Rozvrh III.C

1. hodina

8:00 – 8:45

2. hodina

8:55 – 9:40

3. hodina

10:00 – 10:45

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11:50 – 12:35

pondělí Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova Český jazyk
úterý Anglický jazyk Matematika Český jazyk Člověk a svět práce Český jazyk
středa Člověk a jeho svět Český jazyk Matematika Anglický jazyk Hudební výchova
čtvrtek Tělesná výchova Matematika Český jazyk Člověk a svět práce Český jazyk
pátek Český jazyk Anglický jazyk Matematika Výtvarná výchova Český jazyk