Vážení rodiče,
děkuji Vám za spolupráci v poslední době a zároveň bych Vás chtěl informovat o několika zásadních věcech, které proběhnou do konce školního roku.
Vzhledem k blížící se generální opravě školní kuchyně i jídelny bych Vás rád informoval o tom, že výdej obědů pro žáky bude probíhat jen do pátku 12. června. Letošní školní rok bude také i z těchto důvodů předčasně ukončen a to v pátek 26. června.

Informaci ohledně rozdávání vysvědčení Vám ještě pošleme. Co se týče odevzdávání učebnic a ostatních třídnických záležitostí, budou Vás vždy informovat jendotliví třídní učitelé. Přes veškeré komplikace jsme se rozhodli přistoupit i ve druhém pololetí ke klasickému hodnocení známkami. Většina žáků využila možnosti zlepšit si známku svým aktivním přístupem v době uzavření škol.

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald

Vážení rodiče, zákonní zástupci.
Z důvodu možného otevření školy pro žáky 2. stupně od 8. června zjišťujeme Váš zájem. Žáci by měli možnost navštěvovat konzultace a následně třídnické hodiny ve skupinách po maximálně 15 žácích. Neprobíhala by tedy výuka v běžných třídách. Konzultace by probíhaly určený den, popř. dny, a nebyly by ze všech předmětů. Jednalo by se o setkávání navazující na vzdělávání na dálku – upevnění učiva, shrnutí, také na aktivity v souvislosti s hodnocením vzdělávání. Třídnické hodiny by se zabývaly organizačními úkoly, které jsou spojené s koncem školního roku (např. výběr učebnic, vyzvednutí pomůcek).

Vzhledem k plánované rekonstrukci školní jídelny a kuchyně se pro žáky 2. stupně nebude vařit.
Při prvním nástupu do školy je nutné odevzdat vyučujícímu čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s rizikovými faktory. Tento formulář je ke stažení na webových stránkách zde –  čestné prohlášení a vytištěný na vrátnici školy.

Pokud máte o výuku tímto způsobem zájem, sdělte to svému třídnímu učiteli obratem, nejpozději však do úterý 2. června.
Následně budete informováni o tom, jak přesně bude výuka probíhat pro Vaše dítě.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna je od pondělí 25. května umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.
Vyučování bude probíhat od 8:00. (Ranní družina není.) Sraz před školou s určenými pedagogickými pracovníky bude 7:45. Žáci budou ve škole v maximálně 15-ti členných skupinách. Složení skupin je po celou dobu neměnné (zůstává stejné na dopolední i odpolední výuku, žáci nemohou přecházet ze skupiny do skupiny), žáka nelze do skupiny zařadit později než 25. 5.

Ukončení dopoledního bloku výuky bude upřesněno (v rozmezí 11:30 – 13:00 z důvodu stravování ve školní jídelně). Ukončení odpoledních aktivit je 16:00 (dítě je možné vyzvednout kdykoli během odpoledního bloku).

Nahlásit účast na výuce je nutné do pondělí 18. května třídnímu učiteli – na pozdější nahlášení nebude bráno zřetel. Následně budete informováni, kde a kým bude žák vyučován. Třídnímu učiteli nahlaste, zda máte zájem o výuku pouze dopoledne, dopoledne s obědem, či dopolední i odpolední. Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě po dobu výuky stravovalo ve školní jídelně, sdělte tuto informaci nejpozději do 12. 5. do 9:00 také paní vedoucí školní jídelny, tel. 730 521 485. Platba je možná pouze v hotovosti od úterý 12. 5. v době 7:30 – 8:40 a 11:30 – 13:30.
Žáci vstupují do školy za zachování pravidel stanovených krizovým štábem, zejména je nutné použití roušky na obličej a dodržování odstupů 2m (platí i pro prostor před školou)! Je nutné, aby byli žáci vybaveni alespoň dvěma kusy roušek a sáčky na uchovávání použitých roušek!

Při frontální výuce ve škole je možné, na pokyn učitele, roušku sejmout. Je nutné ji pro pozdější použití vložit do sáčku, který si žák za tímto účelem přinese. Ve společných prostorách (chodba, WC) je nutné opět roušku použít. Nerespektování hygienických pravidel, jejich opakované nedodržování, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, popř. jeho vyloučení z přípravy. Zákonný zástupce bude o této skutečnosti prokazatelně vyrozuměn.

Před zahájením výuky je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení zákonných zástupů o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory. Bez tohoto
podepsaného dokumentu nebude žák do školy vpuštěn! Ke stažení zde – čestné prohlášení, popř. vytištěn na vrátnici školy (pondělí, středa 7:30 – 13:30).

Vedení školy

Dokumenty ke stažení:
Vyzvedávání dětí – družinová skupina
Vyzvedávání dětí – dopolední výuka

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna je od pondělí 11. května umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na příjímací zkoušky. Cílem výuky bude příprava z českého jazyka a matematiky pouze za účelem přípravy na přijímací zkoušky.

Vyučování bude probíhat od 9:00 do 12:30 ve dvou blocích od pondělí do čtvrtka (v pátek žáci doškoly nepůjdou). Žáci budou ve škole v maximálně 15-ti členných skupinách. Složení skupin je po celou dobu neměnné, žáka nelze do skupiny zařadit později než 11.5.

Nahlásit účast na výuce je nutné do čtvrtku 7. května třídnímu učiteli – na pozdější nahlášení nebude bráno zřetel. Následně budete informováni, kde a kým bude žák vyučován.

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě po dobu výuky stravovalo ve školní jídelně, sdělte tuto informaci nejpozději do 7. 5. do 9:00 paní vedoucí školní jídelny, tel. 730 521 485. Platba je možná pouze v hotovosti v pondělí 11. 5. v době 7:30 – 8:40 a 12:30 – 13:00. Obědy by byly k dispozici od úterka 12. 5.

Žáci vstupují do školy za zachování pravidel stanovených krizovým štábem, zejména je nutné použití roušky na obličej a dodržování odstupů 2m (platí i pro prostor před školou)!
Při frontální výuce ve škole je možné, na pokyn učitele, roušku sejmout. Je nutné ji pro pozdější použití vložit do sáčku, který si žák za tímto účelem přinese. Ve společných prostorách (chodba, WC) je nutné opět roušku použít. Nerespektování hygienických pravidel, jejich opakované nedodržování, může být důvodem k nevpuštění žáka do školy, popř. jeho vyloučení z přípravy. Zákonný zástupce bude o této skutečnosti prokazatelně vyrozuměn.

Před zahájením výuky je nutné odevzdat podepsané čestné prohlášení zákonných zástupů o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s rizikovými faktory. Bez tohoto podepsaného dokumentu nebude žák do školy vpuštěn! Ke stažení zde – čestné prohlášení, popř. vytištěné na vrátnici školy (pondělí, středa 7:30 – 13:30).

Vedení školy

Dokumenty ke stažení:
Vyzvedávání dětí – družinová skupina
Vyzvedávání dětí – dopolední výuka

Vzhledem k rozhodnutí vlády České republiky je od zítřejšího dne (to je středa 11. března 2020) do odvolání

naše škola uzavřena a to včetně školní družiny i školní jídelny (obědy budou automaticky odhlášeny).

Opětovné otevření školy bude včas zveřejněno na webových stránkách a pravděpodobně také v médiích.

Žádost na ošetřovné při péči o dítě do 10 let ZDE, případně je možné si jej fyzicky vyzvednout i na vrátnici školy (každé pondělí a středu od 8:00 do 13:30).

V případě nutnosti volejte: 730 521 487


Online výuka pro žáky školy

Koronavirus – otázky a odpovědi pro malé školáky


 

Rozhodnutí hejtmana Moravskoslezského kraje o vykonávání péče o děti a mládež a seznam určených příspěvkových organizací – odkaz zde.

Děkuji za pochopení

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald

Vážení rodiče,

na základě doporučení Krajské hygienické stanice MSK se z důvodu zvyšujícího se rizika infekce koronaviru zavádí ve škole preventivní protiepidemiologická opatření tj.: proškolení žáků o osobní hygieně, častější pravidelné dezinfikování společných prostor prostředky s virucidními účinky.

Pokud jste pobývali v rizikových oblastech, informujte prosím bezodkladně o této skutečnosti třídního učitele a svého ošetřujícího lékaře. (bližší info Vyjádření Krajské hygienické stanice)

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald