Školní retroples aneb Když žáci tančí

Rok 2018 zakončili žáci v pátek 21. 12. „Vánočním plesem“.

Školní ples se konal již podruhé a jelikož škola slavila padesát let od založení, připravila třída 9.B ples v retro stylu. Hlavním bodem programu byla volba královny a krále plesu.

Za každou třídu bojoval  jeden pár ve třech disciplínách. Porota složená z učitelů 2. stupně nakonec vybrala pár z 9.B – Áju Pokornou a Jirku Fabiána. Žáci se také mohli zúčastnit taneční soutěže, při které se pobavili nejen tanečníci, ale také obecenstvo.

Učitelky D. Mirková a L. Hrochová naučily v tanečním workshopu žáky tančit řecký tanec a hip hop. Jako na správném plese nechyběla ani tombola.

V závěru se tělocvičnou rozezvučely tóny retro hudby a všichni včetně učitelů rozpohybovali svá těla. Při volné zábavě se tančila polka, rokenrol, valčík, disco, ptačí tanec či ploužáky.

Snad se ples dětem líbil a stane se tak do budoucna naší tradicí. Chtěla bych poděkovat žákům  9.B za skvělou přípravu celého plesu, učitelům za spolupráci a vedení školy za finanční podporu a odměny pro soutěžící.

Mgr. Leona Hrochová