 

Nepanikař – první pomoc při psychických potížích

Mobilní aplikace pro Android První psychologická pomoc (zdarma ke stažení na Google Play), prezentace k aplikaci zde.

Krizové centrum pro děti a rodinu – pomoc v nouzi pro děti do 18 let a jejich rodinné příslušníky

Centrum psychologické pomoci – poradny pracovišť v Karviné a dalších městech Moravskoslezského kraje 

Psychologie Bohumín – ambulance klinické psychologie a dětské klinické psychologie 

Slezské psychologické středisko – ambulance klinické psychologie a psychoterapie

Psychosociální intervenční tým – komunitní krizová spolupráce

Národní ústav duševního zdraví: psychiatrická nemocnice poskytující specializovanou psychiatrickou léčebnou a diagnostickou péči

 

Prevence vyhoření

Nevyhasni: prevence syndromu vyhoření

 

Domácí násilí, rozchody a rozvody, znásilnění

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí (18+) – bezplatný telefon 116 006 

Asociace pracovníků intervenčních center – adresář všech center v Česku

Stop násilí – vše, co potřebujete vědět o prevenci a řešení násilí

Locika – centrum pro děti ohrožené domácím násilím

Spondea – pomoc dětem i dospělým zasaženým násilím v blízkých vztazích

Porozvodové a porozchodové poradenství – poradna a bezplatné e-learningové kurzy pro rodiče i děti

Konsent – co dělat po znásilnění?

 

Duševní zdraví

Safezóna – informace týkající se duševního zdraví, prevence psychických potíží a odkazy na příslušné organizace. Cílové skupiny: dospívající, učitelé i odborníci.

opatruj.se – doporučení, pomoc, kontakty

Nevypusť duši! – vše o duševním zdraví, kontakty na mnoho míst kvalifikované pomoci pro všechny věkové kategorie

 

LGBTQI problematika

Queer psychologie – informační portál

S barvou ven – web a poradna řešící otázky kolem sexuální orientace nebo genderové identity

Trans*parent z. s. – vše, co potřebujete vědět o problematice transgender

 

Sebepoškozování, pokusy o sebevraždy, úmrtí, následky dopravních nehod

Sebepoškozování – sekce webu Linky bezpečí

Wikihow – jak přestat se sebepoškozováním

P. S. žij! – informace a pomoc v problematice sebepoškozování a sebevražd

Poradna Vigvam – pomoc vyrovnat se s úmrtí blízkých 

Luctus – opora zejména pro pozůstalé po sebevraždách

Dlouhá cesta – podpora rodičů a rodin po ztrátě dítěte

České sdružení obětí dopravních nehod – podpora zájmů a práv poškozených lidí při dopravních nehodách a pozůstalých

 

Kriminalita a trestné činy

Probační a mediační služba – řešení konfliktů spojených s trestnou činností

 

Online rizika

První mobil – příručka pro rodiče, jež obsahuje mnoho rad a praktických doporučení

Nástěnka bezpečného internetu (autor: Safer Internet Centrum)

YouTube kanál E-Bezpečí (prevence rizikových projevů chování na internetu, rady, jak je efektivně řešit)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Jeden svět na školách (JSNS) – online vzdělávací kurzy pro:

StopOnline – stránka pro nahlášení nezákonného internetového obsahu

 

Podpora učitelů

Učitelská poradna – online odborná pomoc, zodpovězení dotazů garantováno do 48 hodin

Učitelé + – facebookový profil, vzájemná pomoc kolegů z praxe

 

Ostatní pomoc, doporučení školy, povinné dokumenty 

Preventivní program školy 2023-24 + Program proti šikanování.docx pdf | 313,01 KB

Školní preventivní strategie 2020-25.docx pdf | 533,59 KB

Síť pomoci 2023-24 pdf | 561,63 KB

Rozcestník pro rodiče – užitečný materiál o tom, co dělat, aby se děti chovaly v prostoru internetu bezpečně (autor: NÚKIB) pdf | 950,83 KB

Okamžitá opatření při poranění se o použitou injekční jehlu pdf | 45,48 KB

Průvodce pro rodiče – TikTok pdf | 2,59 MB

Pravidla bezpečného pobytu na síti pdf | 583,87 KB