Zářijové počasí bylo velmi příznivé, a proto jsme mohli většinu času trávit
venku. Děti byly velmi kreativní a na dětském hřišti dokázaly vytvořit krásné
stavby z písku. Největší radost měly z domečku pro zvířátka. Vyzkoušeli jsme si
také novou aktivitku a to cvrnkání kuliček do jamky. Poslední sluníčkový den
jsme prožili generální zkouškou na „Drakiádu“. Věříme, že jsme na tuto akci,
která proběhne v úterý 19. října, dobře připraveni.

Za ŠD Veronika Pokludová

Na škole se konečně rozjíždí sport.

Po dlouhé odmlce způsobené koronavirovou pauzou se naši žáci konečně dočkali první sportovní soutěže.

V úterý 14. 9. se odehrál v tělocvičně turnaj mladších žáků a žákyň ve stolním tenise. Odpoledne v rámci školního kola přišlo celkem 15 žáků a žákyň. I letos pan ředitel přišel nejen povzbudit soutěžící, ale také s některými poměřit síly. Všichni, kteří našli odvahu a chuť bojovat, byli na konci panem ředitelem pochváleni a odměněni nějakou sladkostí.

Číst dále

Po dobu nepřítomnosti paní vrátné (zástup) bude vrátnice otevřena pouze do 14:00.

Pro vyzvedávání dětí ze ŠD si v době od 14:00 do 16:30 zvoňte u venkovních dveří  ŠD.

                                                                                                                              Děkujeme

Vážení rodiče, milí žáci!

Výuka prvních dní bude probíhat následovně:

 • Začátek vyučování je v 8:00 hod.
 • Třídní učitelé si žáky 1. 9. vyzvedávají – 1. stupeň hlavní vchod, popř. vchod do družiny, 2. stupeň vchod z hřiště (ŽÁCI VSTUPUJÍ DO ŠKOLY  S VYUČUJÍCÍM)
 • Od 2. 9. chodí žáci od 4. tříd sami (vstupy do školy zůstávají stejné). Žáky 1. – 3. tříd si vyzvedávají TU, popř. vyučující AJ.
 • 1. 9., 6. 9., a 9. 9. se žáci testují. Žáci 1. tříd se poprvé testují až 2. 9.
 • Při testování žáků může být po domluvě s třídním učitelem přítomen rodič. Stejně tak je možné, po domluvě s TU, použít vlastní alternativní test  ze  seznamu schválených testů
 • Z testování jsou vyloučeni žáci 180 dní po prodělání nemoci Covid, žáci 14 dnů po ukončeném očkování, popř. s testem z testovacího zařízení. Ve všech případech je nutné informovat TU.
 • V případě odmítnutí testování je žák povinen nosit celou dobu pobytu ve škole roušku. Žáci, kteří ze závažných zdravotních důvodů nemohou mít ochranu dýchacích cest, doloží potvrzení lékaře.
 • Rouška je prozatím povinná ve všech společných prostorách školy.
 • Osoby s příznaky respiračního onemocnění nevstupují do prostorů školy. Pokud jsou tyto příznaky způsobené alergií, je nutné lékařské potvrzení.
 • V případě, že jste v době 14 dní před začátkem školního roku byli na dovolené v zemích s vysokým / velmi vysokým rizikem nákazy, jsou žáci od 12 let povinni absolvovat do 5-ti dní PCR test v testovacím zařízení, jehož výsledek musí být pro vstup do školy negativní. V případě, že jste navštívili ve stejné době zemi s extrémním rizikem nákazy, platí totéž pro děti od 6 let.
 • Z důvodu častějšího větrání doporučujeme teplejší oblečení
 • Je doporučen pobyt venku – uzpůsobte oblečení a obutí dětí podle počasí

 

Školní jídelna

 • Upřednostněte bezhotovostní platbu obědů
 • Platba v hotovosti – obědy je nutné přihlásit. 30. 8. – 1. 9. od 7:30 do 13:00. V této době probíhá také výdej čipů novým strávníkům.
 • Výdej do jídlonosičů je od 11:15 do 11:30.

 

Školní družina

 • 1. 9. družina nefunguje
 • Od 2. 9. je provoz družiny v běžných časech – 6:00 – 7:45, 11:45 – 16:30
 • Pouze pro přihlášené děti
 • Vyzvedávání dětí do 15:00 přes vrátnici, od 15:00 do 16:30 zvoňte u venkovních dveří ŠD
 • Žáci se v družině ráno netestují, testování probíhá až ve třídě
 • Umístění skupin bude upřesněno

Vrátnice

 • V provozu 6:45 – 15:00

Úvodní třídní schůzky pro školní rok 2021/2022:

 • 1. ročník – čtvrtek 2. 9. 2021 v 16,00
 • 2. – 5. ročník – úterý 7. 9. 2021 v 16,00
 • 6. – 9. ročník – úterý 7. 9. 2021 v 17,00

    25. červnový den proběhlo pod školní volejbalovou sítí poměřování vzájemných sil výběru žáků devátých ročníků a učitelského sboru. Páteční poledne se v tělocvičně neslo v duchu volejbalového exhibičního zápasu.

    Hned od úvodního hvizdu prvního setu byl zápas z obou stran opatrný, možná i proto, že koronavirová pauza byla tak dlouhá. Postupem času se některé výměny proměnily v divácky pohledné a docela dlouhé, od profesionálního zápasu k nerozeznání. První set nakonec získal výběr učitelů, i když žáci dokázali urvat 21 bodů. V druhém setu žáci své kantory už od začátku drtili a střídavě i vedli. Dokonce došlo během výměn k nádherným smečím. A tak druhý set vyhráli naši žáci ve velmi těsném poměru 25:23. Musel tedy rozhodnout tiebreak, odehraný do 15 bodů. Příprava našich vycházejících žáků v TV na tento turnaj byla intenzivní a kvalitní, za což si jejich trenér (pan ředitel) zaslouží pochvalu. Nakonec museli učitelé potvrdit slova klasika, že „žák předčí svého učitele“, jelikož jim ve zkrácené hře podlehli 14:16. Celý zápas se sehrál čestně a čistě, na což dohlížel svým přísným okem pan školník.

    I když se 9 vyučujících a 11 dívek a chlapců nakonec rozešli za konečného stavu 1:2, šlo o kvalitně strávený čas na hřišti. Nebylo nouze o zajímavé či vtipné situace, což nakonec diváci ocenili bouřlivým potleskem (foto zde).

David Pokluda

     O tom, jak důležitá je dobrá znalost angličtiny, už dnes nepochybuje nikdo. Její výuce proto přikládáme velkou váhu a v hodinách se snažíme rozvíjet všechny jazykové kompetence, a to poslech, konverzaci, čtení či psaní souvislých textů. Na tyto dovednosti se zaměřují i celosvětově uznávané zkoušky organizované prestižní cambridgeskou univerzitou, kterých se naši žáci každoročně účastní, přičemž ani letošní rok nebyl navzdory covidu výjimkou. Vybraní žáci ze 7.B skládali zkoušku YLE Flyers na úrovni A2, jedna žákyně z 8.B  letos poprvé čelila výzvě zkoušky PET for Schools B1, která je svou náročností srovnatelná se státní maturitou. S potěšením mohu konstatovat, že všichni účastníci dosáhli excelentních výsledků a rovněž doufám, že na své angličtině budou nadále usilovně pracovat a skládat zkoušky vyšší úrovně. Třeba už jen proto, že jazyková gymnázia jako Hladnov či Tigrid přidávají držitelům těchto certifikátů body při přijímacím řízení, čehož už letos někteří naši absolventi využili.

 

                                                                                                                Mgr. Vítězslav Adam,
                                                                                                                učitel anglického a německého jazyka