Na jednání vlády bylo rozhodnuto o uzavření škol ( viz. krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE)).

Od pondělí 1. března budou uzavřeny i 1. a 2. ročníky a také expozitura Václav. Vyučující Vás budou informovat v co nejkratším termínu o způsobu výuky. Rozvrh hodin bude zaktualizován v elektronické žákovské knížce.

Školní družina nebude v provozu.

Školní jídelna (Václav) nebude v provozu, v případě zájmu volejte ZŘ tel.730 521 477.

Školní jídelna (sídliště) bude vydávat obědy do jídlonosičů od 11:00 do 13:00. Obědy mají žáci 1. a 2. tříd odhlášeny, pro přihlášení je nutné kontaktovat paní vedoucí: tel. 730 521 485, popř. na e-mail: jidelna@zsrychvald.cz. Pro ostatní platí informace, které byly umístěny na webu školy (pokud si žák bude chodit pro obědy, je nutné si je přihlásit).

Vrátnice školy bude otevřena pro výdej výukových materiálů od 7:30 do 15:00.

Nadále je možná osobní individuální konzultace s vyučujícím po předchozí domluvě.

 

OŠETŘOVNÉ:  informace o ošetřovném zjistíte např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče, 

Vaše děti mají možnost procvičovat, opakovat a učit se zábavně s aplikací Včelka. V přiloženém odkazu naleznete více informací. V případě dotazů mě kontaktujte přes mail: kaderova@zsrychvald.cz.    https://www.vcelka.cz/zs-rychvald

paní učitelka Kaděrová, speciální pedagog

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb., § 69).

V následujícím týdnu probíhá ve stejném režimu jako doposud výuka, školní družina i výdej obědů.

Poslední únorový týden 22. – 26.2.2021 mají žáci jarní prázdniny.

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Ani následující dva týdny se nic nemění a žáci zůstávají na distanční výuce. V některých ročnících dochází k drobným změnám v rozvrhu, naleznete jej v elektronické ŽK (DM software).
Obědy mají žáci hromadně odhlášeny. V případě, že si bude Vaše dítě obědy odebírat, musíte si je přihlásit u paní vedoucí (tel.730 521 485).

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Výuka v týdnu od 25.1. do 28.1. probíhá ve stejném režimu jako doposud. Do školy prezenčně dochází 1. a 2. ročníky a celá ZŠ Václav. Tyto děti dostanou 28.1.2021 výpis z vysvědčení ve škole.
Výuka ostatních ročníků probíhá distančně. Výpis z vysvědčení bude žákům předán po návratu k prezenční výuce. S obsahem pololetního hodnocení se můžete seznámit v elektronické žákovské knížce – DM systém.
V pátek 29.1.2021 jsou pro všechny žáky pololetní prázdniny.

V úterý večer začalo po dlouhatanánské době v Rychvaldě sněžit!!! Děti netrpělivě čekaly na poslední zazvonění, které jim oznámilo konec výuky. Honem na oběd, pěkně všechno sníst, ať máme plná bříška a pořádnou sílu na sněhové řádění. V šatně jsme si oblékli zimní oblečení a huráááá ven!!! Na školním hřišti jsme se s našimi vychovatelkami pěkně vyřádili. Postavili jsme sněhuláky, hrady, udělali jsme si andělíčky a nechyběla ani pořádná koulovačka. Číst dále

Před Vánoci se konala interaktivní beseda realizovaná z projektu MAP pro žáky 4. a 5. tříd. Za dodržení hygienických pravidel se dozvěděli spoustu nových informací. Jak se jim program líbil, se přesvědčte sami (drobné chyby jim určitě odpustíte):

 

Číst dále

Výuka

Žáci 1. a 2. tříd nastupují do školy k prezenční výuce (učí se ve škole). O přesné organizaci budete informováni TU běžným způsobem.

Žáci ZŠ Václav nastupují do školy k prezenční výuce (učí se ve škole). O přesné organizaci budete informováni TU běžným způsobem

Žáci 3. až 9. tříd přecházejí na distanční výuku. Výuka probíhá dle rozvrhu hodin. Je možné se domluvit na individuálních konzultacích s vyučujícím.

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ. Kvalita práce se promítne do pololetního hodnocení.

V případě neúčasti na výuce je zákonný zástupce povinen absenci omluvit. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí totéž, co pro prezenční vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence (z rodičovského účtu DM software – elektronická žákovská knížka).

Rodiče žáků do 10 let v distanční výuce mají nárok na ošetřovné.

Školní autobus bude v provozu.

 

Školní družina

Žáci, kteří navštěvují školní družinu (jsou přihlášeni), mohou ŠD navštěvovat za dodržování opatření – není povoleno míchání tříd, proto i v družině jsou  pohromadě pouze děti jedné třídy. 1.ABC – přízemí, 2.ABC – 2. patro.

 

Školní jídelna – Sídliště

Žáci 1. a 2. tříd mají obědy PŘIHLÁŠENY, pokud platí stravné bezhotovostně. V případě, že platíte v hotovosti u paní vedoucí, je nutné je přijít zaplatit.

Ostatní žáci mají obědy hromadně odhlášeny. Pokud budete mít zájem si obědy pro své dítě v době distanční výuky odebírat, je nutné si u paní vedoucí obědy zpětně nahlásit dnes od 13:00 do 20:00 na portálu e-strava, popř. telefonicky na čísle 730 521 485 od 16:00 do 18:00. Výdej pak bude možný do jídlonosičů v době od 11:15 do 12:30.