Dějepisná olympiáda

Ve středu 27. 11. 2019 se na naší škole konalo školní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření letošního, již 49. ročníku, bylo: „Dlouhé století se loučí (1880-1920).“ Soutěž je určená zájemcům o historii. Letos se soutěže zúčastnilo 14 žáků ze všech devátých tříd, kteří projevili zájem prohloubit své znalosti o zajímavé informace z období přelomu 19. a 20. století.

Všem zúčastněným žákům děkuji za účast, svědomitou přípravu a přeji hodně štěstí v dalším soutěžení.
Jiřina Dofková