Ač tomu počasí venku příliš nenasvědčovalo a po sněhu nebylo nikde ani památky, nadešel pátý prosinec, jenž je dle českého kalendáře zasvěcen Jitkám a ve večerních hodinách pak svatému Mikuláši, patronovi dětí, který v doprovodu anděla a čerta obchází městem a obdarovává je sladkostmi a maličkostmi. Z úcty k tradici (a upřímně jistě také díky možnosti ocitnout se  na chvíli mimo školu a rozvrh hodin), přijali jsme rádi pozvání mateřské školky na sídlišti a vypravili se s výběrem žáků devátého ročníku potěšit tamější děti. Číst dále

V úterý 26. 11. 2019 přišli největší sportovní nadšenci do tělocvičny ZŠ Rychvald poměřit síly ve skoku vysokém. Letos o titul „Mikulášské laťky“ bojovalo ve čtyřech kategoriích celkem 17 dívek a 29 chlapců 6. – 9. tříd. Na tři nejlépe umístěné závodníky z každé kategorie čekal čokoládový Mikuláš, diplom a postup do městského přeboru ve skoku vysokém v Orlové. Číst dále

Přípravu na Vánoce jsme zahájili zdobením stromečku vlastnoručně namalovanými zvonečky a vyrobenými řetězy, na což se děti nejvíc těšily. Letos vyšel začátek Adventu na 1. prosinec, vyrobili jsme si tedy kalendář, aby děti mohly sledovat, jak se přibližuje Štědrý den. K tomu neodmyslitelně patří i kapr a vánoční stromeček, oboje si děti zatím vytvořily alespoň z papíru. Pak už jsme se věnovali adventnímu času a hezký předvánoční den jsme zakončili zpěvem mikulášských a vánočních písní.

Mgr. Radmila Zemanová

Ve středu 27. 11. 2019 se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního, již 49. ročníku, bylo: „Dlouhé století se loučí (1880-1920).“ Soutěž je určená zájemcům o historii. Letos se soutěže zúčastnilo 14 žáků ze všech devátých tříd, kteří projevili zájem prohloubit své znalosti o zajímavé informace z období přelomu 19. a 20. století.

Všem zúčastněným žákům děkuji za účast, svědomitou přípravu a přeji hodně štěstí v dalším soutěžení.
Jiřina Dofková

V úterý 19. 11. 2019 na naší škole proběhla konverzační soutěž v angličtině. Podle věku byli žáci rozděleni do dvou kategorií. Úkolem soutěžících bylo popsat obrázky
a reagovat na otázky zkoušejících. V kategorii mladších žáků získal první místo Jarda ze 7.B, mezi staršími žáky pak zvítězil Michal z 8.B. Výkony všech účastníků byly nadprůměrné, proto se porota složená z angličtinářů při rozhodování pořádně zapotila.

Vítězové, kterým blahopřejeme, budou naši školu reprezentovat v okresním kole v Havířově.
Mgr. Gabriela Pustějovská, Mgr. Vítězslav Adam

V pátek 8. listopadu jsme se jeli podívat do orlovského kulturního domu, kde probíhala Výstava klubové a spolkové činnosti. Nejvíce nás zajímala expozice zahrádkářů, na které jsme se malinko podíleli. Viděli jsme další spolky, ve kterých mohou být organizovaní jak dospělí, tak i děti. Zaujaly nás sporty , například baseball, judo, fotbal. Vyzkoušeli jsme si práci s pomůckami pro slepé, viděli jsme rukodělné výrobky, ochutnali jsme některé pečené dobroty, prohlédli jsme si zajímavé fotky.
Poznali jsme, jak je ušlechtilé mít zájmy a koníčky v dětství i v dospělosti.

Za žáky třídy 3.A M. Rymanová

V jeden krásný slunečný den, 23. října, jsme nasedli do autobusu a jeli do Dolní Lomné. Tam jsme se s průvodci vydali naučnou stezkou do pralesa Mionší. Po pěšině dlouhé asi 7 km barevným jedlobukovým lesem jsme se dověděli o historii vzniku rezervace, poznávali jsme stromy a jiné rostliny a povídali jsme si o zvířatech a šelmách, které zde žijí.
Strávili jsme pár příjemných hodin na místě, které nám připomnělo život v naší minulosti, který více souzněl s přírodou.

Za třídy 3.A a 3.C M. Rymanová, S. Kožuszniková