V souladu s § 24, odst. 2 školského zákona vyhlašuje ředitel školy dne 17. června 2024 z organizačních důvodů ředitelské volno pouze pro žáky 2. stupně. Všichni žáci 2. stupně mají v tento den automaticky odhlášený oběd.

Ve čtvrtek 23. května 2024 se v odpoledních hodinách děti ze školní družiny
zapojily do animační tanečně – pohybového programu pro základní školy

ROZTANČETE S NÁMI CELOU ŠKOLU!

Děti získaly nové dovednosti, protáhly si své tělo, zatancovaly si, naučily se
nové taneční kroky a nové taneční kreace. Během jednoho bloku se zvládly
naučit tanec k písničce. Společně si zasoutěžily při tanečních hrách a užily si na
školním hřišti společnou zábavu při tanci. Akce se vydařila, krásně nám k tanci
svítilo sluníčko a děti byly spokojené.
Těšíme na další společné akce.

Monika Bosáková, ŠD

Naši druháčci s dětmi ze 3.A, s vychovatelkami, učitelkami
a zaměstnanci Medely na Ostravici a ve Frýdlantě nad Ostravicí
se opět společně zapojili do celoroční spolupráce, ve které se
snažíme potěšit, rozveselit a zpříjemnit pobyt babičkám a dědečkům
v domovech pro seniory Medela na Ostravici a ve Frýdlantě
nad Ostravicí.
Společně jsme po celý školní rok zasíláním našich výrobků,
pohledů, výkresů, obrázků a přáníček přispěli k celoroční výzdobě
obou domovů a k potěšení babiček a dědečků a i zaměstnanců.
Odměnou a velkou motivací je dětem vždy poděkování a zdravice
s fotografiemi usměvavých seniorů, s troškou toho mlsání, za které
s dětmi moc děkujeme, a přejeme všem babičkám a dědečkům
hlavně zdraví a spokojeně strávené následující dny.
Děkuji kolegyním Taťáně Gränzerové, Lucii Quisové, Ivě Trčkové
a dětem a zaměstnancům MEDELY za perfektní spolupráci.

Monika Bosáková
Školní družina při ZŠ Rychvald

DSC_0071

Obrázek 1 z 9

Ve čtvrtek 6. června se třída 6. A vydala na dlouho očekávaný školní výlet. Hlavním cílem
byla turistika v okolí Beskyd, konkrétně návštěva chaty Studeničné.
Výlet začal brzy ráno na vlakovém nádraží v Bohumíně, kde se žáci shromáždili plni
očekávání a radosti z nadcházejícího dobrodružství. Cesta vlakem byla příjemná a plná
veselého povídání. Po vystoupení z vlaku jsme se vydali na samotnou turistickou trasu. Počasí
nám přálo, slunečný den bez mráčku sliboval ideální podmínky pro pěší turistiku.   
Výlet se vydařil nad očekávání a všichni se shodli na tom, že bychom podobnou akci měli
zopakovat.   

tř. uč. Radka Křižoščaková

20240606_103604

Obrázek 1 z 7

7. června se vydali žáci 2.A a 2.B na školní výlet do nádherného prostředí
Beskyd.
S pomocí Huberta, biskupského enviromentálního resortu, žáci objevovali
taje přírody. V přilehlém parku měřili obvod vzrostlých stromů, podle klíče
určovali druhy dřevin, pokoušeli se odhadnout stáří těchto velikánů. Čekaly na
ně hádanky, které zdatně téměř všichni vyřešili.
Přímo v laboratoři pozorovali pomocí mikroskopu stavbu listů, hub a dalších
organizmů, které společenstvo lesa tvoří. Nejpoutavější praktická část
představovala získávání chlorofylu pomocí mechanického rozmělnění listů
javora, smícháním s pískem a tekutinou, protečením filtračním papírem.
A na závěr? Přece utratit, co je v peněžence a těšit se na oběd!
Taky nabyté vědomosti upotřebit jen tak, v přírodě, o prázdninách….
Eva Ulmanová

Prefiltrovat

Obrázek 1 z 10

Na konci května se konečně dočkali i prvňáčci a své čtenářské dovednosti předvedli našim
vycházejícím žákům. Na podzim byli prvňáčci ještě ze všeho nového vystrašeni, tentokrát se však
ukázali v tom nejlepším světle. Měli připravenou krátkou pohádku, o které si pak s deváťáky povídali.
Během společné hodiny čtení byl především kladen důraz na čtení s porozuměním a následnou práci
s textem.
Děkuji všem za účast 

Radka Křižoščaková

Dne 24. května 2024 se na školním hřišti konala oslava Dne dětí organizovaná pedagogy
základní školy za podpory žáků devátého ročníku. Akce byla určena pro žáky prvního stupně,
kteří si mohli užít den plný soutěží a zábavy.
Školní hřiště se proměnilo v hravou zónu, kde bylo připraveno 14 stanovišť s různými
aktivitami. Každé stanoviště nabízelo jiný typ úkolu, který děti mohly plnit. Deváťáci
pomáhali u jednotlivých stanovišť, u nichž dohlíželi na hladký průběh aktivit.
Kromě těchto stanovišť byla velkým lákadlem pro děti také možnost trávit čas u Hopsalína,
kde se mohly do sytosti vyřádit.
Každý žák dostal na začátku akce kartu na zapisování splněných aktivit. Po dosažení
určitého počtu splněných úkolů dostaly děti speciální odměnu. Ta je motivovala k tomu, aby
se zapojily do co nejvíce aktivit.
Děti si akci velice užily, což bylo patrné z jejich nadšených reakcí a radostných úsměvů.
Pro mnohé z nich to byla skvělá příležitost strávit čas se svými spolužáky a zažít něco nového
a zábavného. Deváťáci se skvěle osvědčili jako pomocníci a ukázali se jako spolehliví a
ochotní podporovatelé mladších spolužáků.
Velké poděkování patří všem pomocníkům, a těšíme se na další dny plné zábavy!
Chat GPT a M. Medková

20240524_082301

Obrázek 1 z 33

Letos se opět konala akce pro milovníky zvířat všeho druhu zvaná Den Mazlíčků.
Tentokrát se předvedlo hodně pejsků menší i větší rasy, ale také pár štěňátek, což
byl pro naše nejmenší děti velký zážitek. Pozadu nezůstali ani kočky, kocouři a
koťátka. Občas se objevilo něco exotičtějšího, například sklípkan, pakobylka, šneci či
želvy. Stále oblíbená jsou mezi dětmi morčátka, křečci a králíčci.
Děti se během výstavy navzájem kochaly pěknou atmosférou, kterou umí zvířátka
navodit, povídaly si, hrály a samozřejmě hlasovaly v pěti kategoriích o nej mazlíčka
2024. Letošní hlasování dopadlo takto:

Číst dále