Kritéria hodnocení

Kritéria – 1. stupeň pdf | 321,34 KB

Kritéria – ČaSP pdf | 131,73 KB

Kritéria – Informatika pdf | 100,77 KB

Kritéria – Hudební výchova doc | 27,00 KB

Kritéria – Výchova k občanství docx | 13,90 KB

Kritéria – Zeměpis docx | 14,09 KB

Kritéria – Přírodovědný seminář docx | 13,91 KB

Kritéria – Člověk a zdraví docx | 15,48 KB

Kritéria – Chemie docx | 13,86 KB

Kritéria – Přírodopis docx | 13,85 KB

Kritéria – Dějepis docx | 15,68 KB

Kritéria – Fyzika docx | 13,82 KB

Kritéria – Český jazyk docx | 15,30 KB

Kritéria – Matematika doc | 27,50 KB

Kritéria – Tělesná výchova doc | 25,00 KB

Kritéria – Anglický jazyk (6.-9. ročník) docx | 14,80 KB

Kritéria – Německý jazyk docx | 13,83 KB

Kritéria – Výtvarná výchova doc | 23,50 KB

Kritéria – Člověk a svět práce doc | 20,00 KB