Kontakty

ZŠ Rychvald, příspěvková organizace
Školní 1600
735 32 Rychvald

tel.: 730 521 478

e-mail:  zsrychvald@zsrychvald.cz

REDIZO: 650 026 217
IČO: 70998434
č. účtu: ČS 1727865309/0800

ID datové sch.: r2emr76

Expozitura ZŠ Rychvald – Václav
Petřvaldská 632

73532 Rychvald

 


Vedení školy:
Jméno a funkce tel.: e-mail:
Ing. Mgr. Daniel Cigánek, ředitel 730 521 476 ciganek@zsrychvald.cz
Mgr. Taťána Gränzerová, zástupce ředitele 730 521 477 granzerova@zsrychvald.cz
Vyučující na 1. stupni:
Jméno a příjmení /* vyučuje také na 2. stupni tel.: e-mail:
Mgr. Jarmila Jakusová* 730 521 471 jakusova@zsrychvald.cz
Mgr. Jiřina Jungová 730 521 483 jungova@zsrychvald.cz
Mgr. Michaela Kaděrová 730 521 471 kaderova@zsrychvald.cz
Mgr. Andrea Kochová* 730 521 472 kochova@zsrychvald.cz
Mgr. Soňa Kožuszníková 730 521 471 kozusnikova@zsrychvald.cz
Mgr. Marie Rymanová, metodik prevence 730 521 470 rymanova@zsrychvald.cz
Mgr. Aneta Stáňová 730 521 470 stanova@zsrychvald.cz
Mgr. Vlastimil Škuta 730 521 490 skuta@zsrychvald.cz
Mgr. Renata Tisovská 730 521 483 tisovska@zsrychvald.cz
Mgr. Lucie Tvardková* 730 521 490 tvardkova@zsrychvald.cz
Mgr. Eva Ulmanová 730 521 470 ulmanova@zsrychvald.cz
Mgr. Daniela Lindáková 730 521 474 lindakova@zsrychvald.cz
Mgr. Iva Trčková 730 521 494 trckova@zsrychvald.cz
Mgr. Michaela Medková 730 521 472 medkova@zsrychvald.cz
Mgr. Lucie Navrátilová 730 521 472 navratilova@zsrychvald.cz
Mgr. Jana Muchová 730 521 475 muchova@zsrychvald.cz
Mgr. Veronika Šrámková 730 521 473 sramkova@zsrychvald.cz
Mgr. Hana Niedermertlová 730 521 471 niedermertlova@zsrychvald.cz
Vyučující na 2. stupni:
Jméno a příjmení /* vyučuje také na 1. stupni
tel.: e-mail:
Mgr. Vítězslav Adam 730 521 475 adam@zsrychvald.cz
Ing. Hana Běhalová 730 521 493 behalova@zsrychvald.cz
Mgr. Jiřina Dofková, výchovný poradce 730 521 479 dofkova@zsrychvald.cz
Mgr. Tomáš Hanousek, metodik prevence 730 521 473 hanousek@zsrychvald.cz
Mgr. Lenka Havlínová, koordinátor ICT 730 521 480 havlinova@zsrychvald.cz
Mgr. Leona Hrochová 730 521 473 hrochova@zsrychvald.cz
Mgr. Ivan Jurčík 730 521 480 jurcik@zsrychvald.cz
Mgr. Radka Křižoščaková* 730 521 473 krizoscakova@zsrychvald.cz
Mgr. Veronika Kudělková 730 521 480 kuncicka@zsrychvald.cz
Mgr. Daniela Mirková 730 521 490 mirkova@zsrychvald.cz
Mgr. David Pokluda 730 521 475 pokluda@zsrychvald.cz
Mgr. Gabriela Pustějovská* 730 521 474 pustejovska@zsrychvald.cz
Mgr. Ivana Košmidrová 730 521 480 kosmidrova@zsrychvald.cz
Mgr. Dominika Návratová 730 521 494 navratova@zsrychvald.cz
Mgr. Tomáš Sommerlík 730 521 480 sommerlik@zsrychvald.cz
Mgr. Markéta Manďáková 730 521 474 mandakova@zsrychvald.cz
Mgr. Lenka Martináková 730 521 473 martinakova@zsrychvald.cz
Mgr. Petra Frasunková 730 521 480 frasunkova@zsrychvald.cz
Mgr. Jana Hlaviznová  730 521 493 hlaviznova@zsrychvald.cz
 
Školní družina:
Jméno a funkce tel.: e-mail:
Danuše Kozlová, vedoucí ŠD 730 521 483 kozlova@zsrychvald.cz
Helena Wozniaková, vychovatelka ŠD 730 521 483 wozniakova@zsrychvald.cz
Monika Bosáková, vychovatelka ŠD 730 521 483 bosakova@zsrychvald.cz
Veronika Pokludová, vychovatelka ŠD 730 521 484 pokludova@zsrychvald.cz
Lucie Quisová, vychovatelka ŠD 730 521 484 quisova@zsrychvald.cz
Další zaměstnanci školy:
Jméno a funkce tel.: e-mail:
Bc. Vanda Urbanczyková, tajemnice 730 521 478 urbanczykova@zsrychvald.cz
Mgr. Jana Létalová, školní psycholog 730 521 479 letalova@zsrychvald.cz
Vendula Nitsche, asistentka pedagoga 730 521 474 nitsche@zsychvald.cz
Barbora Skupníková, asistentka pedagoga 730 521 470 skupnikova@zsrychvald.cz
Veronika Petličarovská, asistentka pedagoga 730 521 493 petlicarovska@zsrychvald.cz
Jarmila Svrčková, asistentka pedagoga 730 521 490 svrckova@zsrychvald.cz
Martina Janíková, asistentka pedagoga 730 521 493 janikova@zsrychvald.cz
Kristýna Čigašová, asistentka pedagoga 730 521 472 cigasova@zsrychvald.cz
Kateřina Dendisová, asistentka pedagoga 730 521 483 dendisova@zsrychvald.cz
Melanie Šalomounová, ekonomka 730 521 481 salomounova@zsrychvald.cz
Jaroslav Nadkanský, školník 730 521 482 nadkansky@zsrychvald.cz
Užitečné informace tel.: e-mail:
Sekretariát 730 521 478 zsrychvald@zsrychvald.cz
Jídelna 730 521 485 jidelna@zsrychvald.cz
Vrátnice 730 521 487 vratnice@zsrychvald.cz
Technický koordinátor 596 546 224 semancik@connexia.cz

Pověřenec GDPR

Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková

rychvald@viavis.cz


Expozitura ZŠ Rychvald – Václav

Petřvaldská 632, PSČ:73532

Jméno a funkce tel.: e-mail:
Mgr. Jitka Valentová, vedoucí expozitury 730 521 489 valentova@zsrychvald.cz
Mgr. Radmila Zemanová, učitelka 730 521 489 zemanova@zsrychvald.cz
Martina Jaglařová, vychovatelka ŠD 730 521 489 jaglarova@zsrychvald.cz