Atletický trojboj

Žáci 4. a 5. ročníku si ještě předposlední den ve škole užili při atletickém trojboji.
Učitelé společně s žáky 8. třídy pro ně připravili atletický trojboj v hodu, skoku do
dálky a běhu na 50 m. Žáci soutěžili a hráli míčové hry.
Pak následovalo vyhlášení vítězů a předání diplomů a cen. Zdravou odměnu
v podobě ovocné kapsičky dostali všichni malí sportovci.
Děkujeme Spolku rodičů při ZŠ Rychvald za poskytnutí finanční podpory na nákup
odměn a žákům 8. třídy, kteří se podíleli na organizaci akce.

M. Kaděrová