Vážení rodiče,

zápasíte s online nástroji, které teď musí používat vaše děti? Připravili jsme pro vás školení, jak se v té záplavě informací a úkolů lépe orientovat. Přednášet bude jeden z rodičů, takže získáte praktické návody a postřehy z první ruky.

Školení proběhne formou webináře už tento týden ve středu a ve čtvrtek ve večerních hodinách. Stačí kliknout na odkaz:
Odkaz na školení ve středu v 18 hod: https://meet.google.com/xsr-vgrd-hrd
Odkaz na školení ve čtvrtek v 19 hod: https://meet.google.com/xcw-npaq-eye

Uzavírá se 1. i 2. stupeň ZŠ a žáci přecházejí na distanční výuku. O způsobu budete informováni přes elektronickou žákovskou knížku (DM software).

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

V případě neúčasti na výuce je zákonný zástupce povinen absenci omluvit. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí totéž, co pro prezenčním vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (z rodičovského účtu DM software – elektronická žákovská knížka).

26. – 27. 10. volno před podzimními prázdninami
28. 10. státní svátek
29. – 30. 10. podzimní prázdniny

V provozu není školní družina.

 

Školní jídelna – Sídliště

Žáci mají od zítřejšího dne obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit dnes od 13:00 do 20:00 na portálu e-strava, popř. telefonicky na čísle 730 521 485 od 16:00 do 18:00. Výdej pak bude možný do jídlonosičů v době od 11:15 do 12:30.

Školní jídelna – Václav

Žáci mají od zítřejšího dne obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit. Během dneška a zítřejšího dopoledne bude paní vedoucí zjišťovat předběžný zájem a informovat případné strávníky o způsobu odběru obědů z důvodu provozu MŠ. Tel: 734 788 706, popř. e-mail. sjms.rychvald@seznam.cz

 

Ošetřovné

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola.

Novinkou je, že v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Nicméně i tak bude formulář žádosti možno vyzvednout na vrátnici školy.

I. stupeň

 • výuka probíhá podle stálého běžného rozvrhu ve škole
 • je zrušeno plavání
 • zrušen zpěv
 • školní družina funguje bez omezení
 • školní jídelna funguje bez omezení
 • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10

II. stupeň

 • je zrušeno odpolední vyučování (odpadá 7. vyučovací hodina v pondělí i středu)
 • 12. – 16. 10. probíhá ve škole výuka 7. ABC, 9. AB
 • 12. – 16. 10. výuka 6. ABC, 8. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
 • 19. – 23. 10. probíhá ve škole výuka 6. ABC, 8. AB
 • 19. – 23. 10. výuka 7. ABC, 9. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
 • V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY JE ŽÁK POVINEN SE VZDĚLÁVAT! Pokud se žák distanční výuky neúčastní, je nutné jej omluvit.
 • zrušen zpěv
 • omezena výuka TV
 • školní jídelna pro žáky, kteří se účastní výuky ve škole, funguje bez omezení
 • VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE BUDE PROBÍHAT DO JÍDLONOSIČŮ  OD 11:15 – 11:45, pokud obědy nebude žák odebírat, je nutné je ODHLÁSIT (preferujte, prosím odhlašování přes e-stravu)
 • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

Informace o změně výuky vzhledem k usnesení vlády o přijetí krizového opatření z 30. 9. 2020

Od pondělí 5. 10. do pátku 18. 10. platí následující opatření:

I. stupeň:

Provoz škol se omezuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv. TV probíhá za současných hygienických pravidel. Není omezeno plavání, bruslení se posunuje o dva týdny. Děti budou častěji pobývat venku, proto dohlédněte na oblečení podle počasí.

II. stupeň:

Provoz škol se omezuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Z tohoto důvodu se ruší tělesné výchovy na 7:00 pro chlapce a tato se přesouvá do 6. hodiny. Ukončení těchto 6. hodin bude nestandardní v 13:10 pro chlapce i dívky daných tříd. Např. čtvrtek 9. AB – všichni začínají v 8:00, všichni končí v 13:10.

Kroužky:

DDM pozastavuje prozatím na dva týdny činnost.

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuálním okolnostem vyhlašuji na pátek 25. září ředitelské volno. V tento den bude uzavřena škola, školní družina i školní jídelna. Věřím, že tyto dílčí kroky nám pomohou vyhnout se dlouhodobějšímu uzavírání škol, které si nikdo z nás nepřeje. 

 

Daniel Cigánek

ředitel ZŠ Rychvald

Na středeční dopoledne 16. září 2020 jsme si naplánovali výpravu do ZOO Ostrava. Úderem deváté hodiny jsme prošli vstupní branou. První fotky jsme si udělali hned u plameňáků. Kromě jiných zvířat jsme si mohli docela zblízka prohlédnout pandy červené, pozorovali jsme útočné kozly, bojující želvy, ladně plovoucí vydry a pár týdnů narozené hroší mládě. Vypracováním pracovního listu a zakoupením něčeho dobrého na zub jsme úspěšně zakončili naši exkurzi.

Žáci 4. A a třídní učitelka Marie Rymanová