Ve středu 25.10. jsme se v rámci předmětu Člověk a jeho svět zašli podívat na výlov rybníku, což pro
mnohé z nás byl neopakovatelný zážitek.
Rybáři tahali z vody kapry, karasy, okouny, sumce, které rozdělovali do připravených kádí, následně je
přepravovali k dalšímu zpracování.
Měli jsme možnost zblízka si vše prohlédnout, získat odpovědi na otázky, které nás zajímaly.
Děkujeme rybářům, kterým naše přítomnost nevadila, a vše nám ochotně a rádi vysvětlili.
Žáci V.B

IMG_2144

Obrázek 1 z 4

Podzim je velmi hezké roční období plné teplých barev a barevných koberců z listí. A když se
k té kráse přidají oranžové dýně různých velikostí, tvarů a strašidelně vyřezaných obličejů, je
to opravdu paráda. I letos jsme si vyzdobili naše atria, zahradu i prostor před školou
vydlabanými dýněmi za pomoci rodičů, prarodičů i sourozenců našich žáků. Práce jim šla od
ruky, všichni pomáhali a tvořili, ale také se mohli občerstvit malou domácí dobrotou, kávou
nebo vodou. Jsem ráda za příjemnou atmosféru, která na dílně byla, a budeme se těšit zase
příště.
Za paní učitelky Iva Trčková

20231019_150632

Obrázek 1 z 28

Návštěva husitského kostela v úterý 17. 10. se žákům třetích tříd velice líbila. Paní farářka Jana Šilerová nás přivítala v kostele sladkou odměnou, sdělila nám zajímavé informace o kostelu, víře a výzdobě kostela. Pro žáky připravila křížovku, také si mohli na lísteček napsat svá nejtajnější přání. Žáci se podívali na varhany, a mohli si na ně i zahrát. Pan varhaník nám zahrál píseň z Harryho Pottera. Úplně nejlepší bylo, když kvůli nám zazněly zvony v kostelní věži. 

Děkujeme paní farářce, že se nás tak hezky a obětavě ujala. Byl to velký zážitek.   Za 3. tř. D. Lindáková

20231017_101627

Obrázek 1 z 20

Doma je tam, kde máme knihovnu. Co jiného si přát, než mít doma knihy, které máte rádi
a které Vás baví si číst. A kdo je nemá, ať spěchá do knihovny. Navštívili jsme s dětmi naši
místní útulnou knihovnu a strávili v ní velice zajímavý čas. Naší průvodkyní byla šikovná paní
knihovnice, která se nám věnovala a zejména dětem, pro které měla připravenou pěknou
prezentaci o historii knihovny a významných budovách našeho města. Děti si mohly
prohlédnout knihy o rychvaldském zámku s různými fotografiemi, ale také krásnou knihu o
městu Rychvald. Moc je to bavilo. Výklad byl doplněn dotazy a povídáním paní knihovnice,
protože nás vše velmi zajímalo. Ke konci návštěvy nám paní knihovnice doporučila krásné
knihy, které si děti šly hned druhý den půjčit.
Mohu napsat, že to byla úspěšná prohlídka, protože je důležité, aby děti v dnešní digitální
době četly a rozvíjely slovní zásobu. Jsem za to moc ráda.
Za paní učitelky 3.ročníků Iva Trčková

20231012_100353

Obrázek 1 z 6

Ve třetím ročníku základní školy je jednou z nejdůležitějších učebních
látek poznání vlastní obce a blízkého okolí. Všechna fakta si děti nejlépe
zapamatují prožitkem, proto jsme podnikali vycházky a exkurze. Nemohli jsme
vynechat významnou historickou budovu – místní zámek, jiným jménem Starý Dvůr.
V krásném slunečném podzimním dni jsme se vydali na zámek pěšky.
Nejdříve jsme si prošli přízemní místnosti. Obdivovali jsme starožitný nábytek,
obrazy, fresky, krby. V patře jsme navštívili překrásně zařízené pokoje. Dověděli
jsme se, kdy se postavil, jak se jmenovali někteří majitelé, jak a kde se učily
zámecké děti, a spoustu jiných zajímavých informací. Prohlídku jsme zakončili
pobytem na zámecké zahradě. Do školy jsme se vrátili autobusem.
Věřím, že jak děti, tak i já, navštívíme tento zámek ještě jednou.

Za učitelky třetích ročníků Marie Rymanová

20231004_110315

Obrázek 1 z 24

 Ve středu 27. 9. 2023 se třetí třídy vydaly na exkurzi Městského úřadu v Rychvaldě.

    V rámci učiva “ Naše město” to bylo samozřejmě první důležité místo, které jsme chtěli s žáky navštívit.  Při příchodu se nás ujala p. Šelongová – vedoucí odboru školství a kultury, která nás úřadem provedla. Navštívili jsme p. starostku v její kanceláři. Zde jsme byli seznámeni s fakty o městě a úřadě. Žáci diskutovali, pracovali s mapou, ve skupinách skládali znak města. Nejvíce je zaujal velký nástěnný plán města na stěně. Někteří hledali své domy. Paní starostka jim ráda pomohla.  Dnes již žáci vědí, co je obřadní síň a k čemu na úřadě slouží. Na vlastní kůži si vyzkoušeli svatební obřad a musím říct, že se toho zhostili na výbornou. Nechyběla ani pohybová hra a také ověřování znalostí hrou “ Pravda a lež“. Také jsme nakoukli za dveře odboru stavebního a životního prostředí.  Žáci obdrželi pracovní list ke třídění odpadů a zkusili si vyplnit formulář k přihlášení pejska. Dostali drobné dárečky a sladkou odměnu, za které děkujeme.  Ve třídách jsme si pak exkurzi zhodnotili, co se nám líbilo a nelíbilo. Všem, kteří nám obětovali svůj čas, děkujeme, a budeme se těšit zase někdy příště.

  Za třetí třídy D. Lindáková

20230927_092746

Obrázek 1 z 22

Třída 1.C se proměnila v úterý 17.října při školní akci Dýňování v jednu velkou tvořivou partu
šikovných ručiček.
Akce začala úderem druhé hodiny odpolední, kdy se děti spolu s rodiči sešly na školním dvoře
s dýněmi, které si samy přinesly. Malí umělci měli k dispozici fixy, řezací a dlabací nástroje, nože a jiné
pomůcky, aby mohli své nápady převést na dýně. Vybavenost umělců a jejich nedočkavost byla
patrná v nadšení pro akci. Již dopoledne si v hodině výtvarné výchovy natrénovali různé varianty na
velký formát papíru, jak by mohla dýně vypadat. Takže pak už to byla hračka.
Malí školáci se stali mistry díky svým nezvyklým kreativním dovednostem a zručnosti. Rodiče stáli po
jejich boku a pod jejich dohledem se pustili do vydlabávání a vytváření různých vzorů či tvarů na
povrchu dýní. Jen vzácně potřebovali asistenci dospělých spolupracovníků. Kouzelná školní
atmosféra se rozléhala altánkem v atriu naší školy.
Jedním z nejúžasnějších okamžiků byl pohled na nadšení a úsměvy dětí, když dokončily své vlastní
dýňové umělecké dílo. Každá dýně byla unikátní a jedinečná, což odráželo různorodost talentu a
kreativity těchto mladých umělců.
Po skončení tvůrčí části akce byly hotové dýně vystaveny v atriu školy. Atrium se stalo uměleckým
výstavním prostorem, kde se dýně staly předmětem obdivu a hrdosti nejen pro malé umělce a jejich
rodiče, ale i pro ostatní žáky a učitele, kteří si výtvory prohlíželi.
Tato tvořivá společenská akce byla jasným důkazem toho, jak škola může být místem, kde se
nejenom učí, ale také tvoří, a zároveň buduje silný vztah mezi rodinami dětí navzájem, mezi dětmi
společně, a především, je důkazem, že rodina je neocenitelnou součástí celého procesu vzdělávání.
Děkuji všem zúčastněným za jejich zájem a pohodové odpoledne.
Třídní učitelka 1.C

20231017_142413

Obrázek 1 z 13

Děti ve třídě první C na Základní škole Rychvald se tento týden ponořily do
kouzla pohádek, když jejich babička, paní Širocká, přišla do třídy předčítat
pohádku od Josefa Čapka – Povídání o pejskovi a kočičce. Zajímavým faktem je,
že paní Širocká dlouhá léta působila jako učitelka českého jazyka na druhém
stupni naší školy.

Číst dále

Krásného nedělního rána 24. 9. 2023 se před školou začalo hromadit 41 žáků plných
očekávání z nadcházejících dnů, které mají strávit na všesportovním kurzu s prvky adaptace
kolektivu v 6. ročníku. Odjezd od školy byl stanoven na 8:30. Cesta do Oderských vrchů
proběhla bez problémů, taktéž výstup celého kurzu přímo u hlavního vchodu střediska.
Ubytování bylo zajištěno v objektu rekreačního střediska Zálesí v Budišově nad
Budišovkou. Areál byl umístěn v blízkosti lesů a vodní nádrže Budišovka, kde naší škole byly
k dispozici dvě travnaté plochy, víceúčelové hřiště a hřiště volejbalové. Největší radost však
měli žáci z velké nafukovací trampolíny. Číst dále