Společná hodina čtení vycházejících žáků a prvňáčků   

Dne 18. června 2019 díky novému projektu ČTEME SPOLU předvedli prvňáčci své čtenářské dovednosti našim vycházejícím žákům. Na podzim byli prvňáčci ještě ze všeho nového vystrašeni, tentokrát se však ukázali v tom nejlepším světle. Měli připravenou krátkou pohádku, o které si pak s deváťáky povídali. Kladli jsme především důraz na čtení s porozuměním. Prvňáci si s otázkami kladenými deváťáky hravě poradili. Deváťákům na závěr zazpívali a vymalovali si obrázek pohádkové postavičky. Děkuji všem za účast.

Radka Křižoščaková