Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že do celostátní stávky se na naší škole zapojí všichni nepedagogičtí a také všichni pedagogičtí zaměstnanci, bude škola v pondělí 27. listopadu kompletně uzavřena. Obědy budou všem automaticky odhlášeny. Děkujeme za pochopení.

 

Daniel Cigánek
ředitel školy

V loňském školním roce se naši žáci zapojili ve spolupráci s městem Rychvald do mezinároního projektu EVROPA 2050. Žáci výtvarně zpracovávali své vize nebo témata, která je v rámci jejich bydliště oslovují.

V listopadu proběhne v Praze na Novoměstské radnici vernisáž zaslaných výtvarných prací z celé České republiky.

Svým hlasem můžete poslat Vaše děti do finále.      hlasování – naše naděje zde