Zápis žáků do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční:

– 4. a 5. dubna 2019 (pro část Školní 1600)

– 11. dubna 2019 (pro část Petřvaldská 632)

 

Bližší informace budou zveřejněny dodatečně.

Dne 29. ledna proběhla pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně „Školní zpěváček“. Účinkující soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií:

  1. kategorie – žáci z 1. –  2. ročníků,
  2. kategorie – žáci ze 3. – 5. ročníků.

Číst dále

Žijeme v době, kdy jsme obklopeni informacemi ve všech možných podobách, což na nás klade zvýšené nároky stran pozornosti a úsudku. Proto v tematickém plánu předmětu Výchova k občanství pro sedmý a devátý ročník a také coby průřezové téma několikrát v průběhu druhého stupně má své místo okruh masmédií a komunikace, v němž žáky učíme kriticky vnímat a třídit informace, volit si jejich relevantní zdroje a rozeznat pravdivé zprávy od propagandy a tzv. fake news. Také se zamýšlíme nad tím, jak fungují redakce konkrétních typů médií – tisku, televize, rozhlasu i internetu u nás a ve světě.

Pomyslnou tečkou bývá – a nejinak tomu bylo i letos, ve čtvrtek 24. ledna – osobní zkušenost, kdy se deváťáci vydávají do ostravského studia České televize, aby poznali místa, v nichž vznikají například pořady Dobré ráno, Sama doma, Na Stopě, popřípadě zpravodajské relace ze severní Moravy a Slezska.

Číst dále

To je název básně, kterou napsal žák 5. C třídy Alex Valenta a tímto vyhrál literární soutěž 1. stupně.

Literární soutěž byla určena pro žáky 4. a 5. tříd a její letošní téma znělo „Co mám rád/a“.  Nejdříve probíhalo třídní kolo a 3 práce z každé třídy byly vybrány do školního kola. Vyhodnocení školního kola provedli žáci z klubu Mozek a zde jsou výsledky:

  1. místo: Alex Valenta
  2. místo: Karolína Sklarčíková
  3. místo: Antonín Strýček

za 1. stupeň M. Kaděrová

Číst dále