Rozvrh V.C

1. hodina

8:00 – 8:45

2. hodina

8:55 – 9:40

3. hodina

10:00 – 10:45

4. hodina

10:55 – 11:40

5. hodina

11:50 – 12:35

pondělí Anglický jazyk Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Člověk a svět práce
úterý Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Tělesná výchova Informatika
středa Matematika Český jazyk Člověk a jeho svět Anglický jazyk Český jazyk
čtvrtek Český jazyk Matematika Člověk a jeho svět Anglický jazyk Tělesná výchova
pátek Matematika Hudební výchova Český jazyk Výtvarná výchova Výtvarná výchova