Kontakty

ZŠ Rychvald, příspěvková organizace
Školní 1600
735 32 Rychvald

tel.: 730 521 478

e-mail:  zsrychvald@zsrychvald.cz

REDIZO: 650 026 217
IČO: 70998434
č. účtu: ČS 1727865309/0800

ID datové sch.: r2emr76

Expozitura ZŠ Rychvald – Václav
Petřvaldská 632

73532 Rychvald

 


Vedení školy:      
Jméno a funkce tel.: e-mail:  
Ing. Mgr. Daniel Cigánek, ředitel 730 521 476 ciganek@zsrychvald.cz  
Mgr. Taťána Gränzerová, statutární zástupce ředitele 730 521 477 granzerova@zsrychvald.cz  
Mgr. Veronika Šrámková, zástupce ředitele 730 521 495  sramkova@zsrychvald.cz  
       
Vyučující na 1. stupni:      
Jméno a příjmení /* vyučuje také na 2. stupni tel.: e-mail:  
Mgr. Jitka Baronová 730 521 472 baronova@zsrychvald.cz  
Mgr. Michaela Kaděrová, školní speciální pedagog, koordinátor ŠVP 730 521 471 kaderova@zsrychvald.cz  
Mgr. Andrea Kochová 730 521 472 kochova@zsrychvald.cz  
Mgr. Soňa Kožuszníková 730 521 471 kozusnikova@zsrychvald.cz  
Mgr. Marie Rymanová, metodik prevence 730 521 470 rymanova@zsrychvald.cz  
Mgr. Aneta Stáňová 730 521 470 stanova@zsrychvald.cz  
Mgr. Vlastimil Škuta* 730 521 490 skuta@zsrychvald.cz  
Mgr. Jana Pechová 730 521 475 pechova@zsrychvald.cz  
Mgr. Lucie Tvardková* 730 521 490 tvardkova@zsrychvald.cz  
Mgr. Eva Ulmanová 730 521 470 ulmanova@zsrychvald.cz  
Mgr. Daniela Lindáková 730 521 494 lindakova@zsrychvald.cz  
Mgr. Iva Trčková 730 521 486 trckova@zsrychvald.cz  
Mgr. Michaela Medková 730 521 472 medkova@zsrychvald.cz  
Mgr. Lucie Navrátilová 730 521 486 navratilova@zsrychvald.cz  
Mgr. Jana Muchová 730 521 486 muchova@zsrychvald.cz  
Mgr. Hana Niedermertlová 730 521 471 niedermertlova@zsrychvald.cz  
Ing. Mgr. Hana Běhalová* 730 521 493 behalova@zsrychvald.cz  
       
Vyučující na 2. stupni:      
Jméno a příjmení /* vyučuje také na 1. stupni
tel.: e-mail:  
Mgr. Jiřina Dofková, výchovný poradce 730 521 479 dofkova@zsrychvald.cz  
Mgr. Tomáš Hanousek, metodik prevence 730 521 473 hanousek@zsrychvald.cz  
Mgr. Lenka Havlínová, koordinátor ICT 730 521 480 havlinova@zsrychvald.cz  
Mgr. Leona Hrochová 730 521 473 hrochova@zsrychvald.cz  
Mgr. Ivan Jurčík 730 521 480 jurcik@zsrychvald.cz  
Mgr. Radka Křižoščaková* 730 521 473 krizoscakova@zsrychvald.cz  
Mgr. Veronika Kudělková 730 521 480 kuncicka@zsrychvald.cz  
Mgr. Daniela Mirková 730 521 490 mirkova@zsrychvald.cz  
Mgr. David Pokluda 730 521 475 pokluda@zsrychvald.cz  
Mgr. Gabriela Pustějovská* 730 521 474 pustejovska@zsrychvald.cz  
Mgr. Ivana Košmidrová 730 521 480 kosmidrova@zsrychvald.cz  
Mgr. Dominika Návratová 730 521 474 navratova@zsrychvald.cz  
Mgr. Tomáš Sommerlík 730 521 480 sommerlik@zsrychvald.cz  
Mgr. Markéta Manďáková* 730 521 474 mandakova@zsrychvald.cz  
Mgr. Lenka Martináková 730 521 473 martinakova@zsrychvald.cz  
Mgr. Petra Frasunková* 730 521 473 frasunkova@zsrychvald.cz  
Mgr. Jana Hlaviznová  730 521 493 hlaviznova@zsrychvald.cz  
Mgr. Dominik Viater 730 521 493 viater@zsrachvald.cz  
Mgr. Lenka Svobodová 730 521 490 svobodova@zsrychvald.cz  
Mgr. Andrea Masláková 730 521 475 maslakova@zsrychvald.cz  
Ing. Martina Polochová* 730 521 480 polochova@zsrychvald.cz  
Mgr. Katarina Vacková* 730 521 493 vackova@zsrychvald.cz  
       
Školní družina:      
Jméno a funkce tel.: e-mail:  
Danuše Kozlová, vedoucí ŠD 730 521 483 kozlova@zsrychvald.cz  
Helena Wozniaková, vychovatelka ŠD 730 521 483 wozniakova@zsrychvald.cz  
Monika Bosáková, vychovatelka ŠD 730 521 484 bosakova@zsrychvald.cz  
Veronika Pokludová, vychovatelka ŠD 730 521 486 pokludova@zsrychvald.cz  
Lucie Quisová, vychovatelka ŠD 730 521 484 quisova@zsrychvald.cz  
       
Další zaměstnanci školy:      
Jméno a funkce tel.: e-mail:  
Bc. Vanda Urbanczyková, tajemnice 730 521 478 urbanczykova@zsrychvald.cz  
Vendula Nitsche, asistentka pedagoga 730 521 474 nitsche@zsychvald.cz  
Jarmila Svrčková, asistentka pedagoga 730 521 494 svrckova@zsrychvald.cz  
Martina Janíková, asistentka pedagoga 730 521 493 janikova@zsrychvald.cz  
Kristýna Čigašová, asistentka pedagoga 730 521 475 cigasova@zsrychvald.cz  
Kateřina Dendisová, asistentka pedagoga 730 521 483 dendisova@zsrychvald.cz  
Melanie Šalomounová, ekonomka 730 521 481 salomounova@zsrychvald.cz  
Jaroslav Nadkanský, školník 730 521 482 nadkansky@zsrychvald.cz  
       
Užitečné informace tel.: e-mail:  
Sekretariát 730 521 478 zsrychvald@zsrychvald.cz  
Jídelna 730 521 485 jidelna@zsrychvald.cz  
Vrátnice 730 521 487 vratnice@zsrychvald.cz  
Technický koordinátor 596 546 224 semancik@connexia.cz  

Pověřenec GDPR

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

  rychvald@viavis.cz  
       


Expozitura ZŠ Rychvald – Václav

Petřvaldská 632, PSČ:73532

Jméno a funkce tel.: e-mail:
Mgr. Jitka Valentová, vedoucí expozitury 730 521 489 valentova@zsrychvald.cz
Mgr. Radmila Zemanová, učitelka 730 521 489 zemanova@zsrychvald.cz
Mgr. Vlasta Ulmanová, učitelka 730 521 489 ulmanova.v@zsrychvald.cz
Martina Jaglařová, vychovatelka ŠD 730 521 489 jaglarova@zsrychvald.cz