Kontakty

Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
Školní 1600
735 32 Rychvald

tel.: 730 521 478

e-mail:  zsrychvald@zsrychvald.cz

REDIZO: 650 026 217
IČO: 70998434
č. účtu: ČS 1727865309/0800

ID datové schránky: r2emr76

Expozitura ZŠ Rychvald – Václav
Petřvaldská 632

735 32 Rychvald

 


Vedení školy:    
Jméno a funkce tel.: e-mail:
Ing. Mgr. Daniel Cigánek, ředitel 730 521 476 ciganek@zsrychvald.cz
Mgr. Taťána Gränzerová, statutární zástupce ředitele 730 521 477 granzerova@zsrychvald.cz
Mgr. Veronika Šrámková, zástupce ředitele 730 521 495 sramkova@zsrychvald.cz
     
Vyučující na 1. stupni:    
Jméno a příjmení /* vyučují také na 2. stupni tel.: e-mail:
Mgr. Jitka Baronová 730 521 472 baronova@zsrychvald.cz
Mgr. Simona Basovníková 730 521 471 basovnikova@zsrychvald.cz
Ing. Mgr. Hana Běhalová* 730 521 474 behalova@zsrychvald.cz
Mgr. Michaela Kaděrová, koordinátor ŠVP 730 521 471 kaderova@zsrychvald.cz
Mgr. Andrea Kochová 730 521 472 kochova@zsrychvald.cz
Mgr. Soňa Kožuszníková 730 521 471 kozusnikova@zsrychvald.cz
Mgr. Daniela Lindáková 730 521 494 lindakova@zsrychvald.cz
Mgr. Michaela Medková 730 521 472 medkova@zsrychvald.cz
Mgr. Jana Muchová 730 521 486 muchova@zsrychvald.cz
Mgr. Lucie Navrátilová 730 521 486 navratilova@zsrychvald.cz
Mgr. Hana Niedermertlová 730 521 471 niedermertlova@zsrychvald.cz
Mgr. Jana Pechová 730 521 475 pechova@zsrychvald.cz
Mgr. Marie Rymanová, metodik prevence 730 521 470 rymanova@zsrychvald.cz
Mgr. Aneta Stáňová 730 521 470 stanova@zsrychvald.cz
Mgr. Vlastimil Škuta 730 521 494 skuta@zsrychvald.cz
Mgr. Iva Trčková 730 521 486 trckova@zsrychvald.cz
Mgr. Eva Ulmanová 730 521 470 ulmanova@zsrychvald.cz
     
Vyučující na 2. stupni:    
Jméno a příjmení /* vyučují také na 1. stupni
tel.: e-mail:
Ing. Mgr. Dalibor Bielka 730 521 475 bielka@zsrychvald.cz
Mgr. Irena Částečková 730 521 490 casteckova@zsrychvald.cz
Mgr. Jiřina Dofková, výchovný poradce 730 521 479 dofkova@zsrychvald.cz
Bc. Naděžda Gränzerová 730 521 473 granzerova.n@zsrychvald.cz
Mgr. Tomáš Hanousek, metodik prevence 730 521 473 hanousek@zsrychvald.cz
Ing. Zuzana Havelková 730 521 493 havelkova@zsrychvald.cz
Mgr. Lenka Havlínová, koordinátor ICT 730 521 480 havlinova@zsrychvald.cz
Mgr. Leona Hrochová 730 521 473 hrochova@zsrychvald.cz
Mgr. Monika Ježíšková 730 521 493 jeziskova@zsrychvald.cz
Mgr. Ivan Jurčík 730 521 480 jurcik@zsrychvald.cz
Mgr. Ivana Košmidrová* 730 521 480 kosmidrova@zsrychvald.cz
Bc. Aneta Krhovjaková 730 521 493 krhovjakova@zsrychvald.cz
Mgr. Mikuláš Kus* 730 521 480 kus@zsrychvald.cz 
Mgr. Radka Křižoščaková 730 521 473 krizoscakova@zsrychvald.cz
Mgr. Andrea Masláková* 730 521 473 maslakova@zsrychvald.cz
Mgr. Dominika Návratová 730 521 474 navratova@zsrychvald.cz
Mgr. Dária Novosadová 730 521 493 novosadova@zsrychvald.cz
Mgr. Robert Pfitzner 730 521 490 pfitzner@zsrychvald.cz
Mgr. David Pokluda 730 521 475 pokluda@zsrychvald.cz
Mgr. Tomáš Sommerlík 730 521 480 sommerlik@zsrychvald.cz
Mgr. Iva Šmídová 730 521 493 smidova@zsrychvald.cz
Mgr. Lucie Tvardková 730 521 490 tvardkova@zsrychvald.cz
Mgr. Jan Zvonař* 730 521 474 zvonar@zsrychvald.cz
     
Pedagogičtí asistenti:    
Adam Galgaňák 730 521 472 galganak@zsrychvald.cz
Martina Janíková 730 521 495 janikova@zsrychvald.cz
Lenka Oprchalská 730 521 494 oprchalska@zsrychvald.cz
Marcela Sittková 730 521 474 sittkova@zsrychvald.cz
Kateřina Střelková 730 521 486 strelkova@zsychvald.cz
Jarmila Svrčková 730 521 489 svrckova@zsrychvald.cz
     
Speciální pedagog:    
Mgr. Markéta Vlčková   vlckova@zsrychvald.cz
     
Školní družina:    
Jméno a funkce tel.: e-mail:
Monika Bosáková, vychovatelka ŠD 730 521 483
730 521 484
bosakova@zsrychvald.cz
Danuše Kozlová, vedoucí ŠD 730 521 483
730 521 484
kozlova@zsrychvald.cz
Michaela Nemetz, vychovatelka ŠD 730 521 486  
Veronika Pokludová, vychovatelka ŠD 730 521 486 pokludova@zsrychvald.cz
Lucie Quisová, vychovatelka ŠD 730 521 483
730 521 484
quisova@zsrychvald.cz
Helena Wozniaková, vychovatelka ŠD 730 521 483
730 521 484
wozniakova@zsrychvald.cz
     
Další zaměstnanci školy:    
Jméno a funkce tel.: e-mail:
Ing. Andrea Jančíková, ekonomka 730 521 481 jancikova@zsrychvald.cz
Bc. Vanda Urbanczyková, tajemnice 730 521 478 urbanczykova@zsrychvald.cz
Pavel Nadkanský, školník 730 521 482 skolnik@zsrychvald.cz
     
Užitečné informace: tel.: e-mail:
Sekretariát 730 521 478 zsrychvald@zsrychvald.cz
Jídelna 730 521 485 jidelna@zsrychvald.cz
Vrátnice 730 521 487 vratnice@zsrychvald.cz
Technický koordinátor 596 546 224 semancik@connexia.cz
Pověřenec GDPR
Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková
  rychvald@viavis.cz

 

Pověřená osoba – Whistleblowing 
Mgr. Veronika Šrámková

730 521 495 whistleblowing@zsrychvald.cz


Expozitura ZŠ Rychvald – Václav

Petřvaldská 632, PSČ 735 32

Jméno a funkce tel.: e-mail:
Mgr. Jitka Valentová, vedoucí expozitury 730 521 489 valentova@zsrychvald.cz
Martina Jaglařová, vychovatelka ŠD 730 521 489 jaglarova@zsrychvald.cz
Mgr. Vlasta Ulmanová, učitelka 730 521 489 ulmanova.v@zsrychvald.cz
Mgr. Radmila Zemanová, učitelka 730 521 489 zemanova@zsrychvald.cz