Dobrý den,

po konzultaci s MŠMT je umožněno testování i jinými než školou poskytnutými antigenními testy. Pokud budete chtít tohoto využít, je nutné informovat třídního učitele s předstihem s tím, že mu sdělíte typ testu (popř. pošlete fotografii) a výrobce, aby byla umožněna kontrola, zda se jedná o schválený typ testu. Pro testování v pondělí je nutná domluva s učitelem nejpozději během pátku, pro testování ve čtvrtek pak nejpozději během středy. U testování jiným typem testů než školou poskytnutým, je nutná přítomnost zákonného zástupce u testování z důvodu zaručení správného použití. Zajištění jiného než Singclean testu je v režii rodičů. V jiném případě nebude umožněno testování jinými testy než poskytnutými školou.

Seznam antigenních testů

 

 

Organizace vyučování od 12. dubna 2021

Výuka 1. stupeň:

 • V rotačním systému nastupují dle svých rozvrhů žáci 1. stupně (Školní 1600 – část Sídliště):
  • Od 12.4. do 16.4. – 1.ABC, 2.B, 3.B, 4.ABC (a další liché týdny = 1. v pořadí)
  • Od 19.4. do 23.4. – 2.AC, 3.AC, 5.ABC (a další sudé týdny = 2. v pořadí)
  • v týdnech, kdy žáci nejsou ve škole, je pro ně povinná distanční výuka
 • Prezenčně dle rozvrhů nastupují všichni žáci ZŠ Petřvaldská 632 (část Václav)
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr (u žáků 1. a 2. ročníků je možná přítomnost zákonného zástupce u testování)
 • V případě, že své dítě nenecháte testovat, nemůže se účastnit prezenční výuky. Práce bude zadávána stejným způsobem, jako když je dítě nemocné.
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce
 • Prezenční výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Je zakázán zpěv, TV bez sportovních činností (častější pobyt venku – NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Časté větrání (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost NOSIT ZDRAVOTNICKOU OBLIČEJOVOU MASKU při výuce i ve společných prostorách, ve vnějších prostorách v souladu s obecnými pravidly. Vybavte žáky minimálně dvěma rouškami.

Dobrovolná skupinová konzultace pro žáky 9. ročníků:

 • Žáci 9. ročníků možnost skupinových konzultací (maximálně po 6) – příprava na přijímací pohovory
 • Povinné neinvazivní testování 2x týdně, tzv. samoodběr. Bez testování se této skupinové aktivity nemůže zúčastnit. Skupinové výuky se účastní pouze zdraví žáci bez příznaků infekčního onemocnění
 • Testování není nutné u osob, které prodělaly onemocnění Covid-19, a to do 90 dnů od pozitivního PCR testu. Popř. u osob, které absolvovaly PCR test nebo POC antigenní test ne starší 48 hodin. Tuto informaci sdělte svému třídnímu učiteli, následně bude nutné zmíněné prokazatelně doložit.
 • V případě, že dítěti vyjde AG test pozitivní, odchází do izolace a přebírá si jej zákonný zástupce (v případě, že doloží podepsané potvrzení zákonného zástupce, že může odcházet sám, opouští školu)

Výuka 2. stupeň:

 • Ostatní žáci 2. stupně povinná distanční výuka

Školní jídelna:

 • Obědy mají žáci hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete u paní vedoucí: tel: 730 521 485 (Školní 1600 – Sídliště), tel. 734 788 706 (Petřvaldská 632 – Václav)
 • Výdej do jídlonosičů je možný v době od 11:00 – 11:30 a 13:00 – 13:30

Školní družina:

 • Pobyt v družině probíhá ve skupinách (nelze mísit třídy) pouze pro žáky prezenční výuky (pro ty, kteří jsou daný týden ve škole)
 • Pokud využijete ranní družinu v pondělí a čtvrtek, dítě bude testováno už zde
 • Častější pobyt venku (NUTNÉ TEPLÉ OBLEČENÍ)
 • Povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku
 • Vyzvedávání dětí
  • Do 15 hodin přes paní vrátnou (hlavní vchod) – dítě vám zavolá
  • Po 15. hodině zvoňte u hlavních dveří do ŠD (z chodníku), p. vychovatelky Vám dítě pošlou

 

Vrátnice:

 • Otevřena pondělí – pátek 7:30 – 15:00

Více informací naleznete na portále https://testovani.edu.cz/ v sekci „pro rodiče“ https://testovani.edu.cz/pro-rodice , popř. „informace pro žáky a studenty“ https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty .

 

Testování – leták pro žáky

Testování -leták pro rodiče

 

 

Základní informace ke konání zápisu naleznete v dokumentu Informace k zápisu. Všechny možnosti absolvování letošního zápisu do 1. tříd jsou uvedeny v dokumentu: Průběh zápisu.

V případě elektronického podání žádosti zasílejte na mail zástupce ředitele: granzerova@zsrychvald.cz (datum na žádosti o přijetí nejdříve od 1. 4. 2021).

Možné je využít také podání poštou, případně dokumenty odevzdat na vrátnici školy či vhodit do školní  poštovní schránky.

V případě Vaší osobní účasti (pouze v nezbytných případech) je nutná rezervace data a času na telefonním čísle: 730 521 487 (možno volat každý pracovní den v čase od 8:00 do 15:00, pátek do 13:00). Rezervaci po část Školní 1600 (část Školní) můžete provést nejpozději do pondělí 5. 4. do 14:00. Rezervaci pro část Petřvaldská 632 (část Václav) můžete provést nejpozději do pondělí 12. 4. do 14:00.

Zápis 2021  
Informace k zápisu (zde)  
Průběh zápisu (zde)  
   
Formuláře k zápisu Informativní dokumenty
Žádost o přijetí (zde) Desatero pro rodiče (zde)
Zápisní list do 1. třídy (zde)  
Žádost o odklad (zde)  
Přihláška do školní družiny (zde) Školní družina – kritéria pro přijetí (zde)
Přihláška ke stravování (zde) Školní jídelna – informace ke stravování (zde)

 

Výuka:

 • 1. 4. jsou velikonoční prázdniny
 • 2. 4. a 5. 4. jsou státní svátky
 • od úterý 6. 4. distanční výuka celá škola
 • individuální konzultace stále možné po domluvě s učitelem

Školní jídelna:

 • Obědy mají žáci hromadně odhlášeny, přihlásit se můžete u paní vedoucí: tel: 730 521 485 (Sídliště), tel. 734 788 706 (Václav)
 • Obědy vydávány v termínu 11:00 – 13:00 s sebou

Vrátnice:

 • Otevřena pondělí – čtvrtek do 15:00, pátek do 13:00

S kyberšikanou se podle různých zahraničních, ale také regionálních i celostátních průzkumů již setkalo přes 60%(!) žáků a studentů, české nevyjímaje (zdroj 1, zdroj 2 aj.). Tato nepříliš optimistická čísla a jejich neklesající trend jsou jedněmi z popudů, proč se MALL.TV společně se sdružením CZ.NIC rozhodli natočit seriál #martyisdead, který má veřejnosti a dětem od 13 let ukázat, o jak závažný problém se jedná a k jakým závěrům může vést.

Číst dále

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
▪ pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Bližší info zde: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA SŠ 2020-2021 přehled změn

Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví, dne 6. 4. 2021

Uchazeči o studium na střední škole se umožní osobní přítomnost na školní přijímací zkoušce, jednotné přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce za těchto podmínek:

 1. uchazeč nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
 2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního testu provedeného ve škole v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Preventivní antigenní testování nemusí podstoupit uchazeči, kteří:

 1. doloží potvrzení o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID- 19 a již uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nebo
 2. doloží potvrzení o absolvování antigenního testu nebo PCR testu s negativním výsledkem vydaným zdravotním zařízením, nebo
 3. doloží certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti COVID- 19 (od aplikace druhé dávky musí uplynout 14 dní)
 • Žák základní školy se pro účely účasti na přijímacích zkouškách může podrobit testování ve škole. Škola je povinna vydat o výsledku testu doklad.
 • Preventivní test před přijímací zkouškou může vykonat i střední škola, na kterou se uchazeč hlásí.
 • Uchazeči, který střední škole nepředloží požadovaný doklad, nebude umožněna účast na přijímacích zkouškách.
 • V případě, že uchazeč koná přijímací zkoušku za přítomnosti asistenta, platí pro asistenta stejné podmínky, jako pro uchazeče.
 • Zákonný zástupce uchazeče je povinen telefonicky informovat o pozitivním výsledku testu praktického lékaře. V případě pozitivního antigenního testu je nařízena povinnost absolvovat PCR test.

Po dobu uzavření škol je provoz vrátnice v pátky omezen pouze do 13:00 ( 7:30 – 13:00). Ostatní dny jsou beze změny 7:30 – 15:00.

Na jednání vlády bylo rozhodnuto o uzavření škol ( viz. krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE)).

Od pondělí 1. března budou uzavřeny i 1. a 2. ročníky a také expozitura Václav. Vyučující Vás budou informovat v co nejkratším termínu o způsobu výuky. Rozvrh hodin bude zaktualizován v elektronické žákovské knížce.

Školní družina nebude v provozu.

Školní jídelna (Václav) nebude v provozu, v případě zájmu volejte ZŘ tel.730 521 477.

Školní jídelna (sídliště) bude vydávat obědy do jídlonosičů od 11:00 do 13:00. Obědy mají žáci 1. a 2. tříd odhlášeny, pro přihlášení je nutné kontaktovat paní vedoucí: tel. 730 521 485, popř. na e-mail: jidelna@zsrychvald.cz. Pro ostatní platí informace, které byly umístěny na webu školy (pokud si žák bude chodit pro obědy, je nutné si je přihlásit).

Vrátnice školy bude otevřena pro výdej výukových materiálů od 7:30 do 15:00.

Nadále je možná osobní individuální konzultace s vyučujícím po předchozí domluvě.

 

OŠETŘOVNÉ:  informace o ošetřovném zjistíte např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Děkujeme za spolupráci.