Dopravní hřiště

Dne 30. září jeli žáci 4. A třídy na dopravní hřiště, kde probíhala výuka dopravní výchovy.

Pan instruktor žákům trpělivě vysvětloval pravidla silničního provozu, dopravní značky a křižovatky. Pak si žáci nabyté vědomosti vyzkoušeli prakticky na dopravním hřišti. Jízda na kole a dodržování pravidel nebyla pro všechny úplně jednoduchá. Je skvělé, že si to můžeme vyzkoušet nanečisto , říkaly nadšené děti.  A to je obrovský přínos dopravního hřiště – do opravdového silničního provozu budou naši žáci vjíždět připraveni teoreticky i prakticky.

M. Kaděrová