Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog působní na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a metodikem prevence. Speciální pedagog se věnuje především žákům se speciálními poruchami učení a chování. Provádí individuální péči o žáka, zajišťuje podmínky pro úspěšnou intervenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V případě výukových a výchovných problémů žáků spolupracuje s rodiči a poskytuje jim i žákům konzultace.

E-mail: kaderova@zsrychvald.cz

Telefon: 730 521 471

Konzultační hodiny: út: 13:30 – 14:15 po telefonické domluvě