Informace o ukončení vyučování 3.9.

Vyučování v pondělí 3.9. bude končit pro všechny třídy v 9:40.