Pohádkové divadlo 8.B pro školku

Třída 8.B se už od října pečlivě připravovala na divadelní představení, které tvořily čtyři zkrácené pohádky s doprovodnými aktivitami. V rámci příprav byly vytvořeny scénáře, důvěryhodné kostýmy i rekvizity. Dne 19. 12. 2019 se naše třída vydala do MŠ Rychvald, kde nás čekala celkem dvě představení. V prvním jsme zahráli budoucím školákům čtyři pohádky a ve druhém jsme menším dětem zinscenovali pohádky tři. Děti musely dávat bedlivý pozor, jelikož je po každé pohádce čekala nějaká zajímavá aktivita.
První pohádkou byl Mrazík. Po dokončení příběhu Mrazíka Ivan, Nastěnka, baba Jaga a dědeček Mrazíček položili dětem pár otázek. Když děti, které vytvořily dvojičky, správně odpověděly, oběhly tázajícího a dostaly sladkou odměnu. V pohádce Tři oříšky pro Popelku jsme využili i lehce environmentálního námětu, kdy holoubci místo čočky a hrachu třídili víčka od PET lahví. Jelikož však bylo třídění pro holoubky náročné, pomohli nám při tom právě malí diváci. Pravděpodobně největšího úspěchu mělo u dětí Ledové království. Na konci tohoto příběhu si děti s Elsou, Annou a dalšími účastníky divadla mohly zazpívat dvě známé
písně z této pohádky, také si zatančit. Poslední pohádkou byla Sněhurka a šest trpaslíků. V této pohádce se skrývaly chyby, na které děti téměř bez problému přišly. Po tomto představení si děti mohly společně s herci vytvořit ,,trpasličí vláček“ a spolu s trpaslíky si přitom zazpívat písničku.

Děkujeme všem budoucím školákům za nadšení, s jakým zhlédli naše představení, také vedení školky a paním učitelkám za možnost předvést naše skrytá herecká nadání. Zástupci 8.B

Chtěla bych velmi pochválit svou třídu 8.B, protože si toto divadelní představení, které nebylo vůbec jednoduché, včetně rozdělení rolí, tvorby scénářů, kostýmů a rekvizit, zaktivizovali a nachystali téměř celé sami. Děkuji!
Mgr. Daniela Mirková.