Vážení rodiče, zákonní zástupci, žáci,

od čtvrtku 10.9. 2020 (zítra) platí opět povinnost chránit si adekvátním způsobem dýchací cesty ve vnitřních prostorách školy. Z toho důvodu je nezbytné, aby žáci byli vybaveni dvěma rouškami. Jednu použijí hned při vstupu do školy, druhou budou mít uschovánu v aktovce v sáčku.

Nošení roušek bude do odvolání povinné ve všech společných prostorách – chodby, toalety, jídelna (mimo konzumaci jídla).

Povinnost nosit roušku platí po vstupu do školy také pro cizí osoby.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Taťána Gränzerová, ZŘ

Dne 8. 9. 2020 se konají třídní schůzky.

I. stupeň – 16,00 hod
II. stupeň – 17,00 hod

Schůzka Spolku rodičů: v učebně pozemků, od 16:30.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

prosíme o dodržování následujícího postupu při vyzvedávání dětí ze školní družiny (ZŠ Školní – sídliště).

  • Do 15 hodin přes paní vrátnou (hlavní vchod) – dítě vám zavolá
  • Po 15. hodině zvoňte u hlavních dveří do ŠD (z chodníku), p. vychovatelky Vám dítě pošlou

Do prostoru pavilonu ŠD a jídelny vstupujte, prosím, pouze v nutných případech. Chráníte tím své děti i pracovníky školy.

Děkujeme

Třídní schůzky všech 1. tříd se konají 3. 9. 2020 v 16,00 v kmenových třídách:
1.A, 1.B – vchod školní družiny ZŠ Sídliště
1.C – hlavní vchod ZŠ Sídliště, pavilon I. stupně
1.D – ZŠ Václav

Dveře naší školy se otevřou pro všechny žáky od 2. tříd v úterý 1. září v 8:00 hodin a první den končí výuka v 8:45. Vyučující 2. ABC, 3. AB si na své žáky počkají před školou, popřípadě žáky ochotně nasměruje paní vrátná. Pro 1. třídy je připraveno slavnostní zahájení v 9:00 v kulturním domě.

Organizace následujících dnů:

1. třída  2. -5. třída 6. – 9. třída
Středa 2.9. 8:00 – 9:40 8:00 – 11:40 8:00 – 11:40
Čtvrtek 3.9. 8:00 – 9:40 8:00 – 11:40 8:00 – 12:35
Pátek 4.9. 8:00 – 10:45 8:00 – 11:40 8:00 – 12:35

Přejeme úspěšný vstup do následujícího školního roku Vašim dětem i Vám. Těšíme se, že se budeme potkávat v prostorách školy a výuka bude probíhat v co možná nejběžnějším provozu.

T. Gränzerová, ZŘ

Ředitel ZŠ Rychvald ve spolupráci s volební komisí vyhlašuje dle § 167 zákona číslo 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v souladu s volebním řádem školské rady volby dvou členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Volby se uskuteční ve čtvrtek 10. a  pátek 11. září 2020. Volit je možné v těchto dnech v čase od 7:30 do 16:30. Volební urna s hlasovacími lístky bude umístěna na vrátnici školy každý den v čase od 7:30 do 15:00. V čase od 15:00 do 16:30 bude pak umístěna ve školní družině.

Oznámení o vyhlášení voleb 2020

 

Zahájení školního roku: 1. září 2020 (út)
Podzimní prázdniny: 29. října a 30. října 2020 (Čt + Pá)
Vánoční prázdniny: od 23. prosince 2020 do 3. ledna 2021, (nástup do školy 4. ledna 2021) (Po)
Vysvědčení za 1. pololetí: 28. ledna 2021 (Čt)
Pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (Pá)
Jarní prázdniny: 22. února – 28. února 2021
Velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (Čt)
Vysvědčení za 2. pololetí: 30. června 2021 (St)
Hlavní prázdniny: 1. červenec 2021 (Čt) – 31. srpna 2021 (Út)
Zahájení nového šk. roku: 1. září 2021 (St)