Úřední deska

Povinně zveřejňované údaje o škole

 

Název školy: Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa: Školní 1600, 735 32 Rychvald
Telefon: 730 521 478
E-mail: zsrychvald@zsrychvald.cz
WWW stránky: www.zsrychvald.cz
Právní forma: příspěvková organizace zřízená městem Rychvald
Zřizovatel školy: město Rychvald
Adresa zřizovatele: Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Zřizovací listina: vydalo Město Rychvald usnesením č. 1/11 dne 17. 12. 2002,
Ředitel školy: Ing. Mgr. Daniel Cigánek
Zápis do rejstříku škol: 1. 1. 2003
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1968
Součásti organizace: Školní družina,  školní jídelna, expozitura Václav
Kapacita školy:

škola – 810 žáků

školní jídelna – 500 jídel

školní družina – 215 dětí

IČO: 70998434
DIČ: CZ70998434
REDIZO Organizace: 650 026 217
IZO základní školy 102168351
IZO školní družiny 119700567
IZO školní jídelny 119700859
Číslo účtu: 1727865309/0800
Číslo datové schránky: r2emr76
Obory vzdělání:  
  název oboru kód oboru
  Základní škola 79-01-C/001

Podrobnější informace ZDE.

Odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb. ZDE.


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí – část Školní

Rozhodnutí o přijetí – část Václav

Publikováno 22. 4. 2024


Zápis k povinné školní docházce

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2024/2025 se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v dubnu.

Termín zápisu ZŠ Rychvald – sídliště: 9. a 10. dubna 2024, 13:00 – 17:00 hod.

Termín zápisu na ZŠ Rychvald – Václav:  8. dubna 2024, 13:00 – 17:00 hod.

 Zákonní zástupci dětí, které se narodily v době od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud máte zájem o předčasný zápis, tak u dětí narozených od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 musíte k žádosti o přijetí doložit nejpozději do 30. 4. 2024 doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP). U žádosti o zápis pětiletého dítěte musíte rovněž do 30. 4. 2024 doložit kromě doporučení PPP také doporučení dětského lékaře.

U zápisu může zákonný zástupce žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo o odklad povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, který zároveň doloží potřebné dokumenty, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. (Více informací v dokumentu o průběhu zápisu). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud budete chtít doporučení od poradny, je nutné se domluvit s poradnou na termínu s dostatečným předstihem  (dlouhé  objednací lhůty):
PPP Bohumín: telefonní kontakt:  734 355 984, PPP Orlová: telefonní kontakt: 739 086 845

K zápisu si vezměte s sebou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce žáka (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • rodný list dítěte
 • ve sporných případech rozhodnutí soudu o svěření do péče
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 14 dnů od zápisu na webu školy (www.zsrychvald.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu.                                                                      

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald

Publikováno 22. 3. 2024


Výroční zpráva 2022/2023

Výroční zpráva 2022-2023

Publikováno 25. 9. 2023


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí 2023 – část Škoní
Rozhodnutí o přijetí 2023 – část Václav

Publikováno 17. 4. 2023


Zápis k povinné školní docházce

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2023/2024 se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v dubnu.

Termín zápisu ZŠ Rychvald – sídliště: 3. a 4. dubna 2023, 13:00 – 17:00 hod.

Termín zápisu na ZŠ Rychvald – Václav:  12. dubna 2023, 13:00 – 17:00 hod.

 Zákonní zástupci dětí, které se narodily v době od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud máte zájem o předčasný zápis, tak u dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 musíte k žádosti o přijetí doložit nejpozději do 30. 4. 2023 doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP). U žádosti o zápis pětiletého dítěte musíte rovněž do 30. 4. 2023 doložit kromě doporučení PPP také doporučení dětského lékaře.

U zápisu může zákonný zástupce žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo o odklad povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, který zároveň doloží potřebné dokumenty, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. (Více informací v dokumentu o průběhu zápisu). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud budete chtít doporučení od poradny, je nutné se domluvit s poradnou na termínu s dostatečným předstihem  (dlouhé  objednací lhůty): 
PPP Bohumín: telefonní kontakt:  734 355 984 
PPP Orlová:  telefonní kontakt: 739 086 845

K zápisu si vezměte s sebou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce žáka (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • rodný list dítěte
 • ve sporných případech rozhodnutí soudu o svěření do péče
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 14 dnů od zápisu na webu školy (www.zsrychvald.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu.                                                                      

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald

Publikováno 23. 3. 2023


Výroční zpráva 2021/2022Výroční zpráva 2021-2022


 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023:

 


ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

 

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023 se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v dubnu.

Termín zápisu ZŠ Rychvald – sídliště: 7. a 8. dubna 2022, 13:00 – 17:00 hod.

Termín zápisu na ZŠ Rychvald – Václav:  6. dubna 2022, 13:00 – 17:00 hod.

 

Zákonní zástupci dětí, které se narodily v době od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud máte zájem o předčasný zápis, tak u dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 musíte k žádosti o přijetí doložit nejpozději do 30. 4. 2022 doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP). U žádosti o zápis pětiletého dítěte musíte rovněž do 30. 4. 2022 doložit kromě doporučení PPP také doporučení dětského lékaře.

U zápisu může zákonný zástupce žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo o odklad povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, který zároveň doloží potřebné dokumenty, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. (Více informací v dokumentu o průběhu zápisu). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud budete chtít doporučení od poradny, je nutné se domluvit s poradnou na termínu s dostatečným předstihem  (dlouhé  objednací lhůty):            PPP Bohumín: telefonní kontakt:  734 355 984                                                                                               PPP Orlová:    telefonní kontakt: 597 582 371

K zápisu si vezměte s sebou:

 • občanský průkaz zákonného zástupce žáka (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • rodný list dítěte
 • ve sporných případech rozhodnutí soudu o svěření do péče
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

 

O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 14 dnů od zápisu na webu školy (www.zsrychvald.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu.                       

 

INFORMACE O PRŮBĚHU ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

Ve školním roce 2022/2023 budou s největší pravděpodobností otevřeny 3 první třídy, které budou naplněny celkem do počtu 75 žáků na části sídliště. Na části Václav bude otevřena jedna první třída. Na této části školy jsou některé třídy vyučovány formou malotřídek.  

Průběh zápisu:

 • vyplnění zápisního listu a žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • učitel orientačně  posoudí školní zralost dítěte (max. 20 minut)
 • předání informací o školní družině a školní jídelně
 • zákonný zástupce bude informován o výsledku zápisu a postupu, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji
 • kontrola správnosti údajů podle dokladů

Pokud se  nemůžete  v uvedeném termínu k zápisu dostavit, je možné domluvit si náhradní termín – telefonicky 730 521 477 (zástupce ředitele).

K zápisu s sebou přineste:

 • rodný list dítěte + občanský průkaz zákonného zástupce
 • u starších dětí doklad o odkladu školní docházky

Každé dítě obdrží u zápisu registrační číslo, podle kterého zákonní zástupci zjistí na webových stránkách školy a na úřední desce školy, zda bylo dítě přijato. Rozhodnutí se rodičům nezasílá. Seznam bude zveřejněn po ukončení správního řízení.

 

K zápisu je nutné se dostavit, i když budete požadovat odklad školní docházky.

Dokládá se:      

 • žádost o odklad,
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení,
 • doporučující posouzení  odborného lékaře nebo klinického psychologa

Hodnotící kritéria pro přijetí:

 • Věk dítěte
 • Spádovost obce Rychvald (trvalé bydliště dítěte)

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022:

 


Zápis k povinné školní docházce 2021

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v dubnu.

Termín zápisu ZŠ Rychvald – sídliště: 8. a 9. dubna 2021, 12:00 – 17:00 hod.

Termín zápisu na ZŠ Rychvald – Václav:  14. dubna 2021, 13:00 – 17:00 hod.

 

Zákonní zástupci dětí, které se narodily v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud máte zájem o předčasný zápis, tak u dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 musíte k žádosti o přijetí doložit nejpozději do 30. 4. 2021 doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP). U žádosti o zápis pětiletého dítěte musíte rovněž do 30. 4. 2021 doložit kromě doporučení PPP také doporučení dětského lékaře.

U zápisu může zákonný zástupce žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo o odklad povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, který zároveň doloží potřebné dokumenty, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. (Více informací v dokumentu o průběhu zápisu). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud budete chtít doporučení od poradny, je nutné se domluvit s poradnou na termínu s dostatečným předstihem  (dlouhé  objednací lhůty):            PPP Bohumín: telefonní kontakt:  734 355 984                                                                                              
PPP Orlová:    telefonní kontakt: 597 582 371

V případě elektronického podání zašlete všechny potřebné dokumenty (viz informace o průběhu zápisu) v době konání zápisu! Pokud se zápisu účastníte osobně, vezměte si s sebou tyto dokumenty:

 • občanský průkaz zákonného zástupce žáka (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
 • rodný list dítěte
 • ve sporných případech rozhodnutí soudu o svěření do péče
 • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 14 dnů od zápisu na webu školy (www.zsrychvald.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu.                                                                                                                                                                                        

Daniel Cigánek, ředitel ZŠ Rychvald


 

Informace o zpracování osobních údajů (bližší info zde: GDPR-informace o zpracování osobních údajů)


Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Charakter některých služeb vyžaduje přihlášení (autentizaci) uživatele k Integrovanému portálu. Mechanizmus přihlášení je založen na použití cookies a javascriptu (viz podmíněně povinné pravidlo č. 3 z Pravidel pro tvorbu přístupných webových stránek z výše zmíněné vyhlášky). Přihlášení vyžadují následující služby:

 • MOODLE
 • e-strava
 • elektronická žákovská knížka

Web je možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Při potížích se zobrazováním webových stránek www.zsrychvald.cz kontaktujte, prosím, správce webu na e-mailové adrese havlinova@zsrychvald.cz