Vážení rodiče,

na základě doporučení Krajské hygienické stanice MSK se z důvodu zvyšujícího se rizika infekce koronaviru zavádí ve škole preventivní protiepidemiologická opatření tj.: proškolení žáků o osobní hygieně, častější pravidelné dezinfikování společných prostor prostředky s virucidními účinky.

Pokud jste pobývali v rizikových oblastech, informujte prosím bezodkladně o této skutečnosti třídního učitele a svého ošetřujícího lékaře. (bližší info Vyjádření Krajské hygienické stanice)

Daniel Cigánek
ředitel ZŠ Rychvald