Chemici z devítek v DOVu

Dne 3.12. se žáci devátých tříd vydali na exkurzi do oblasti Dolních Vítkovic. Již v hodinách chemie při probírání učiva o výrobě železa jsme si ukazovali, jak to ve vysoké peci probíhá, i proto jsme se na exkurzi těšili.
Byli jsme ve třech skupinách, podle tříd. Mezi povinnou výbavu patřila helma, každá třída měla svou barvu. Byli nám přiděleni průvodci. Mohli jsme začít. Nejdříve jsme si poslechli něco o historii oblasti, potom už jsme procházeli jednotlivé fáze procesu výroby železa. Vše nám bylo vysvětleno, dokonce i ukázáno v podobě animací. Nebylo to jenom povídání o výrobě železa. Měli jsme možnost vyjít nebo vyjet výtahem na Bolt Tower, kde jsme měli úžasný výhled na Ostravu a okolí. Uvnitř jsme se také všichni zahřáli kvůli zimě, která byla venku. Po přestávce nás čekal zbytek prohlídky, abychom se mohli podívat, jak to v takových pecích vlastně vypadá. Prohlídku jsme zakončili pohledem do „řídící místnosti“, která zůstala přesně v takovém stavu, jak ji zanechali technici po posledním odpichu 27. září 1998.

Redaktoři 9.C

9.C u odpichu
Aperture: 2
Camera: SM-A202F
Iso: 200
Orientation: 1
« z 19 »