Třídou se ozývaly známé i neznámé verše básníků

Dne 18. 12. 2018 se konalo školní kolo Recitační soutěže 2. stupně. Zúčastnilo se celkem 16 odvážlivců. Výběr básně byl libovolný, musel však obsahovat minimálně 20 veršů. Porota složená z vyučujících českého jazyka hodnotila nejen výběr básně, ale také hlasový výkon, způsob a tempo přednesu.

Nakonec došlo k tomuto rozhodnutí:

1. místo – Hanka Gavlasová z 9.B,

2. místo – František Strýček z 8.B

3. místo – Tomáš Ježíšek z 6.A.

Tito žáci dále postupují do městského kola, které se bude konat v únoru v Bohumíně.

Výhercům gratuluji a všem zúčastněným děkuji za účast.

Radka Křižoščaková