Metodikové prevence

V případě potřeby Vám budou k dispozici Mgr. Marie Nováková (konzultační hodiny v pondělí od 13:30 do 14:30 hodin) pro první stupeň a Mgr. Tomáš Hanousek pro stupeň druhý (konzultační hodiny v pondělí od 14:45 do 15:45 hodin). Funkci preventisty na expozituře Václav vykonává Martina Jaglařová.

Od 1. února 2019 je Základní škola Rychvald členem České asociace školních metodiků prevence.

Ve stejný den se škola stala součástí projektu Nenech to být – nově tak funguje anonymní online schránka důvěry, kam můžete pomocí webového formuláře či mobilní aplikace odesílat podněty k řešení šikany.

 

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, POLICIE ČR)

5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji

Dokumenty ke stažení:

beseda policie jpg | 232,45 KB

Minimální preventivní program 2018-19 pdf | 713,63 KB

Školní preventivní strategie 2015-2020 pdf | 640,11 KB

Program proti šikanování pdf | 312,58 KB