Rozvrh V.A

1. hodina

8:00 – 8:45

2. hodina

8:55 – 9:40

3. hodina

10:00 – 10:45

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11:50 – 12:35

pondělí Tělesná výchova Matematika Český jazyk Anglický jazyk Člověk a jeho svět
úterý Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Výtvarná výchova Výtvarná výchova
středa Matematika Tělesná výchova Český jazyk Hudební výchova Člověk a jeho svět
čtvrtek Matematika Český jazyk Anglický jazyk Český jazyk Informatika
pátek Člověk a svět práce Český jazyk Matematika Anglický jazyk Člověk a jeho svět