Výuka:

 • Do školy nastupuje celý první stupeň dle rozvrhů
 • Do školy nastupují 9. ročníky dle rozvrhů
 • V rotačním systému nastupují dle svých rozvrhů žáci 6., 7., 8. tříd

– od 30. 11. – 4. 12.  a 14. 12. –  18. 12. se učí prezenčně 6. ABC + 8. B

– od 7. 12. – 11. 12.  a 21. 12. – 22. 12. se učí prezenčně 7. ABC + 8. A

– v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, je pro ně povinná distanční výuka

 • Je zakázán zpěv, TV bez sportovních činností (častější pobyt venku – NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Časté větrání (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost NOSIT ROUŠKU při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Vybavte žáky minimálně dvěma rouškami.

 

Školní jídelna:

 • 30. 11. mají žáci, kteří se stravují, obědy přihlášeny. Od 1. 12. mají žáci, kteří platí přes SIPO, oběd zaplaceny. Ti, kteří platí hotově, si musí obědy přihlásit u paní vedoucí: tel: 730 521 485
 • Žáci v rotační výuce mají obědy přihlášeny vždy v týdnech, kdy jsou ve škole. V týdnu distanční výuky jsou obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem o odběr obědů i v době distanční výuky, je nutné nahlásit tuto skutečnost paní vedoucí.
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době od 11:00 – 11:30

 

Školní družina:

 • Pobyt v družině probíhá ve skupinách v rámci ročníků
 • Častější pobyt venku (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost nosit roušku

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

od středy 18. 11. se opět povoluje osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd ve škole. Výuka bude probíhat dle následujících pravidel:

 • Začátek vyučování je v 8:00
 • Vyučující si na svou třídu čeká před školou od 7:40, popř. před vchodem do ŠD a ŠJ (ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY S VYUČUJÍCÍM)
 • Po celou dobu ve škole mají žáci i vyučující roušky (na výuku, ve společných prostorách, v ŠD)
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vyučování
 • Z důvodu častějšího větrání doporučujeme teplejší oblečení
 • Je doporučen pobyt venku – uzpůsobte oblečení a obutí dětí podle počasí
 • Ukončení výuky bude v rozmezí 11:30 – 12:00 (bude upřesněno)
 • od středy by také měl jezdit školní autobus

Třídním učitelům sdělte do neděle 15. 11. v jakém čase bude Vaše dítě využívat družinu (ráno, odpoledne) a zda se bude stravovat.

 

Školní jídelna

 Při platbě z účtu – obědy jsou PŘIHLÁŠENY. Pokud Vaše dítě na oběd nepůjde, je nutné jej ODHLÁSIT.

 • Platba v hotovosti – obědy je nutné přihlásit. Platba ve středu 7:30.
 • Výdej pro žáky ostatních ročníků nezměněn

 

Školní družina

 Družina funguje v běžných časech

 • Pouze pro přihlášené děti – děti, které chodily do družiny před uzavřením školy
 • Není povoleno míchání tříd, proto i v družině jsou pohromadě pouze děti jedné třídy
 • Vyzvedávání dětí do 16:00 přes vrátnici, od 16:00 do 16:30 zvoňte u venkovních dveří ŠD
 • Umístění skupin bude upřesněno

 

Vrátnice

 • V provozu 7:30 – 16:00

 

Ostatní ročníky

 Pokračují v distanční výuce

 • Možnost osobních konzultací s učiteli – NUTNÉ SE DOMLUVIT NA PŘESNÉM ČASE
 • Možnost využívat PC u vrátnice – rezervace na telefonním čísle: 730 521 487, popř. vratnice@zsrychvald.cz
 • Možnost vyzvedávat a odevzdávat materiály

Vážení rodiče,

zápasíte s online nástroji, které teď musí používat vaše děti? Připravili jsme pro vás školení, jak se v té záplavě informací a úkolů lépe orientovat. Přednášet bude jeden z rodičů, takže získáte praktické návody a postřehy z první ruky.

Školení proběhne formou webináře už tento týden ve středu a ve čtvrtek ve večerních hodinách. Stačí kliknout na odkaz:
Odkaz na školení ve středu v 18 hod: https://meet.google.com/xsr-vgrd-hrd
Odkaz na školení ve čtvrtek v 19 hod: https://meet.google.com/xcw-npaq-eye

Uzavírá se 1. i 2. stupeň ZŠ a žáci přecházejí na distanční výuku. O způsobu budete informováni přes elektronickou žákovskou knížku (DM software).

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

V případě neúčasti na výuce je zákonný zástupce povinen absenci omluvit. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí totéž, co pro prezenčním vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (z rodičovského účtu DM software – elektronická žákovská knížka).

26. – 27. 10. volno před podzimními prázdninami
28. 10. státní svátek
29. – 30. 10. podzimní prázdniny

V provozu není školní družina.

 

Školní jídelna – Sídliště

Žáci mají od zítřejšího dne obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit dnes od 13:00 do 20:00 na portálu e-strava, popř. telefonicky na čísle 730 521 485 od 16:00 do 18:00. Výdej pak bude možný do jídlonosičů v době od 11:15 do 12:30.

Školní jídelna – Václav

Žáci mají od zítřejšího dne obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit. Během dneška a zítřejšího dopoledne bude paní vedoucí zjišťovat předběžný zájem a informovat případné strávníky o způsobu odběru obědů z důvodu provozu MŠ. Tel: 734 788 706, popř. e-mail. sjms.rychvald@seznam.cz

 

Ošetřovné

Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě v karanténě, nebo bude uzavřená škola.

Novinkou je, že v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Nicméně i tak bude formulář žádosti možno vyzvednout na vrátnici školy.

I. stupeň

 • výuka probíhá podle stálého běžného rozvrhu ve škole
 • je zrušeno plavání
 • zrušen zpěv
 • školní družina funguje bez omezení
 • školní jídelna funguje bez omezení
 • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10

II. stupeň

 • je zrušeno odpolední vyučování (odpadá 7. vyučovací hodina v pondělí i středu)
 • 12. – 16. 10. probíhá ve škole výuka 7. ABC, 9. AB
 • 12. – 16. 10. výuka 6. ABC, 8. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
 • 19. – 23. 10. probíhá ve škole výuka 6. ABC, 8. AB
 • 19. – 23. 10. výuka 7. ABC, 9. AB probíhá distančně (žáci budou informováni o způsobu výuky učiteli přes DM software)
 • V DOBĚ DISTANČNÍ VÝUKY JE ŽÁK POVINEN SE VZDĚLÁVAT! Pokud se žák distanční výuky neúčastní, je nutné jej omluvit.
 • zrušen zpěv
 • omezena výuka TV
 • školní jídelna pro žáky, kteří se účastní výuky ve škole, funguje bez omezení
 • VÝDEJ OBĚDŮ PRO ŽÁKY V DISTANČNÍ VÝUCE BUDE PROBÍHAT DO JÍDLONOSIČŮ  OD 11:15 – 11:45, pokud obědy nebude žák odebírat, je nutné je ODHLÁSIT (preferujte, prosím odhlašování přes e-stravu)
 • prodlouženy podzimní prázdniny – škola uzavřena od 26. 10. do 30.10.

Informace o změně výuky vzhledem k usnesení vlády o přijetí krizového opatření z 30. 9. 2020

Od pondělí 5. 10. do pátku 18. 10. platí následující opatření:

I. stupeň:

Provoz škol se omezuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv. TV probíhá za současných hygienických pravidel. Není omezeno plavání, bruslení se posunuje o dva týdny. Děti budou častěji pobývat venku, proto dohlédněte na oblečení podle počasí.

II. stupeň:

Provoz škol se omezuje tak, že součástí vzdělávání není zpěv ani sportovní činnost uvnitř i venku, vyloučeny však nejsou venkovní aktivity (např. procházky). Z tohoto důvodu se ruší tělesné výchovy na 7:00 pro chlapce a tato se přesouvá do 6. hodiny. Ukončení těchto 6. hodin bude nestandardní v 13:10 pro chlapce i dívky daných tříd. Např. čtvrtek 9. AB – všichni začínají v 8:00, všichni končí v 13:10.

Kroužky:

DDM pozastavuje prozatím na dva týdny činnost.

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuálním okolnostem vyhlašuji na pátek 25. září ředitelské volno. V tento den bude uzavřena škola, školní družina i školní jídelna. Věřím, že tyto dílčí kroky nám pomohou vyhnout se dlouhodobějšímu uzavírání škol, které si nikdo z nás nepřeje. 

 

Daniel Cigánek

ředitel ZŠ Rychvald