Preventivní program

Úkoly:

1. Prevence násilí a šikanování mezi žáky
2. Práce se sociálním klimatem, atmosférou tříd, školy
3. Vytváření dobré školní atmosféry, rozvíjení vzájemně pozitivních vztahů mezi dětmi
4. Spolupráce s odbornými pracovníky (etopedové, psychologové, POLICIE ČR)
5. Preventivní diagnostika žákovských kolektivů, výchova k toleranci v podmínkách multikulturní společnosti
6. Prevence úrazů, výchova ke zdraví, zdravý životní styl, bezpečného provozování sportovních a herních aktivit
7. Dopravní výchova – BESIP, prevence
8. Ochrana duševního vlastnictví a autorských práv
9. Výchova k udržitelnému rozvoji