Úřední deska

Povinně zveřejňované údaje o škole

 

Název školy: Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa: Školní 1600, 735 32 Rychvald
Telefon: 730 521 478
E-mail: zsrychvald@zsrychvald.cz
WWW stránky: www.zsrychvald.cz
Právní forma: příspěvková organizace zřízená městem Rychvald
Zřizovatel školy: město Rychvald
Adresa zřizovatele: Orlovská 678, 735 32 Rychvald
Zřizovací listina: vydalo Město Rychvald usnesením č. 1/11 dne 17. 12. 2002,
Ředitel školy: Ing. Mgr. Daniel Cigánek
Zápis do rejstříku škol: 1. 1. 2003
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 1968
Součásti organizace: Školní družina,  školní jídelna, expozitura Václav
Kapacita školy:

škola – 810 žáků

školní jídelna – 500 jídel

školní družina – 155 dětí

IČO: 70998434
DIČ: CZ70998434
REDIZO Organizace: 650 026 217
IZO základní školy 102168351
IZO školní družiny 119700567
IZO školní jídelny 119700859
Číslo účtu: 1727865309/0800
Číslo datové schránky: r2emr76
Obory vzdělání:  
  název oboru kód oboru
  Základní škola 79-01-C/001

 


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022:

 


Zápis k povinné školní docházce 2021

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022 se koná dle § 36 odst. 4 školského zákona v dubnu.

Termín zápisu ZŠ Rychvald – sídliště: 8. a 9. dubna 2021, 12:00 – 17:00 hod.

Termín zápisu na ZŠ Rychvald – Václav:  14. dubna 2021, 13:00 – 17:00 hod.

 

Zákonní zástupci dětí, které se narodily v době od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Pokud máte zájem o předčasný zápis, tak u dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 musíte k žádosti o přijetí doložit nejpozději do 30. 4. 2021 doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP). U žádosti o zápis pětiletého dítěte musíte rovněž do 30. 4. 2021 doložit kromě doporučení PPP také doporučení dětského lékaře.

U zápisu může zákonný zástupce žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, nebo o odklad povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, který zároveň doloží potřebné dokumenty, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. (Více informací v dokumentu o průběhu zápisu). Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud budete chtít doporučení od poradny, je nutné se domluvit s poradnou na termínu s dostatečným předstihem  (dlouhé  objednací lhůty):            PPP Bohumín: telefonní kontakt:  734 355 984                                                                                              
PPP Orlová:    telefonní kontakt: 597 582 371

V případě elektronického podání zašlete všechny potřebné dokumenty (viz informace o průběhu zápisu) v době konání zápisu! Pokud se zápisu účastníte osobně, vezměte si s sebou tyto dokumenty:

  • občanský průkaz zákonného zástupce žáka (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu)
  • rodný list dítěte
  • ve sporných případech rozhodnutí soudu o svěření do péče
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí

O přijetí dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno nejpozději do 14 dnů od zápisu na webu školy (www.zsrychvald.cz) a na vývěsce u vchodu do budovy školy, a to pod registračním číslem, které bude dítěti přiděleno u zápisu.                                                                                                                                                                                        

Daniel Cigánek, ředitel ZŠ Rychvald


Výroční zpráva za rok  2020 – bližší info Výroční zpráva dle zákona č.106 za rok 2020


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

  • pro část sídliště – Školní 1600: seznam přijatých zde
  • pro část Václav: seznam přijatých zde

Zápis do 1. tříd 2020

1) Informace k zápisu 

2) Průběh zápisu 


Informace o zpracování osobních údajů (bližší info zde: GDPR-informace o zpracování osobních údajů)


Prohlášení o přístupnosti

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Charakter některých služeb vyžaduje přihlášení (autentizaci) uživatele k Integrovanému portálu. Mechanizmus přihlášení je založen na použití cookies a javascriptu (viz podmíněně povinné pravidlo č. 3 z Pravidel pro tvorbu přístupných webových stránek z výše zmíněné vyhlášky). Přihlášení vyžadují následující služby:

  • MOODLE
  • e-strava
  • elektronická žákovská knížka

Web je možné používat na různých výstupních zařízeních. Velikost písma je definována v relativních jednotkách, aby bylo možno písmo zvětšovat či zmenšovat pomocí prohlížeče.

Některé informace nabízíme v podobě stažitelných dokumentů (PDF, DOC, XLS), a to především z důvodu jejich velkého rozsahu či nedostupnosti dokumentů v jiné podobě. Pro zobrazení těchto dokumentů jsou potřeba příslušné prohlížeče, které lze stáhnout zdarma na webech jejich poskytovatelů.

Při potížích se zobrazováním webových stránek www.zsrychvald.cz kontaktujte, prosím, správce webu na e-mailové adrese havlinova@zsrychvald.cz