Modrý den v prvních třídách

V polovině září naše první třídy zazářily nebeskou, vesmírnou, noční i dravou modrou září.
Objevovaly modř naší planety Země, barvu jezer i moří, oblohy…., běžných předmětů. V tento den
přišli žáci modře oblečeni. Obdivovali i doplňky, modré copánky spolužáků a spolužaček. Pobavili se
nad vtipností ponožek.
Pak nastala vážnější chvíle při objevování a pojmenovávání barvy, která děti provázela celým
dopolednem. Modrá, modrá, modrá, modrá – všude znělo přece MMMM……
Děti se seznámily s příběhem kozy Melindy, která svou nešikovností M ,,vyrobila“, manipulovaly
s předměty, zkoušely písmeno M vytvořit ve dvojicích, trojicích, pokusily se písmeno poprvé správně
napsat. Bezvadně se jim podařilo písmeno vymodelovat.
Další den písmeno všichni poznali, zabojovali s tužkou a linkami při psaní, dokázali určit, zda je ,,M“
malé, velké, dokonce tiskací či psací.
Je odstartováno…….
Za 1. třídy Eva Ulmanová

Modry-den-v-1.A

Obrázek 2 z 2