Výuka:

 • Sportovní činnosti jsou umožněny POUZE ve venkovních prostorách za zachování homogenity třídy. Při sportování platí výjimka z nošení ochrany dýchacích cest. VYBAVTE DĚTI CVIČEBNÍM ÚBOREM NA VEN.
 • Výuka na 2. stupni probíhá v rotačním systému prezenční výuky:
  • od 10. 5. 2021 nastupují žáci 7. a 9. ročníku,
  • od 17. 5. 2021 pak žáci 6. a 8. ročníku.

Školní jídelna:

 • Obědy mají žáci 2. stupně hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete PŘES E-STRAVU, pouze v nutných případech u paní vedoucí: tel: 730 521 485
 • Přihlásit obědy (vybrat z nabídky) je nutné i v případě, že máte obědy uhrazeny přes SIPO
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době 11:00 – 11:30 a 13:45 – 14:00 (pro žáky v distanční výuce)

Celé znění organizace od 10. května 2021 ZDE.

VÝUKA

 • 1. stupeň pokračuje v rotační výuce
 • 2. stupeň pokračuje v distanční výuce do doby, než bude umožněna prezenční rotační výuka. O této skutečnosti budete informováni okamžitě, jakmile ji škola dostane potvrzenu oficiálními zdroji.
 • 9. ročníky pokračují v distanční výuce. V pondělí 3. 5. 2021 a v úterý 4. 5. 2021 je pro žáky 9. ročníků z důvodu konání přijímacích zkoušek vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Provoz školní družiny je beze změn.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

 • VŠICHNI žáci mají obědy na květen ODHLÁŠENY.
 • Pro přihlášení použijte stránky e-stravy, pouze v nejnutnějších případech volejte paní vedoucí 730 521 485.
 • Výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří mají distanční výuku, je od 11:00 do 11:30 a od 13:00 do 13:30.

V souladu s § 24, odst. 2 školského zákona vyhlašuji dne 3. a 4. května 2021 z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky 9. tříd. V tyto dny probíhají přijímací zkoušky na střední školy.

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald

Vážení rodiče,

Od září 2021 jsme se rozhodli rozšířit výuku na části Václav (místo vzdělávání Petřvaldská 632) o 5. ročník. Na Václavu tak bude kompletní první stupeň. Pozitivní bude i fakt, že šesté třídy na části sídliště vzniknou vždy nově a budou pokud možno rovnoměrně rozděleny.

Věřím, že tento krok oceníte a že nám přinese pozitivní zpětnou vazbu. 

 

Daniel Cigánek

ředitel ZŠ Rychvald

Dobrý den,

po konzultaci s MŠMT je umožněno testování i jinými než školou poskytnutými antigenními testy. Pokud budete chtít tohoto využít, je nutné informovat třídního učitele s předstihem s tím, že mu sdělíte typ testu (popř. pošlete fotografii) a výrobce, aby byla umožněna kontrola, zda se jedná o schválený typ testu. Pro testování v pondělí je nutná domluva s učitelem nejpozději během pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy. U testování jiným typem testů než školou poskytnutým, je nutná přítomnost zákonného zástupce u testování z důvodu zaručení správného použití. Zajištění jiného než Singclean testu je v režii rodičů. V jiném případě nebude umožněno testování jinými testy než poskytnutými školou.

Seznam antigenních testů

 

 

Organizace vyučování od 12. dubna 2021

Výuka 1. stupeň:

 • V rotačním systému nastupují dle svých rozvrhů žáci 1. stupně (Školní 1600 – část Sídliště):
  • Od 12.4. do 16.4. – 1.ABC, 2.B, 3.B, 4.ABC (a další liché týdny = 1. v pořadí)
  • Od 19.4. do 23.4. – 2.AC, 3.AC, 5.ABC (a další sudé týdny = 2. v pořadí)
  • v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, je pro ně povinná distanční výuka
 • Prezenčně dle rozvrhů nastupují všichni žáci ZŠ Petřvaldská 632 (část Václav)
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr (u žáků 1. a 2. ročníků je možná přítomnost zákonného zástupce u testování)
 • V případě, že své dítě nenecháte testovat, nemůže se účastnit prezenční výuky. Práce bude zadávána stejným způsobem, jako když je dítě nemocné.
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Je zakázán zpěv, TV bez sportovních činností (častější pobyt venku – NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Časté větrání (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost NOSIT ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKU při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Vybavte žáky minimálně dvěma rouškami.

Dobrovolná skupinová konzultace pro žáky 9. ročníků:

 • Žáci 9. ročníků možnost skupinových konzultací (maximálně po 6) – příprava na přijímací pohovory
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr. Bez testování se této skupinové aktivity nemůže zúčastnit. Skupinové výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce (v případě, že doloží podepsané potvrzení zákonného zástupce, že může odcházet sám, opouští školu)

Výuka 2. stupeň:

 • Ostatní žáci 2. stupně povinná distanční výuka

Školní jídelna:

 • Obědy mají žáci hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete u paní vedoucí: tel: 730 521 485 (Školní 1600 – Sídliště), tel. 734 788 706 (Petřvaldská 632 – Václav)
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době od 11:00 – 11:30 a 13:00 – 13:30

Školní družina:

 • Pobyt v družině probíhá ve skupinách (nelze mísit třídy) pouze pro žáky prezenční výuky (pro ty, kteří jsou daný týden ve škole)
 • Pokud využijete ranní družinu v pondělí a čtvrtek, dítě bude testováno už zde
 • Častější pobyt venku (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku
 • Vyzvedávání dětí
  • Do 15 hodin přes paní vrátnou (hlavní vchod) – dítě vám zavolá
  • Po 15. hodině zvoňte u hlavních dveří do ŠD (z chodníku), p. vychovatelky Vám dítě pošlou

 

Vrátnice:

 • Otevřena pondělí – pátek 7:30 – 15:00

Více informací naleznete na portále https://testovani.edu.cz/ v sekci „pro rodiče“ https://testovani.edu.cz/pro-rodice , popř. „informace pro žáky a studenty“ https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty .

 

Testování – leták pro žáky

Testování -leták pro rodiče