Metodikové prevence

Důležité kontaktyV případě potřeby Vám budou k dispozici Mgr. Marie Rymanová pro první stupeň a Mgr. Tomáš Hanousek pro stupeň druhý, a to buď během konzultačních hodin v pondělky od 14:45 do 15:45 hodin, popřípadě jindy na základě předešlé telefonické nebo e-mailové domluvy. Funkci preventisty na expozituře Václav vykonává Martina Jaglařová.

Od 1. února 2019 je Základní škola Rychvald členem České asociace školních metodiků prevence.

Ve stejný den se škola stala součástí projektu Nenech to být – nově tak funguje anonymní online schránka důvěry, kam můžete pomocí webového formuláře či mobilní aplikace odesílat podněty k řešení šikany.

 

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, POLICIE ČR)

5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji

Dokumenty ke stažení:

Síť pomoci pdf | 458,28 KB

Školní preventivní strategie 2020-25 pdf | 1,27 MB

Minimální preventivní program 2019-20 pdf | 856,68 KB

Pravidla bezpečného pobytu na síti pdf | 583,87 KB

Program proti šikanování pdf | 312,58 KB