1. červnový den proběhlo pod školní volejbalovou sítí poměřování vzájemných sil výběru žáků devátých ročníků a učitelského sboru. Páteční poledne se v tělocvičně neslo v duchu volejbalového exhibičního zápasu.

    Hned od úvodního hvizdu prvního setu byl zápas z obou stran opatrný, možná i proto, že koronavirová pauza byla tak dlouhá. Postupem času se některé výměny proměnily v divácky pohledné a docela dlouhé, od profesionálního zápasu k nerozeznání. První set nakonec získal výběr učitelů, i když žáci dokázali urvat 21 bodů. V druhém setu žáci své kantory už od začátku drtili a střídavě i vedli. Dokonce došlo během výměn k nádherným smečím. A tak druhý set vyhráli naši žáci ve velmi těsném poměru 25:23. Musel tedy rozhodnout tiebreak, odehraný do 15 bodů. Příprava našich vycházejících žáků v TV na tento turnaj byla intenzivní a kvalitní, za což si jejich trenér (pan ředitel) zaslouží pochvalu. Nakonec museli učitelé potvrdit slova klasika, že „žák předčí svého učitele“, jelikož jim ve zkrácené hře podlehli 14:16. Celý zápas se sehrál čestně a čistě, na což dohlížel svým přísným okem pan školník.

    I když se 9 vyučujících a 11 dívek a chlapců nakonec rozešli za konečného stavu 1:2, šlo o kvalitně strávený čas na hřišti. Nebylo nouze o zajímavé či vtipné situace, což nakonec diváci ocenili bouřlivým potleskem.

David Pokluda

     O tom, jak důležitá je dobrá znalost angličtiny, už dnes nepochybuje nikdo. Její výuce proto přikládáme velkou váhu a v hodinách se snažíme rozvíjet všechny jazykové kompetence, a to poslech, konverzaci, čtení či psaní souvislých textů. Na tyto dovednosti se zaměřují i celosvětově uznávané zkoušky organizované prestižní cambridgeskou univerzitou, kterých se naši žáci každoročně účastní, přičemž ani letošní rok nebyl navzdory covidu výjimkou. Vybraní žáci ze 7.B skládali zkoušku YLE Flyers na úrovni A2, jedna žákyně z 8.B  letos poprvé čelila výzvě zkoušky PET for Schools B1, která je svou náročností srovnatelná se státní maturitou. S potěšením mohu konstatovat, že všichni účastníci dosáhli excelentních výsledků a rovněž doufám, že na své angličtině budou nadále usilovně pracovat a skládat zkoušky vyšší úrovně. Třeba už jen proto, že jazyková gymnázia jako Hladnov či Tigrid přidávají držitelům těchto certifikátů body při přijímacím řízení, čehož už letos někteří naši absolventi využili.

 

                                                                                                                Mgr. Vítězslav Adam,
                                                                                                                učitel anglického a německého jazyka

Přestože se letos většina akcí musela zrušit, povedlo se nám zorganizovat konverzační soutěž v angličtině, která u nás na škole probíhá každý rok. Zúčastnilo se celkem třináct žáků ze sedmých, osmých a devátých ročníků. V kategorii mladších žáků byl nejlepší Honza ze 7. B, v kategorii starších žáků to byla Beáta z 8. B. Kromě diplomů pro první tři místa si účastníci odnesli sladkou odměnu a hlavně pochvalu za to, jak se v angličtině všichni zlepšili i distanční výuce navzdory.

 

Mgr. Vítězslav Adam 
učitel anglického a německého jazyka

V odkazech níže můžete zjistit, kterou první třídu bude Vaše dítě navštěvovat příštím školním roce:

  • žáci ve třídě 1.A – zde
  • žáci ve třídě 1.B – zde
  • žáci ve třídě 1.C – zde

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.A proběhne ve čtvrtek 24.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.B proběhne v pondělí 28.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Schůzka s rodiči budoucích žáků 1.C proběhne v  úterý 29.6.2021 v 16:00 v multimediální učebně.

Fotosoutěž v distanční výuce

Distanční výuka pro děti 1. stupně byla velmi dlouhá a náročná. Spousta úkolů a každodenní kontakt s počítačem. Vyhlásili jsme Fotosoutěž  pro žáky 3. – 5. ročníku  : Probouzející se jaro.

 I přes nepříznivé počasí byly děti nuceny vyrazit do přírody, rozhlížet se kolem sebe a fotit probouzející se přírodu.  Jaru to probuzení letos totiž dlouho trvalo.  Spolek rodičů nám přispěl na odměny, za které bychom chtěli poděkovat. 

Fotky se nakonec dětem moc povedly.  Mgr. Aneta Stáňová

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                   

  

S dětmi ze 3.A jsme využili dne, kdy nepršelo a vydali jsme se na vycházku do lesa. Naším cílem bylo
pozorovat probouzející se jarní přírodu. Cestou jsme poznávali jarní květiny, u kterých nás zaujala
barevnost a různorodost. Dětem neunikl také hlemýžď zahradní, kterému se rozhodly postavit
domeček. Cestou zpět jsme také poslouchali zpěv ptáků. Doufejme, že se nám počasí umoudří a tyto
vycházky do lesa budeme moci opakovat častěji.

Za ŠD Veronika Pokludová