Pěvecká soutěž

Dne 29. ledna proběhla pěvecká soutěž pro žáky 1. stupně „Školní zpěváček“. Účinkující soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií:

  1. kategorie – žáci z 1. –  2. ročníků,
  2. kategorie – žáci ze 3. – 5. ročníků.

Soutěž dopadla takto

I. kategorie

  1. místo – Eliška Pawlasová
  2. místo – Kristýna Kolková
  3. místo – Emma Ilyková

II. kategorie

  1. místo – Emma Krobotová
  2. místo – Adéla Pastuchová
  3. místo – Aneta Ježíšková

Gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Děkujeme Spolku rodičů za poskytnutí odměn pro soutěžící žáky.

Za 1. stupeň M. Kaděrová