E-Bezpečí proškolilo deváťáky

Pohyb v online světě se v jedné věci neliší od toho reálného – vyžaduje obezřetnost, protože i zde na každého číhají různá rizika. Vzhledem k tomu, že neustále narůstá počet dětí, které se na síti i mimo ni utkávají s různými projevy kybernetické šikany, útisku, výsměchu či útoků, rozhodli jsme se na naši školu pozvat odborníky z projektu E-Bezpečí, který je zaštítěn Centrem prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

Pracovníci E-Bezpečí se dlouhodobě, systematicky a úspěšně zaměřují na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu, veřejnosti poskytují poradenství (www.e-bezpeci.cz, www.napisnam.cz) a v neposlední řadě se také věnují možnostem pozitivního využívání informačních technologií ve vzdělávání i běžném životě. Dnešní preventivní program nesl název „Nebezpečné komunikační jevy související s používáním ICT“ a byl uskutečněn v rámci evropského projektu „Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě“.

Dvojice lektorek si pro naše deváťáky připravila dvouhodinové diskusní bloky, v nichž se kolektivy zamýšlely nad kyberšikanou, kybergroomingem, sextingem a dalšími rizikovými jevy, a to s ohledem na reálné případy z minulosti i situaci našich žáků. Nezbývá, než doufat (a na konci lekcí to zaznělo také), že posluchači nebudou nikdy zmíněným situacím vystaveni, a pokud ano, dokážou si s nimi po dnešku poradit.

Mgr. Tomáš Hanousek, školní metodik prevence pro 2. stupeň