Letos se nám v předmětu člověk a jeho svět dařilo spojit učení s prožitkem. Nejen, že jsme s třeťáky
navštívili náš úřad, knihovnu, zámek i kostely, ale také jsme se vydali dál za naše město, do blízkého
okolí na vyhlídku s neformálním názvem „ostravská sopka“, tedy na Haldu Emu. Nachází se ve Slezské
Ostravě a její současná výška je cca 315mnm. Tato halda vznikla navážením hlušin z ostravského dolu
Trojice a její nitro stále hoří a dosahuje teploty až 1500 °C. Z haldy je fenomenální výhled na celou
Ostravu a dál na obrysy beskydských vrcholů. Naučná stezka nahoru je orámovaná informačními
panely se zajímavým čtením, které vede až do historie. I když nahoře foukal ledový vítr, žáci si užili
slunečné výhledy. Díky spolupráci ve skupinách a práci s kompasem zjistili o haldě zajímavé
informace. Doporučuji navštívit tento náš ostravský Vesuv nejen jako učitel.
Za učitelky 3.tříd Iva Trčková

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že do celostátní stávky se na naší škole zapojí všichni nepedagogičtí a také všichni pedagogičtí zaměstnanci, bude škola v pondělí 27. listopadu kompletně uzavřena. Obědy budou všem automaticky odhlášeny. Děkujeme za pochopení.

 

Daniel Cigánek
ředitel školy

Ve čtvrtek dne 9.11. 2023 jsme se sešli v 16 h před vchodem ZŠ sídliště.
Zazpívali jsme si píseň Matin jede…a vydali se s lampióny směr Václav. Šli jme podél rybníku Skučák,
kde nám již krásně lampióny svítily. U pekárny se k nám připojila ZŠ a MŠ Václav a společně jsme
dorazili na hřiště Baník. Při volání dětí : Martine, Martine…přijel Martin na hnědobílém koni
v rytířské zbroji.
Dětem se moc líbil, mohli se svést i na menších ponících, kteří ho doprovázeli.
Čekalo pak na nás občerstvení – teplý čaj , buchty , perníčky, které napekly šikovné maminky z 2.B.
Myslím, že si každý užil krásnou romantickou procházku, i když nezačalo sněžit.
Mgr. Aneta Stáňová

Pro naše prvňáčky uspořádal Městský sportovní klub Orlová dne 25. 10. v tělocvičně tzv. sportovní
roadshow, resp. proběhl malý nábor sportovců. Velkým potleskem přivítali naši prvňáčci trenéry
nejen baseballu, ale také fotbalu a tenisu. Největší úsměv na tváři vykouzlil obrovský medvěd, který
se tak tak vešel do dveří. A vůbec do tělocvičny! Děti na něm mohly oči nechat.
Trenéři si prvňáčky rozdělili do družstev. Na každém stanovišti si pak děti zkoušely zábavnou formou
průpravná cvičení z tenisu, baseballu i fotbalu. Dětem i učitelům se akce moc líbila.
Děkujeme za uspořádanou akci ��.

Za kol. učitelů Radka Křižoščaková

Není obvyklé chodit se žáky do kostela, pouze v případě, že je tento kostel součástí
učiva o našem městě. Od školy není daleko a stojí za to ho vidět. Je to
římskokatolický farní kostel, který byl postaven v roce 1596 a jedná se o kulturní
památku České republiky. Zvenku je krásný, v roce 2012 proběhla rozsáhlá oprava,
ale i uvnitř mohly děti obdivovat krásný oltář se sochami svatých, varhany a
vyobrazenou křížovou cestu. Určitě to byl pro děti zážitek. Tímto děkujeme panu
faráři za hezkou prohlídku s výkladem.
Za učitelky 3.tříd Iva Trčková

20231025_080945

Obrázek 1 z 30

Pomalu se loučíme s Živou abecedou, co nevidět nás čeká rozdávání Slabikářů. Celý den jsme si hráli s písmenky a slabikami
v Písmenkovém království, abychom se symbolicky rozloučili s první etapou čtení.

Mgr. Radmila Zemanová

I.-D-Pismenkove-kralovstvi-6

Obrázek 1 z 12

V loňském školním roce se naši žáci zapojili ve spolupráci s městem Rychvald do mezinároního projektu EVROPA 2050. Žáci výtvarně zpracovávali své vize nebo témata, která je v rámci jejich bydliště oslovují.

V listopadu proběhne v Praze na Novoměstské radnici vernisáž zaslaných výtvarných prací z celé České republiky.

Svým hlasem můžete poslat Vaše děti do finále.      hlasování – naše naděje zde