(NE)bezpečný internet

Život bez možnosti přístupu k webu si dnes většina z nás dovede představit zřejmě jen stěží, prostupuje zcela běžnými situacemi, nezřídka formuje osobnost (poptejte se dětí na YouTubery a influencery), dokáže být dobrým pomocníkem, bavičem, prostředníkem pro plnění přání i povinností. Přesto však – nikoli překvapivě – existují jeho stinné oblasti – jmenujme například dostupnost závadného obsahu, aktivitu hackerů či sexuálních predátorů. Je zarážející, jak snadno se i dospělý člověk může stát obětí zmíněných i dalších situací. Proto se v rámci preventivních programů i výuky samotné snažíme naše žáky upozorňovat na nutnost opatrnosti v kyberprostoru od raného věku, ač to mnohdy není snadné – spousta z nich je dávno v pohybu v síti zběhlá.

Z různých výzkumů a četných zkušeností vyplývá zarážející výsledek: rodiče často (ač by velmi rádi byli) nejsou schopni mít přehled o aktivitách svých dětí na internetu, o tom, jestli a popřípadě jak užívají sociálních sítí, anebo jestli se zde, byť třeba neúmyslně, nepotýkají s rizikovým jednáním. Přiznejme si, že kvůli samozřejmému přístupu k webům prostřednictvím chytrých mobilních zařízení je kontrola nad tím, co dítě na internetu dělá, krajně problematická. A přitom stačí tak málo, aby se dítě či jeho blízcí ocitli v nepříjemné situaci. Permanentní obezřetnost je proto namístě.

Z tohoto důvodu jsme se společně s Policií ČR, zastoupenou panem Bc. Miroslavem Kolátkem, rozhodli ve středu 22. května uspořádat osvětovou besedu pro dospělou veřejnost s názvem (NE)bezpečný internet, jež si kladla za cíl poukázat na možné rizikové faktory a upozornit na způsoby prevence negativních situací, do nichž se mohou uživatelé snadno dostat. A věru nebylo to vždy snadné poslouchat…

Věříme, že zúčastnění rodiče získali dostatek podnětů a informací a přejeme jim i vám všem, abyste nemuseli internetové nepříjemnosti řešit. A těm z vás, koho by zajímalo hlubší prozkoumání problematiky webové bezpečnosti, doporučujeme navštívit stránky projektů e-bezpečí a Seznam se bezpečně, jež skýtají spoustu zajímavých, ale také dost možná šokujících faktů.

 

Za školní metodiky prevence Mgr. Tomáš Hanousek