Rozvrh III.B

1. hodina

8:00 – 8:45

2. hodina

8:55 – 9:40

3. hodina

10:00 – 10:45

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11:50 – 12:35

pondělí Český jazyk Matematika  Český jazyk Anglický jazyk Hudební výchova
úterý Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova  Český jazyk
středa  Český jazyk Matematika Anglický jazyk Výtvarná výchova Člověk a svět práce
čtvrtek  Český jazyk Matematika Anglický jazyk  Člověk a jeho svět  Český jazyk
pátek  Tělesná výchova Matematika Člověk a jeho svět Český jazyk  Český jazyk