Václav – Děti a bezpečnost

Beseda Děti a bezpečnost (třída I. D)
Ve středu 12. 10. navštívila naši třídu kouzelnice Radana Vozňáková. Seznámila děti s mnoha nebezpečnými situacemi,
které by je mohly potkat, a jako příklady používala dětem dobře známé pohádky. Na závěr rozdala dětem Osvědčení o
absolvování této besedy.

Mgr. Radmila Zemanová

I.-D-Deti-a-bezpecnost-2

Obrázek 2 z 3