V letošním školním roce jsme poprvé jeli s našimi žáky do Vídně. Možnost rozšířit si znalosti německého jazyka a povědomí o našich sousedech nás motivovala vyrazit vlakem do hlavního města Rakouska.

Vídeň je nádherné město plné historických skvostů. Viděli jsme Belveder, Hofburg, Vídeňskou státní operu a další místa, která zůstanou v našich srdcích. Navštívili jsme zábavní park Prátr. Je jedním ze symbolů města a nejstarší atrakce svého druhu na světě.  Žáci měli možnost na vídeňském obřím kole vidět rakouskou metropoli z výšky 65metrů.

Zpáteční cesta vlakem byla velmi optimistická, plná dojmů, a to i přesto, že tento den byl velmi náročný.

Mgr. Dária Novosadová, Mgr. Iva Šmídová

WhatsApp-Image-2024-06-24-at-09.14.23-5

Obrázek 1 z 16

Žáci 4. a 5. ročníku si ještě předposlední den ve škole užili při atletickém trojboji.
Učitelé společně s žáky 8. třídy pro ně připravili atletický trojboj v hodu, skoku do
dálky a běhu na 50 m. Žáci soutěžili a hráli míčové hry.
Pak následovalo vyhlášení vítězů a předání diplomů a cen. Zdravou odměnu
v podobě ovocné kapsičky dostali všichni malí sportovci.
Děkujeme Spolku rodičů při ZŠ Rychvald za poskytnutí finanční podpory na nákup
odměn a žákům 8. třídy, kteří se podíleli na organizaci akce.

M. Kaděrová

Druháci se letos 10. června sešli, aby poměřili své síly, porovnali rychlost i svou mrštnost ve třech
disciplínách. Protože počasí atletice venku nepřálo, uskutečnila se soutěž v tělocvičně. I tak plynul
tento čas v bojovné atmosféře, žáci soupeřili v běhu, hodu a skoku z místa.
Výsledky v kategorii děvčat: 1. místo Vendula Grabovská
2. místo Kristýna Šrámková
3. místo Aneta Fritzlová
Výsledky v kategorii chlapců: 1. místo David Halška
2. místo Oliver Šindler
3. místo Alex Herok
Vítězům i všem účastníkům gratulujeme!
Za 2.ročník Eva Ulmanová

V pátek 14.6. naše školní hřiště zažilo první softbalové klání. V této pálkovací hře měřily síly
výběry vycházejících žáků a učitelského sboru. A utkání to bylo velmi zajímavé, plné dramatických
změn, kde nebyla nouze o divácky atraktivní i humorné akce.
Po první směně se vedení 5:0 ujali kantoři, ale hned v té druhé se deváťáci dotáhli na rozdíl
jednoho bodu. Třetí směna byla v režii našich nejstarších žáků, jelikož se dostali do vedení 8:5.
Nicméně v posledním dějství kantoři odvrátili tvrdý útok žáků a sami zpřesnili odpaly, čímž získali 8
bodů.
I když po posledním odpalu bylo na tabuli výsledné skóre 13:8 ve prospěch učitelského sboru,
zasloužilo si 10 vycházejících žáků obrovskou pochvalu za bojovnost nejen od diváků. Nakonec 10
učitelů odměnilo žáky sladkou odměnou a diváci bouřlivým potleskem.
A protože nám i sluníčko dopřálo pěkné počasí, rozešli jsme se do tříd spokojení a plní nových
dojmů a zážitků. Doufejme, že se třeba za rok opět sejdeme s budoucími deváťáky u tak příjemného a
pohodového sportu, jakým je softbal. Velké poděkování patří Lukáši Křižoščakovi, který nám celé
utkání odborným okem bedlivě a spravedlivě rozhodoval.

David Pokluda

Ve čtvrtek 23. května 2024 se v odpoledních hodinách děti ze školní družiny
zapojily do animační tanečně – pohybového programu pro základní školy

ROZTANČETE S NÁMI CELOU ŠKOLU!

Děti získaly nové dovednosti, protáhly si své tělo, zatancovaly si, naučily se
nové taneční kroky a nové taneční kreace. Během jednoho bloku se zvládly
naučit tanec k písničce. Společně si zasoutěžily při tanečních hrách a užily si na
školním hřišti společnou zábavu při tanci. Akce se vydařila, krásně nám k tanci
svítilo sluníčko a děti byly spokojené.
Těšíme na další společné akce.

Monika Bosáková, ŠD

Naši druháčci s dětmi ze 3.A, s vychovatelkami, učitelkami
a zaměstnanci Medely na Ostravici a ve Frýdlantě nad Ostravicí
se opět společně zapojili do celoroční spolupráce, ve které se
snažíme potěšit, rozveselit a zpříjemnit pobyt babičkám a dědečkům
v domovech pro seniory Medela na Ostravici a ve Frýdlantě
nad Ostravicí.
Společně jsme po celý školní rok zasíláním našich výrobků,
pohledů, výkresů, obrázků a přáníček přispěli k celoroční výzdobě
obou domovů a k potěšení babiček a dědečků a i zaměstnanců.
Odměnou a velkou motivací je dětem vždy poděkování a zdravice
s fotografiemi usměvavých seniorů, s troškou toho mlsání, za které
s dětmi moc děkujeme, a přejeme všem babičkám a dědečkům
hlavně zdraví a spokojeně strávené následující dny.
Děkuji kolegyním Taťáně Gränzerové, Lucii Quisové, Ivě Trčkové
a dětem a zaměstnancům MEDELY za perfektní spolupráci.

Monika Bosáková
Školní družina při ZŠ Rychvald

DSC_0071

Obrázek 1 z 9

Ve čtvrtek 6. června se třída 6. A vydala na dlouho očekávaný školní výlet. Hlavním cílem
byla turistika v okolí Beskyd, konkrétně návštěva chaty Studeničné.
Výlet začal brzy ráno na vlakovém nádraží v Bohumíně, kde se žáci shromáždili plni
očekávání a radosti z nadcházejícího dobrodružství. Cesta vlakem byla příjemná a plná
veselého povídání. Po vystoupení z vlaku jsme se vydali na samotnou turistickou trasu. Počasí
nám přálo, slunečný den bez mráčku sliboval ideální podmínky pro pěší turistiku.   
Výlet se vydařil nad očekávání a všichni se shodli na tom, že bychom podobnou akci měli
zopakovat.   

tř. uč. Radka Křižoščaková

20240606_103604

Obrázek 1 z 7

7. června se vydali žáci 2.A a 2.B na školní výlet do nádherného prostředí
Beskyd.
S pomocí Huberta, biskupského enviromentálního resortu, žáci objevovali
taje přírody. V přilehlém parku měřili obvod vzrostlých stromů, podle klíče
určovali druhy dřevin, pokoušeli se odhadnout stáří těchto velikánů. Čekaly na
ně hádanky, které zdatně téměř všichni vyřešili.
Přímo v laboratoři pozorovali pomocí mikroskopu stavbu listů, hub a dalších
organizmů, které společenstvo lesa tvoří. Nejpoutavější praktická část
představovala získávání chlorofylu pomocí mechanického rozmělnění listů
javora, smícháním s pískem a tekutinou, protečením filtračním papírem.
A na závěr? Přece utratit, co je v peněžence a těšit se na oběd!
Taky nabyté vědomosti upotřebit jen tak, v přírodě, o prázdninách….
Eva Ulmanová

Prefiltrovat

Obrázek 1 z 10

Na konci května se konečně dočkali i prvňáčci a své čtenářské dovednosti předvedli našim
vycházejícím žákům. Na podzim byli prvňáčci ještě ze všeho nového vystrašeni, tentokrát se však
ukázali v tom nejlepším světle. Měli připravenou krátkou pohádku, o které si pak s deváťáky povídali.
Během společné hodiny čtení byl především kladen důraz na čtení s porozuměním a následnou práci
s textem.
Děkuji všem za účast 

Radka Křižoščaková