Společná hodina čtení vycházejících žáků a prvňáčků

Na konci května se konečně dočkali i prvňáčci a své čtenářské dovednosti předvedli našim
vycházejícím žákům. Na podzim byli prvňáčci ještě ze všeho nového vystrašeni, tentokrát se však
ukázali v tom nejlepším světle. Měli připravenou krátkou pohádku, o které si pak s deváťáky povídali.
Během společné hodiny čtení byl především kladen důraz na čtení s porozuměním a následnou práci
s textem.
Děkuji všem za účast 

Radka Křižoščaková