I v letošním školním roce se otevírá pro nadšence anglického jazyka kroužek „English Corner“, který děti připravuje k mezinárodně uznávaným Cambridgeským zkouškám. Naše škola se může pochlubit 3 úspěšnými žáky, kteří složili v loňském školním roce některou z Cambridgeských zkoušek. Daniel Kadlec získal cambridgeský certifikát Starters – úroveň A1, David Miksa pak cambridgeský certifikát Flyers – úroveň A2. Dále jsme pyšní na žáka Sebastiena Volného, který byť se přihlásil ke Cambridgeské zkoušce Key for Schools, prokázal již v 5. třídě znalosti vyšší – úroveň B1. Žákům k jejich obrovskému úspěchu gratulujeme a i letos se těšíme na přípravu dalších zájemců o Cambridgeskou zkoušku. Žáky 5. ročníku má na starosti paní učitelka Andrea Masláková a žáky 8. a 9. ročníku bude připravovat paní učitelka Zuzana Havelková.

Téma : Proč by se Karkulka měla šelem bát

Jako každoročně, i letos se na začátku měsíce září účastnily děti 5. tříd přírodovědné soutěže
pořádané ZOO Ostrava.
Letošním tématem byly šelmy.
Naše škola vyslala 2 družstva, která se účastnila soutěže ve čtvrtek 14.9.
Celé klání probíhalo v areálu ZOO, kde děti plnily několik úkolů- např. poznávačku, kvíz, otázky po
trase, medvědí jídelníček….
Navíc jim délku trasy ovlivňovala správnost odpovědí. Jen pro názornost…pokud družstvo na
všechny otázky odpovědělo správně, trať měřila 1,9 km, pokud se děti v otázkách spletly, počet
metrů se načítal, a tak se mohlo stát, že trať poté měřila i 4.98 km. Tak dlouhou trať naštěstí naše
družstva neběžela, nicméně mezi prvních 5 finalistů se neprobojovala.
Celkem se soutěže zúčastnilo 82 družstev a naši obsadili 21. a 49. místo.
Všem jim patří poděkování….a komu?
Tomáš Gavron, Dominik Děrgel, Jáchym Chromek, Erik Barcuch, Ondřej Přibylka,
Martin Brázda, Isabel Starzycna,
Matěj Novotný, Barbora Široká, Klára Březinová, Marek Kviatkovský, Evelin Mitzová,
Kristýna Kubíková

Děkujeme kandidátům z řad zákonných zástupců za účast ve volbách do Školské rady. O výsledku voleb byli všichni kandidáti informování prostřednictvím DM software.

Ve čtvrtek 7. 9. 2023 se konají třídní schůzky. Pro rodiče žáků 1. stupně v 16:00 (Petřvaldská 632 – Václav i Školní 1600 – sídliště), pro rodiče žáků 2. stupně v 17:00. Těšíme se na Vás