Děti v bezpečí

19.9. v prvních třídách uskutečnila paní Radana Vozňáková preventivní program zaměřený na bezpečnost dětí v silničním provozu, upozornila je na možná nebezpečí při setkání s cizími lidmi, nastínila dětem základy ošetření drobných poranění. Figurant z řad školáků předvedl bezpečnostní pomůcky určené k jízdě na bruslích, žáci byli srozuměni s nutností použití přilby při jízdě na kole.

Vyučovací hodina byla provázena příjemnou atmosférou, postavena na poučení klasických pohádek. Na závěr obdrželi žáci pamětní list s vyobrazenými pohádkami.

Za 1. třídy Eva Ulmanová