Roztančená škola ve školní družině

Ve čtvrtek 23. května 2024 se v odpoledních hodinách děti ze školní družiny
zapojily do animační tanečně – pohybového programu pro základní školy

ROZTANČETE S NÁMI CELOU ŠKOLU!

Děti získaly nové dovednosti, protáhly si své tělo, zatancovaly si, naučily se
nové taneční kroky a nové taneční kreace. Během jednoho bloku se zvládly
naučit tanec k písničce. Společně si zasoutěžily při tanečních hrách a užily si na
školním hřišti společnou zábavu při tanci. Akce se vydařila, krásně nám k tanci
svítilo sluníčko a děti byly spokojené.
Těšíme na další společné akce.

Monika Bosáková, ŠD