Rozvrh IX.A

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
7:00 – 7:45 8:00 – 8:45 8:55 – 9:40 10:00 – 10:45 10:55 – 11:40 11:50 – 12:35 12:45 – 13,30 14,00 – 14,45
pondělí F M NJ CH ČJ HV ČaSP
úterý AJ ČJ M TV D
středa CH Z M NJ I F ČJ
čtvrtek D AJ M VO VV/PS VV/PS
pátek TvCH M AJ ČJ Z TvD