Vážení rodiče, milí žáci!

Výuka prvních dní bude probíhat následovně:

 • Začátek vyučování je v 8:00 hod.
 • Třídní učitelé si žáky 1. 9. vyzvedávají – 1. stupeň hlavní vchod, popř. vchod do družiny, 2. stupeň vchod z hřiště (ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY  S VYUČUJÍCÍM)
 • Od 2. 9. chodí žáci od 4. tříd sami (vstupy do školy zůstávají stejné). Žáky 1. – 3. tříd si vyzvedávají TU, popř. vyučující AJ.
 • 1. 9., 6. 9., a 9. 9. se žáci testují. Žáci 1. tříd se poprvé testují až 2. 9.
 • Při testování žáků může být po domluvě s třídním učitelem přítomen rodič. Stejně tak je možné, po domluvě s TU, použít vlastní alternativní test  ze  seznamu schválených testů
 • Z testování jsou vyloučeni žáci 180 dní po prodělání nemoci Covid, žáci 14 dnů po ukončeném očkování, popř. s testem z testovacího zařízení. Ve všech případech je nutné informovat TU.
 • V případě odmítnutí testování je žák povinen nosit celou dobu pobytu ve škole roušku. Žáci, kteří ze závažných zdravotních důvodů nemohou mít ochranu dýchacích cest, doloží potvrzení lékaře.
 • Rouška je prozatím povinná ve všech společných prostorách školy.
 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nevstupují do prostorů školy. Pokud jsou tyto příznaky způsobené alergií, je nutné lékařské potvrzení.
 • V případě, že jste v době 14 dní před začátkem školního roku byli na dovolené v zemích s vysokým / velmi vysokým rizikem nákazy, jsou žáci od 12 let povinni absolvovat do 5-ti dní PCR test v testovacím zařízení, jehož výsledek musí být pro vstup do školy negativní. V případě, že jste navštívili ve stejné době zemi s extrémním rizikem nákazy, platí totéž pro děti od 6 let.
 • Z důvodu častějšího větrání doporučujeme teplejší oblečení
 • Je doporučen pobyt venku – uzpůsobte oblečení a obutí dětí podle počasí

 

Školní jídelna

 • Upřednostněte bezhotovostní platbu obědů
 • Platba v hotovosti – obědy je nutné přihlásit. 30. 8. – 1. 9. od 7:30 do 13:00. V této době probíhá také výdej čipů novým strávníkům.
 • Výdej do jídlonosičů je od 11:15 do 11:30.

 

Školní družina

 • 1. 9. družina nefunguje
 • Od 2. 9. je provoz družiny v běžných časech – 6:00 – 7:45, 11:45 – 16:30
 • Pouze pro přihlášené děti
 • Vyzvedávání dětí do 15:00 přes vrátnici, od 15:00 do 16:30 zvoňte u venkovních dveří ŠD
 • Žáci se v družině ráno netestují, testování probíhá až ve třídě
 • Umístění skupin bude upřesněno

Vrátnice

 • V provozu 6:45 – 15:00

Úvodní třídní schůzky pro školní rok 2021/2022:

 • 1. ročník – čtvrtek 2. 9. 2021 v 16,00
 • 2. – 5. ročník – úterý 7. 9. 2021 v 16,00
 • 6. – 9. ročník – úterý 7. 9. 2021 v 17,00

    25. červnový den proběhlo pod školní volejbalovou sítí poměřování vzájemných sil výběru žáků devátých ročníků a učitelského sboru. Páteční poledne se v tělocvičně neslo v duchu volejbalového exhibičního zápasu.

    Hned od úvodního hvizdu prvního setu byl zápas z obou stran opatrný, možná i proto, že koronavirová pauza byla tak dlouhá. Postupem času se některé výměny proměnily v divácky pohledné a docela dlouhé, od profesionálního zápasu k nerozeznání. První set nakonec získal výběr učitelů, i když žáci dokázali urvat 21 bodů. V druhém setu žáci své kantory už od začátku drtili a střídavě i vedli. Dokonce došlo během výměn k nádherným smečím. A tak druhý set vyhráli naši žáci ve velmi těsném poměru 25:23. Musel tedy rozhodnout tiebreak, odehraný do 15 bodů. Příprava našich vycházejících žáků v TV na tento turnaj byla intenzivní a kvalitní, za což si jejich trenér (pan ředitel) zaslouží pochvalu. Nakonec museli učitelé potvrdit slova klasika, že „žák předčí svého učitele“, jelikož jim ve zkrácené hře podlehli 14:16. Celý zápas se sehrál čestně a čistě, na což dohlížel svým přísným okem pan školník.

    I když se 9 vyučujících a 11 dívek a chlapců nakonec rozešli za konečného stavu 1:2, šlo o kvalitně strávený čas na hřišti. Nebylo nouze o zajímavé či vtipné situace, což nakonec diváci ocenili bouřlivým potleskem (foto zde).

David Pokluda

     O tom, jak důležitá je dobrá znalost angličtiny, už dnes nepochybuje nikdo. Její výuce proto přikládáme velkou váhu a v hodinách se snažíme rozvíjet všechny jazykové kompetence, a to poslech, konverzaci, čtení či psaní souvislých textů. Na tyto dovednosti se zaměřují i celosvětově uznávané zkoušky organizované prestižní cambridgeskou univerzitou, kterých se naši žáci každoročně účastní, přičemž ani letošní rok nebyl navzdory covidu výjimkou. Vybraní žáci ze 7.B skládali zkoušku YLE Flyers na úrovni A2, jedna žákyně z 8.B  letos poprvé čelila výzvě zkoušky PET for Schools B1, která je svou náročností srovnatelná se státní maturitou. S potěšením mohu konstatovat, že všichni účastníci dosáhli excelentních výsledků a rovněž doufám, že na své angličtině budou nadále usilovně pracovat a skládat zkoušky vyšší úrovně. Třeba už jen proto, že jazyková gymnázia jako Hladnov či Tigrid přidávají držitelům těchto certifikátů body při přijímacím řízení, čehož už letos někteří naši absolventi využili.

 

                                                                                                                Mgr. Vítězslav Adam,
                                                                                                                učitel anglického a německého jazyka

Přestože se letos většina akcí musela zrušit, povedlo se nám zorganizovat konverzační soutěž v angličtině, která u nás na škole probíhá každý rok. Zúčastnilo se celkem třináct žáků ze sedmých, osmých a devátých ročníků. V kategorii mladších žáků byl nejlepší Honza ze 7. B, v kategorii starších žáků to byla Beáta z 8. B. Kromě diplomů pro první tři místa si účastníci odnesli sladkou odměnu a hlavně pochvalu za to, jak se v angličtině všichni zlepšili i distanční výuce navzdory.

 

Mgr. Vítězslav Adam 
učitel anglického a německého jazyka

V odkazech níže můžete zjistit, kterou první třídu bude Vaše dítě navštěvovat příštím školním roce:

 • žáci ve třídě 1.A – zde
 • žáci ve třídě 1.B – zde
 • žáci ve třídě 1.C – zde

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.A proběhne ve čtvrtek 24.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.B proběhne v pondělí 28.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.C proběhne v  úterý 29.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Fotosoutěž v distanční výuce

Distanční výuka pro děti 1. stupně byla velmi dlouhá a náročná. Spousta úkolů a každodenní kontakt s počítačem. Vyhlásili jsme Fotosoutěž  pro žáky 3. – 5. ročníku  : Probouzející se jaro.

 I přes nepříznivé počasí byly děti nuceny vyrazit do přírody, rozhlížet se kolem sebe a fotit probouzející se přírodu.  Jaru to probuzení letos totiž dlouho trvalo.  Spolek rodičů nám přispěl na odměny, za které bychom chtěli poděkovat. 

Fotky se nakonec dětem moc povedly.  Mgr. Aneta Stáňová