Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na základě úspěšného kurzu v loňském roce 2022 pro žáky 6. ročníků, jsme se rozhodli uspořádat kurz 2023 pro budoucí 6. ročníky v září 2023. Kurz se uskuteční v rekreačním středisku Zálesí, www.rszalesi.cz. Pro absolvování kurzu je zapotřebí odevzdat přihlášku do 26. května 2023, a to buď na sekretariát školy (osobně nebo poštou), třídnímu učiteli nebo zašlete oskenovanou (včetně podpisu) na e-mail jurcik@zsrychvald.cz. Podrobnější informace nad rámec informačního papíru, který žáci obdrželi, Vám poskytnu mailem nebo případně telefonicky.

S pozdravem Ivan Jurčík

Přihláška na adaptační kurz: zde ke stažení

Druhou polovinu dubna strávilo víc než 250 školáků prvního stupně ze Základní
školy v Rychvaldu v malebném prostředí Horní Bečvy. Pětidenní pobyt
v hotelech Mesit a Duo poskytoval všem příjemné zázemí. Počasí bylo vskutku
aprílové. Sluníčko a déšť vystřídalo i sněžení. Rychvaldští školáci se však
nezalekli těchto nečekaných změn a svůj pobyt v beskydské přírodě si naplno
užili. Kromě krátkého dopoledního učení byly na programu dne různé
pohybové hry a soutěže, v rámci kterých si každý mohl ověřit své znalosti
z turistiky nebo zlepšit svou výkonnost. Pro utužení zdraví byla
k dispozici sauna. Nechyběly ani diskotéky, zpívání s kytarou a vyhodnocení
bodování pokojů.
Věříme, že si všichni odnesli domů spoustu nezapomenutelných zážitků, ke
kterým velkou měrou přispěl zřizovatel město Rychvald, a odměny pro žáky
dodala RBP. Za toto jim patří velké díky.

Za všechny zúčastněné Mgr. Andrea Kochová a Mgr. Hana
Běhalová

Svátek všech maminek je velmi krásnou tradicí, rozšířenou po celém světě. Už řadu let se slaví druhou květnovou neděli. Letos připadá den matek na 14. května. Děti v družině vyhledaly pár zajímavostí o tomto svátku a s láskou vyrobily pro své maminky přáníčka.
Princezna Diana jednou řekla: „Srdce maminky je speciální místo, kde děti vždy najdou svůj domov.“

Za ŠD Veronika Pokludová