Metodikové prevence

Základní škola Rychvald je členem České asociace školních metodiků prevence.

Žákům naší školy byla v rámci projektu Nenech to být (www.nntb.cz) zřízena anonymní online schránka důvěry, kam mohou pomocí webového formuláře či mobilní aplikace odesílat podněty k řešení šikany.

 

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky

2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy

3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi

4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, Policie ČR)

5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti

6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit

7. Dopravní výchova – BESIP, prevence

8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv

9. Výchova k udržitelnému rozvoji

 

Zajímavé weby a dokumenty ke stažení:

Video: jak funguje linka bezpečí (non stop bezplatně na čísle 116 111)?

Atraktivně vytvořené online vzdělávací kurzy z dílny Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pro:

Školní preventivní strategie 2020-25 pdf | 1,38 MB

Preventivní program školy 2021-22 + Program proti šikanování pdf | 840,25 KB

Rozcestník pro rodiče – užitečný materiál o tom, co dělat, aby se děti chovaly v prostoru internetu bezpečně (autor: NÚKIB) pdf | 950,83 KB

Okamžitá opatření při poranění se o použitou injekční jehlu pdf | 45,48 KB

Průvodce pro rodiče – TikTok pdf | 2,59 MB

Síť pomoci pdf | 458,28 KB

Pravidla bezpečného pobytu na síti pdf | 583,87 KB