Škola v přírodě

Žáci z rychvaldské školy opět strávili pět dní v malebném prostředí Horní
Bečvy. Příjemné zázemí jim ve dvou turnusech poskytoval hotel Mesit. I přesto,
že poslední dubnové dny bylo počasí spíše chladnější a mrazivé, byli všichni
účastníci prvního turnusu na nečekané změny v beskydské přírodě dobře
připraveni. Ti, kteří odjeli do hor až v polovině měsíce května, měli vskutku
prosluněné počasí. Kromě krátkého dopoledního učení byly na programu dne
různé pohybové hry a soutěže, v rámci kterých si každý mohl ověřit své znalosti
z turistiky nebo zlepšit svou kondici. Samozřejmostí byly každodenní výlety
do blízkého okolí či hledání pokladu. Pro utužení zdraví všech se hojně využívala
přímo v hotelu sauna. Nechyběla ani závěrečná diskotéka a vyhodnocení
bodování pokojů.
Věříme, že si děti odvezly domů spoustu nezapomenutelných zážitků, na
které budou ještě dlouho vzpomínat.
Velké poděkování patří vedení města Rychvald za poskytnutý příspěvek na
školu v přírodě ve výši 500,- Kč na žáka.

Za zúčastněné pedagogy Mgr. Hana Běhalová

image1-1-1

Obrázek 6 z 6