Obecné dokumenty

Směrnice č. 10 – Náhrady za poškozené učebnice 2023 pdf | 606,37 KB

Školní řád ZŠ Rychvald (2023) docx | 59,38 KB

Řád SJ-2022 pdf | 719,10 KB

ŠVP 2022 web pdf | 401,00 KB

Řád ŠD od 1.4.2017 pdf | 447,94 KB

Obsahové změny ve vzdělávání šk. r. 2019-2020 xlsx | 91,48 KB

Střednědobý výhled ZŠ xlsx | 16,43 KB

Rozpočet ZŠ xlsx | 15,47 KB

Strategie rozvoje ZŠ Rychvald 2019-2023 docx | 91,49 KB

TZ Rychvald – Veřejná sbírka doc | 44,50 KB

Příloha k pokynu ředitele školy k povinné školní docházce pdf | 69,90 KB

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pdf | 372,26 KB

Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady pdf | 93,38 KB

Oznamení o jmenování volební komise pdf | 94,31 KB

Informace pro ZŠ pdf | 821,17 KB

Informace k příjímacímu řízení pro rodiče vycházejících žáků pdf | 166,00 KB

Alergeny pdf | 128,65 KB