Obědy 2019/2020

Od 1.9. 2019 dojde k následovné úpravě cen obědů:

 

Strávníci 7-10 let:    z 21,- Kč  na 24,-

Strávníci 11-14 let:  z 23,- Kč  na 26,-

Strávníci 15 a více:  z 26,- Kč  na 29,-