Malí vědci opět vesele bádají

Po loňském úspěšném ročníku se i letos díky velkému zájmu otevřely dvě skupiny vědeckého kroužku. Od října opět probíhají na naší škole pod organizací Veselá věda badatelské lekce se zaměřením na přírodní vědy. Děti od 1. do 5. třídy se učí nejen bádat jako vědci ve vědecké laboratoři, ale také pracovat s chemickým nádobím, látkami, používat odbornou terminologii a zkoumat různé přírodní jevy v našem každodenním životě.

Bádání dětí probíhá v prostorách školy v uvolněné, veselé a hravé atmosféře. Každý malý vědec přichází na hodiny nejen s vlastní vizitkou a vědeckým deníkem (jako
skutečný vědec), ale zejména s veselou náladou a touhou prozkoumat svět kolem nás. Malí vědátoři se během prvních hodin již seznámili s laboratorním nádobím, naučili se přesně odměřovat, vyrobili fosforeskující sliz, sestrojili vlastní souhvězdí, prozkoumali barviva v podzimním listí, vlastnosti vzduchu a schopnosti superabsorbentu.
Všichni badatelé jsou ohromně šikovní, neskutečně snaživí a maximálně nadšení pro práci. V dětech je obrovský potenciál, který je třeba právě takto praktickými dovednostmi prohlubovat, rozšiřovat a upevňovat. Možná totiž zrovna na naší škole budujeme významnou vědeckou osobnost.

Mgr. Daniela Mirková, vyučující chemie a lektor Veselé vědy