Vítejte, prvňáčci!

Prázdniny definitivně skončily a pro prvňáčky začala nová životní etapa. Na naší škole bývá tradicí, že tato významná událost začíná v kulturním domě. Tento slavnostní den se konal 2. září. Prvňáčci dorazili za doprovodu rodičů velice hezky vystrojeni a ve veselé náladě. Milé přivítání vyjádřili dětem někteří zastupitelé města Rychvald. K dětem i rodičům promluvil starosta Milan Starostka, členka komise pro občanské záležitosti Jarmila Flössnerová, a také matrikářka Iveta Rozsívalová.

Milá slova řekl dětem také ředitel školy Daniel Cigánek a popřál jim tři důležité věci:

  1. hodné a tolerantní paní učitelky
  2. hodně nových a dobrých kamarádů
  3. ať je škola baví, kromě nových znalostí, ať jim přináší aspoň kapku radosti

Na tomto prvním setkání nemohly chybět samozřejmě také paní učitelky, které děti budou provázet cestou za vzděláváním.

Vítání prvňáčků proběhlo zároveň na expozituře Václav v jedné z krásně vyzdobených tříd.

Osobně prvňáčky na Václavu přijel pozdravit vedoucí odboru školství, mládeže a sportu za Moravskoslezský kraj pan Libor Lenčo, kterému se u nás velice líbilo.

Přejeme dětem i jejich rodičům hodně nadšení, dobré nálady a trpělivosti, protože ,,učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám.“

Vyučující 1. ročníku