Preventivní program

V případě potřeby Vám budou k dispozici Mgr. Marie Nováková (konzultační hodiny v pondělí od 13:30 do 14:30 hodin) pro první stupeň a Mgr. Tomáš Hanousek pro stupeň druhý (konzultační hodiny v pondělí od 14:45 do 15:45 hodin). Funkci preventisty na expozituře Václav vykonává Martina Jaglařová.

 

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, POLICIE ČR)

5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji

Dokumenty ke stažení:

Minimální preventivní program 2018-19 pdf | 713,63 KB

Školní preventivní strategie 2015-2020 pdf | 640,11 KB

Program proti šikanování pdf | 312,58 KB