Sportovní akce

V rámci tělesné výchovy plníme každým rokem spoustu akcí. Pravidelně v zimním období si chlapci 6.- 9. tříd měří své síly ve skoku vysokém, šplhu a vánočním turnaji v kopané a vybíjené. V únoru se pravidelně žáci sedmých a osmých tříd  připravovali na lyžák, který se konal na chatě Bahenec. Chlapci i děvčata zde měli spojen lyžařský výcvik s radovánkami na sněhu.

Mezi oblíbené soutěže patří tradičně turnaj ve florbalu, všechny atletické soutěže – Pohár Rozhlasu, Atletický čtyřboj, soutěže ve skoku vysokém a také plavecká soutěž „Plaváček“, soutěž ve šplhu „Mrštná veverka“,“Silák roku“, turnaj ve stolním tenise, sálové kopané, basketbalu atd. Schopnosti, dovednosti, postřeh a rychlost předvádějí děvčata v rámci soutěže ve vybíjené. Mladší i starší žáci každým rokem soupeří s hráči ostatních základních škol ve fotbale COCA COLA CUP. Začátkem června probíhá na hřišti Rychvaldská olympiáda, žáci soutěží ve všech atletických disciplínách a koncem června se těšíme na turnaj ročníků v kopané.